PL EN

Roztwory redox

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Pojemność roztworów w butelce 220 ml
  • Pojemność roztworów w saszetce 25 x 20ml

Prosimy o wskazanie interesującego modelu w "Uwagach do zapytania ofertowego"

Model

Pojemność
MA9060  12,880µS/cm standard konduktometryczny- butelka 220 ml
M100030B 12,880µS/cm standard konduktometryczny - 25 saszetek 20ml
MA9061  1,413µS/cm standard konduktometryczny- butelka 220 ml
M10031B 1,413µS/cm standard konduktometryczny - 25 saszetek 20ml
MA9063  84µS/cm standard konduktometryczny- butelka 220 ml
M100033B 84µS/cm standard konduktometryczny - 25 saszetek 20ml
MA9065  111,800µS/cm standard konduktometryczny- butelka 220 ml
M10035B 111,800µS/cm standard konduktometryczny - 25 saszetek 20ml
MA9069  5000µS/cm standard konduktometryczny- butelka 220 ml
MA9039B 5000µS/cm standard konduktometryczny - 25 saszetek 20ml
MA9069 80000µS/cm standard konduktometryczny - 25 saszetek 20ml
M100020B konduktometryczny roztwór kalibracyjny - 25 saszetek 20ml

Model Parametr
Model 1 0-12 pH

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego