PL EN

Piec komorowy KC

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Praca w temperaturze maksymalnej 1300 I 1400 ° C
 • Krótki czas nagrzewania
 • Jednorodność temperatury
 • Dwuścienna obudowa z tylną wentylacją

 

Piec komorowy Thermconcept KC przeznaczony jest do złożonych zastosowań laboratoryjnych i symulacji procesów produkcyjnych.

Zaletą urządzenia jest 5 stronne ogrzewanie ( lewa, prawa, drzwi tylnej ściany oraz dolnej) które zapewnia jednorodną temperaturę wewnątrz całej komory oraz skraca czas jej nagrzewania.

Dzięki zastosowaniu wydajnej wielowarstwowej izolacji wykoananej z wysokiej jakości i mocnych cegieł ognioodpornych straty ciepła są niewielkie, niskie zużycie energii oraz niskie koszty eksploatacji.

Wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz przewodność cieplną gwarantują niezawodne elementy grzejne chronione płytkami z węglika krzemu.

Dostępne są również akcesoria, umożliwiające dostosowanie pieca do indywidualnych potrzeb:

Kontrola wielostrefowa

Automatycznie napędzana klapa wylotowa

Kontrolowany system chłodzenia w celu przyspieszenia czasów chłodzenia

Ochronne przyłącze gazu

Ręczny i automatyczny system gazowania

Cechy charakterystyczne: 

 • Ściany boczne i drzwi obudowy zewnętrznej ze stali nierdzewnej
 • Nadproże drzwiowe wykonane ze stali nierdzewnej
 • Wyłącznik bezpieczeństwa drzwi
 • Dostawa z podstawą pieca
 • Wydajna wielowarstwowa izolacja wykonana z wysokiej jakości i mocnych cegieł ognioodpornych
 • Ogrzewane z 5 stron
 • Wysokiej jakości elementy grzejne na ceramicznych rurach nośnych
 • Dolne elementy grzejne chronione płytkami z węglika krzemu

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne KC 16/13 KC 32/13 KC 64/13 KC 128/13 KC 16/14 KC 32/14 KC 64/13 KC 128/13
Pojemność 16 l 33 l 64 l 125 l 16 l 33 l 64 l 125 l
Temperatura Max 1300 ° C 1300 ° C 1300 ° C 1300 ° C 1400 ° C 1400 ° C 1400 ° C 1400 ° C
Masa 160 kg 170 kg 280 kg 350 kg 160 kg 170 kg 280 kg 350 kg
Wymiar wewnętrzny 250 x 250 x 250mm 320 x 320 x 320mm 400 x 400 x 400mm 500 x 500 x 500mm 250 x 250 x 250mm 320 x 320 x 320mm 400 x 400 x 400mm 500 x 500 x 500mm
Wymiar zewnętrzny 650 x 800 x 1400mm 700 x 850 x 1450mm 780 x 950 x 1520mm 880 x 1050 x 1620mm 700 x 850 x 1400mm 780 x 900 x 1450mm 860 x 970 x 1520 mm 960 x 1080 x 1620mm
Moc 7 kW 8 kW 11 kW 15 kW 8 kW 10 kW 12 kW 18 kW
Napięcie 400 V 3 / N 400 V 3 / N 400 V 3 / N 400 V 3 / N 400 V 3 / N 400 V 3 / N 400 V 3 / N 400 V 3 / N

 

Model Pojemność Temp. Max [°C]
KC 16/13 16 l 1300
KC 32/13 33 l 1300
KC 64/13 64 l 1300
KC 128/13 125 l 1300
KC 16/14 16 l 1400
KC 32/14 33 l 1400
KC 64/14 64 l 1400
KC 128/14 125 l 1400

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.