PL EN

Piec rurowy ROS 1200

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Temperatura max 1200 ° C
  • 1-strefowa i 3-strefowa konstrukcja
  • Szeroka gama 11 standardowych pieców
  • Średnica rury od 20 mm do 105 mm

Piece rurowe ROS spełniają wszystkie wymagania dotyczące jednolitości temperatury, dokładności oraz powtarzalności procesu.

Urządzenia te dzięki 3-strefowej konstrukcji zapewniają precyzyjną jednorodność temperatur wewnątrz komory.

Dzięki dostępnym dodatkowym opcjom takim jak regulowany ogranicznik temperatury chroniący piec nasze urządzenia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb.

Zaprojektowana niezawodna kratka bezpieczeństwa dedykowana pracy w niskich temperaturach sprawia, że użytkowanie jest bezpieczne i proste.

Dzięki zintegrowanej jednostce sterującej w obudowie pieca praca sterownika jest komfortowa .

Elementy grzewcze precyzyjnie monitorują pomiary temperatur są bezgłośne oraz nie ulegają zużyciu.

Cechy charakterystyczne:

  • Ogrzewana długość od 250 mm do 900 mm
  • Zintegrowana rura ceramiczna z 2 wtykami światłowodowymi
  • Możliwe jest zastosowanie oddzielnej rury roboczej, np. Do pracy w różnych atmosferach
  • Wyrafinowana obudowa częściowo wykonana ze stali nierdzewnej
  • Izolacja wykonana z wysokiej jakości włókna ceramicznego o niskiej masie termicznej
  • Potężne ogrzewanie i szybkie czasy ogrzewania

 

Porównanie dostępnych modeli:

Model Temperatura max Wymiary zewnętrzne Średnica rury Ogrzewana
Długość
Długość
rury
Moc Napięcie Masa
ROS 20/250/12 1200 ° C 630 x 340 x 510 mm 20 mm 250 mm 500 mm 1 kW 230 V 1 / N 22 kg
ROS 20/400/12 1200 ° C 630 x 340 x 510 mm 20 mm 400 mm 500 mm 1,3 kW 230 V 1 / N 22 kg
ROS 38/250/12 1200 ° C 630 x 340 x 510 mm 38 mm 250 mm 750 mm 1,3 kW 230 V 1 / N 24 kg
ROS 38/450/12 1200 ° C 630 x 340 x 510 mm 38 mm 450 mm 750 mm 1,8 kW 230 V 1 / N 24 kg
ROS 50/250/12 1200 ° C 630 x 340 x 510 mm 50 mm 250 mm 750 mm 1,3 kW 230 V 1 / N 27 kg
ROS 50/450/12 1200 ° C 630 x 340 x 510 mm 50 mm 450 mm 750 mm 1,5 kW 230 V 1 / N 27 kg
ROS 75/600/12 1200 ° C 720 x 410 x 600 mm 75 mm 600 mm 900 mm 3,5 kW 230 V 1 / N 51 kg
ROS 75/800/12 1200 ° C 920 x 410 x 600 mm 75 mm 800 mm 1000 mm 3,5 kW 230 V 1 / N 52 kg
ROS 105/500/12 1200 ° C 630 x 410 x 600 mm 105 mm 500 mm 600 mm 2,4 kW 230 V 1 / N 54 kg
ROS 105/700/12 1200 ° C 720 x 410 x 600 mm 105 mm 700 mm 800 mm 3,5 kW 230 V 1 / N 58 kg
ROS 105/900/12 1200 ° C 920 x 410 x 600 mm 105 mm 900 mm 1000 mm 3,5 kW 230 V 1 / N 63 kg

 

Model Wymiary Średnica rury pomiarowej [mm]
ROS 20/250/12 630 x 340 x 510 mm 20 min
ROS 20/400/12 630 x 340 x 510 mm 20 mm
ROS 38/250/12 630 x 340 x 510 mm 38 mm
ROS 38/450/12 630 x 340 x 510 mm 38 mm
ROS 50/250/12 630 x 340 x 510 mm 50 mm
ROS 50/450/12 630 x 340 x 510 mm 50 mm
ROS 75/600/12 720 x 410 x 600 mm 75 mm
ROS 75/800/12 920 x 410 x 600 mm 75 mm
ROS 105/500/12 630 x 410 x 600 mm 105 mm
ROS 105/700/12 720 x 410 x 600 mm 105 mm
ROS 105/900/12 920 x 410 x 600 mm 105 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.