PL EN

Piec rurowy MTTF 1250

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Ciągła temperatura robocza 1250 ° C
 • Jednorodna dystrybucja temperatury
 • Precyzyjny pomiar rzeczywistej temperatury wewnętrznej komory
 • Opcja wlotu gazu i systemu ewakuacji dla atmosfery ochronnej

Piece rurowe MagmaTherm przeznaczone są do pracy w niezawodnych warunkach atmosfery ochronnej.

Piece te charakteryzują się jednorodnym rozkładem temperatury w całej komorze wewnętrznej oraz niezwykle precyzyjnym pomiarem w szerokim zakresie temperatur.

Elementy grzewcze, które są wybrane i zaprojektowane zgodnie z ich właściwą temperaturą pracy zapewniają szybkie ogrzewanie pieca.

Programowanie ustawień odbywa się za pomocą łatwego do zrozumienia menu.

Piec rurowy pracuje w temperaturze 1250 ° C .

Szybkie ogrzewanie pieca zapewniają elementy grzewcze zaprojektowane w oparciu o ich właściwą temperaturą roboczą.

Dostępne są również opcjonalne funkcje, umożliwiające dostosowanie pieca do indywidualnych potrzeb.

Cechy charakterystyczne:

 • Połączenia gazu ochronnego
 • Przepływomierz/ rotametr
 • Regulator gazu
 • Aplikacje kołnierzowe
 • Sprzęt próżniowy
 • Konstrukcja pionowa
 • Konstrukcja z podwójną rurą
 • Połączenie z komputerem
 • Rury odporne na szok termiczny
 • Precyzyjna kontrola temperatury w szerokim zakresie temperatur roboczych
 • Dokładność regulacji ± 1 ° C
 • Dokładne pomiaru i kontrola temperatury za pomocą termoparą typu K
 • Opcja drugiej termopary z możliwością regulacji dla różnych procesów
 • Programowanie z łatwym do zrozumienia menu na 4-liniowym wyświetlaczu LCD
 • Niska temperatura powierzchni zewnętrznej z dwuwarstwową obudową

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Modele Wymiary zewnętrzne Masa Max temperatura Średnica wewnętrzna rury Długość strefy ogrzewania Materiał izolacyjny Moc
MTTF-1250-20-250 424 x 315 x 420 mm 14 kg 1250 °C 20 mm 250 mm Koc z włókien ceramicznych 1,1 W
MTTF-1250-38-450 634 x 369 x 464 mm 27 kg 1250 °C 38 mm 450 mm Koc z włókien ceramicznych 1,35 W
MTTF-1250-50-300 484 x384 x 476 mm 23 kg 1250 °C 50 mm 300 mm Koc z włókien ceramicznych 1,35 W
MTTF-1250-50-450 634 x 384 x 476 mm 29 kg 1250 °C 50 mm 450 mm Koc z włókien ceramicznych 1,5 W
MTTF-1250-50-600 784 x 384 x 476 mm 35 kg 1250 °C 50 mm 600 mm Koc z włókien ceramicznych 1,7 W
MTTF-1250-75-450 644 x 449 x 529 mm 38 kg 1250 °C 75 mm 450 mm Koc z włókien ceramicznych 2 W
MTTF-1250-75-600 794 x 449 x 529 mm 46 kg 1250 °C 75 mm 600 mm Koc z włókien ceramicznych 2,5 W
MTTF-1250-75-800 944 x 449 x 529 mm 57 kg 1250 °C 75 mm 800 mm Koc z włókien ceramicznych 2,8 W
MTTF-1250-100-500 694 x 497 x 568 mm 48 kg 1250 °C 100 mm 500 mm Koc z włókien ceramicznych 3 W
MTTF-1250-100-800 994 x 497 x 568 mm 67 kg 1250 °C 100 mm 800 mm Koc z włókien ceramicznych 3,5 W

 

 

Model Wymiary Średnica rury pomiarowej [mm]
MTTF-1250-20-250 424x315x420mm 20 mm
MTTF-1250-38-450 634x369x464mm 38 mm
MTTF-1250-50-300 484x384x476mm 50 mm
MTTF-1250-50-450 634x384x476mm 50 mm
MTTF-1250-50-600 784x384x476mm 50 mm
MTTF-1250-75-450 644x449x529mm 75 mm
MTTF-1250-75-600 794x449x529mm 75 mm
MTTF-1250-75-800 944x449x529mm 75 mm
MTTF-1250-100-500 694x497x568mm 100 mm
MTTF-1250-100-800 994x497x568mm 100 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.