PL EN

Komora rękawicowa seria 850 "Nitrogen Dry Box"

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • konstrukcja z akrylu
  • rękawice z HypalonuTM
  • system "bright light" 
  • taca poziomująca do obsługi płynów
  • listwa wielu gniazd elektrycznych klasy szpitalnej
  • gwarancja 24 miesiące
Komora rękawicowa seria 850 "Nitrogen Dry Box" - do pracy z preferowanym gazem obojętnym

Seria 850 „Nitrogen Dry Box” zawiera modele z całkowicie zamkniętą komorą środowiskową, nadające się do pracy w preferowanej atmosferze gazu obojętnego. Umożliwia utrzymanie atmosfery dowolnego gazu obojętnego np. azot, argon, hel.

Urządzenie jest kompaktowe, lekkie i przenośne. Komora rękawicowa serii 850 jest gotowa do pracy, wystarczy dodać wybrany gaz i materiały badawcze.

Cechy serii „Nitrogen Dry Box”:

- gwarancja na 24 miesiące (nie dotyczy rękawic i materiałów eksploatacyjnych)

- jednoczęściowa część górna z przezroczystego akrylu z zaokrąglonymi narożnikami „easy clean” (łatwe czyszcenie)

- dopasowane, formowane ciśnieniowo białe dno

- dwie próżniowe pompy membranowe

- zawiera trzy przezroczyste kanistry wypełnione sitem molekularnym

- komora transferowa ma długość 305 mm i średnicę 280 mm

- system „bright light” (gwarancja na lampę 40 000h)

- białe rękawice z HypalonuTM

- wszystkie zaciski są regulowane

- przedni panel widokowy jest nachylony, co minimalizuje odblaski

- wskaźnik podciśnienia w komorze transferowej

- samo-uszczelniające się szybko-złączki umożliwiają wymianę pojemników bez zakłócania atmosfery wewnętrznej

- cztery zawory kurkowe do przedmuchiwania

- taca poziomująca do obsługi płynów

- listwa wielu gniazd elektrycznych klasy szpitalnej


Seria „Nitrogen Dry Box” dla wielu użytkowników – może być skonfigurowany dla maksymalnie czterech operatorów, zawiera te same funkcje jak model dla jednego operatora ale ma sześć pojemników i dwie pompy membranowe.

DANE TECHNICZNE
Model 850-NB 850-NBB
Wymiary wewnętrzne [mm] 1040 x 710 x 660 1520 x 960 x 790
Wymiary zewnętrzne [mm] 1400 x 890 x 970 1930 x 1190 x 1070
Przybliżona objętość [l] 489 1157
Przybliżona waga [kg] 205 311Model Wymiary Pojemność
850-NB 1400 x 890 x 970 [mm] 489 [l]
850-NBB 1930 x 1190 x 1070 [mm] 1157 [l]

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.