PL EN

Piec wysokotemperaturowy KLC

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Temperatura max 1400-1600 ° C
 • Pojemność od 6 do 33 l
 • Jednorodność temperatury
 • Dwuścienna obudowa z tylną wentylacją
 • Prowadzone równolegle drzwi w górę z gorącą izolacją do tyłu, z dala od operatora
 • Izolacja wykonana z włókna ceramicznego o niskiej masie termicznej
 • Kołnierz drzwiowy z cegieł ognioodpornych
 • Izolacja z cegły ognioodpornej na dnie pieca
 • Elementy grzejne z pręta SiC
 • Elementy grzewcze kontrolowane przez przekaźniki półprzewodnikowe
 • Rura wydechowa w suficie pieca

Wysokotemperaturowe piece komorowe Thermconcept KLC wykorzystuje się przy testowaniu materiałów, topieniu próbek w tyglach, wypalaniu zanieczyszczeń w tyglach lub tackach.

Niską temperaturę obudowy zewnętrznej zapewnia dwuścienna obudowa z tylną wentylacją.

Izolacja wykonana z wysokiej jakości włókna ceramicznego o niskiej masie termicznej zapewnia doskonałą jednorodność temperatury wewnątrz komory pieca.

Przed uszkodzeniami mechanicznymi chroni niezawodny kołnierz drzwiowy wykonany z mocnych ognioodpornych cegieł.

Dzięki zastosowaniu wydajnych elementów grzejnych z pręta SiC zamontowanych z dwóch stron pieca czas nagrzewania komory jest ekstremalnie krótki.

Elementy grzewcze monitorowane przez przekaźniki półprzewodnikowe precyzyjnie wykonują pomiar, nie ulegają zużyciu i są bezgłośne.

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Model Temperatura max  Wymiary wewnętrzne Pojemność  Wymiary zewnętrzne  Moc  Napięcie 
KLC 05/14 1400 ° C 150 x 250 x 140 mm 6 l 540 x 580 x 650 mm 3 kW 230 V 1 / N
KLC 10/14 1400 ° C 200 x 250 x 180 mm 9 l 560 x 670 x 720 mm 4 kW 400 V 2 / N
KLC 15/14 1400 ° C 220 x 310 x 220 mm 15 l 600 x 750 x 770 mm 9 kW 400 V 3 / N
KLC 30/14 1400 ° C 250 x 480 x 270 mm 33 l 600 x 750 x 770 mm 12 kW 400 V 3 / N
             
KLC 05/15 1500 ° C 150 x 250 x 140 mm 6 l 560 x 670 x 720 mm 3,5 kW 400 V 3 / N
KLC 10/15 1500 ° C 200 x 250 x 180 mm 9 l 560 x 670 x 720 mm 5,2 kW 400 V 3 / N
KLC 15/15 1500 ° C 220 x 310 x 220 mm 15 l 600 x 750 x 770 mm 9 kW 400 V 3 / N
KLC 30/15 1500 ° C 250 x 440 x 270 mm 30 l 600 x 750 x 770 mm 12 kW 400 V 3 / N
             
KLC 05/16 1600 ° C 150 x 240 x 140 mm 6 l 550 x 580 x 650 mm 4,9 kW 400 V 3 / N
KLC 10/16 1600 ° C 210 x 240 x 180 mm 9 l 560 x 670 x 720 mm 5,8 kW 400 V 3 / N
KLC 15/16 1600 ° C 220 x 310 x 220 mm 15 l 600 x 750 x 770 mm 10 kW 400 V 3 / N
KLC 30/16 1600 ° C 250 x 460 x 260 mm 28 l 600 x 750 x 770 mm 12,5 kW 400 V 3 / N

Model Temp. Max [°C] Pojemność Wymiary
KLC 05/14 1400 6 l 150 x 250 x 140 mm
KLC 10/14 1400 9 l 200 x 250 x 180 mm
KLC 15/14 1400 15 l 220 x 310 x 220 mm
KLC 30/14 1400 33 l 250 x 480 x 270 mm
KLC 05/15 1500 6 l 150 x 250 x 140 mm
KLC 10/15 1500 9 l 200 x 250 x 180 mm
KLC 15/15 1500 15 l 220 x 310 x 220 mm
KLC 30/15 1500 30 l 250 x 440 x 270 mm
KLC 05/16 1600 6 l 150 x 240 x 140 mm
KLC 10/16 1600 9 l 210 x 240 x 180 mm
KLC 15/16 1600 15 l 220 x 310 x 220 mm
KLC 30/16 1600 28 l 250 x 460 x 260 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.