PL EN

Piec komorowy KLS M

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Temperatura maksymalna 1150 ° C i 1300 ° C
  • Zintegrowana mufla ceramiczna
  • Dwuścienna obudowa z tylną wentylacja
  • Wielowarstwowa izolacja z wysokiej jakości włókna
  • Cegły ognioodporne
  • Elementy grzejne nawinięte na zewnątrz mufli ceramicznej ogrzewane ze wszystkich stron
  • Jednorodność wysokiej temperatury
  • Przekaźniki półprzewodnikowe
  • Rura wydechowa w tylnej ścianie

Przeznaczeniem pieca komorowego Thermconcept KLS M jest praca laboratoryjna w obecności gazów odpadowych.

Zakres pracy pieca laboratoryjnego to do 1100-1300 ° C.

Wysoką odporność mechaniczną i chemiczną gwarantuje zintegrowana mufla ceramiczna.

Urządzenie te wykorzystywane jest do oznaczania metali szlachetnych a także spopielania substancji organicznych.

Aby zapewnić niską temperaturę zewnętrzną zastosowano dwuścienną obudowę z tylną wentylacją.

W celu zwiększenia odporności na ścieranie naprężenia mechanicznego w modelach wykorzystano izolację wykonaną z wysokiej jakości włókna ceramicznego o niskiej macie termicznej oraz kołnierz z cegieł ognioodpornych.

Dzięki wielu dostępnym akcesoriom nasze piece komorowe mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzono funkcję regulowanego ogranicznika temperatury.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne KLS 07/11 / M KLS 05/13 / M
Pojemność 7 l 5 l
Temperatura max 1150 ° C 1300 ° C
Wymiary wewnętrzne 210 x 280 x 110 mm 200 x 250 x 90 mm
Wymiary zewnętrzne 550 x 580 x 650 mm 800 x 800 x 1450 mm
Moc 2,7 kW 20 kW
Napięcie 230 V 400 V
Waga 20 kg 450 kg
Model Pojemność Temp. Max [oC]
KLS 07/11/M 7 l 1150
KLS 05/13/M 5 l 1300

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.