PL EN

Piec wysokotemperaturowy MTSiC

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Temperatura max 1400-1550 ° C
  • Homogeniczny rozkład ciepła
  • Programowanie z łatwym do zrozumienia menu na 4-liniowym wyświetlaczu LCD
  • Elementy grzejne SiC
  • Objętość od 3 do 60 l
  • Projekt minimalizacji starzenia elementów grzejnych SiC z regulacją napięcia sterowanego z kątem fazowym
  • Dokładne pomiary i kontrola temperatury za pomocą termopary typu S
  • Dokładność regulacji ± 1 ° C
  • Komora wewnętrzna wykonana z lekkich cegieł izolacyjnych i płyty ceramicznej

Wysokotemperaturowe piece komorowe MagmaTherm z elementami grzewczymi SiC to idealny wybór dla celów badawczych bądź laboratoryjnych wymagających wysokich temperatur w temperaturze od 1400 ° C do 1550 ° C.

Piece te mogą być stosowane we wszystkich rodzajach procesów, takich jak obróbka cieplna, spiekanie, topienie, utlenianie w obszarach dentystycznych, górniczych, ceramicznych, eksperymentalnych, uniwersyteckich a także w obszarach kontroli jakości.

Urządzenie wyposażone jest w przejrzyste menu na 4-liniowym wyświetlaczu LCD ułatwiające sprawną pracę.

Sprawdzony system elementów grzejnych SiC zapewnia precyzyjną regulację napięcia regulowaną kątem fazowym.

Zastosowane technologie umożliwiają szybkie ogrzewanie pieca wysokotemperaturowego przy zimnym starcie.

Dzięki funkcjonalnemu systemowi oprogramowania piec wyposażony jest w kontroler zużycia prądu aby użytkowanie było w pełni bezpieczne.

Dostępne są opcjonalne funkcje, takie jak przyłącze gazu ochronnego, czujnik drzwi, druga termopara a także opcja podnoszenia drzwi bocznych.

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane techniczne Objętość Wymiary
Wewnętrzne
Wymiary
Zewnętrzne
Masa netto Moc Element
Grzewczy
Termoopara Wewnętrzny
Materiał
Izolacyjny
Materiał obudowy Zabezpieczenie elementu grzejnego 
MTSiC-1400-3 3 l 140x130x165 mm 494x606x634 mm 48 kg 3.750 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1400-6 6 l 180x160x260 mm 545x636x684 mm 56 kg 7.0 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1400-9 9 l 200x180x300 mm 570x646x634 mm 66 kg 8.2 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1400-16 16 l 250x200x320 mm  620x676x789 mm 78 kg 6.8 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1400-30 30 l 300x250x395 mm  670x726x864 mm 87 kg 10.5 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1400-60 60 l 400x300x495 mm 770x776x964 mm 96 kg 13.3 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1500-3 3 l 140x130x165 mm 494x606x634 mm 48 kg 5.1 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1500-6 6 l 180x160x260 mm 545x636x684 mm 56 kg 6.1 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1500-9 9 l 200x180x300 mm  570x646x634 mm 66 kg 7.0 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1500-16 16 l 250x200x320 mm 620x676x789 mm 82 kg 7.2 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1500-30 30 l  300x250x395 mm 670x726x864 mm 91 kg 11.2 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1500-60 60 l 400x300x495 mm 770x776x964 mm 100 kg 14.2 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1550-3 3 l 140x130x165 mm 494x606x634 mm 48 kg 4.8 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1550-6 6 l 180x160x260 mm 545x636x684 mm 56 kg 7 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1550-9 9 l 200x180x300 mm 570x646x634 mm 66 kg 8.194 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1550-16 16 l 250x200x320 mm  620x676x789 mm 85 kg 8.5 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1550-30 30 l 300x250x395 mm 670x726x864 mm 94 kg 10.5 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE
MTSiC-1550-60 60 l 400x300x495 mm 770x776x964 mm 102 kg 17.8 W SiC Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha
Stalowa
NIE

Model Pojemność Wymiary
MTSiC-1400-3 3 l 494x606x634 mm
MTSiC-1400-6 6 l 545x636x684 mm
MTSiC-1400-9 9 l 570x646x634 mm
MTSiC-1400-16 16 l  620x676x789 mm
MTSiC-1400-30 30 l  670x726x864 mm
MTSiC-1400-60 60 l 770x776x964 mm
MTSiC-1500-3 3 l 494x606x634 mm
MTSiC-1500-6 6 l 545x636x684 mm
MTSiC-1500-9 9 l  570x646x634 mm
MTSiC-1500-16 16 l 620x676x789 mm
MTSiC-1500-30 30 l 670x726x864 mm
MTSiC-1500-60 60 l 770x776x964 mm
MTSiC-1550-3 3 l 494x606x634 mm
MTSiC-1550-6 6 l 545x636x684 mm
MTSiC-1550-9 9 l 570x646x634 mm
MTSiC-1550-16 16 l  620x676x789 mm
MTSiC-1550-30 30 l 670x726x864 mm
MTSiC-1550-60 60 l 770x776x964 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.