PL EN
Wróć

Sonda do pomiaru temperatury testo 915i - SmartSonda

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • posiada opcję bezprzewodowego pomiaru temperatury

  • nadaje się do różnego rodzaju zastosowań

  • precyzyjny pomiar oraz szybka reakcja sondy – termopara typu K, klasa 1

  • mechanizm blokujący

  • zakres pomiarowy od -50 do +400 °C

  • bezpłatna aplikacja testo Smart App

TESTO 915i – SMARTSONDA Z SONDĄ TEMPERATURY POWIETRZA WSPÓŁPRACUJĄCA ZE SMARTFONEM

Urządzenie testo 915i jest idealne do pomiaru temperatury otoczenia oraz temperatury w kanałach lub na wylotach powietrza. Ten bezprzewodowy termometr posiada precyzyjną sondę, która pozwala na wykonywanie pomiarów temperatury z większą szybkością i łatwością. Łączy się on w sposób automatyczny ze smartfonem / tabletem przez funkcję Bluetooth – zasięg do 100 m. Jego rękojeść jest kompatybilna ze wszystkimi standardowymi sondami termoparowymi typu K.

Możliwość podglądu wartości zmierzonych w bezpłatnej aplikacji mobilnej testo Smart App, która w czytelny sposób prezentuje krzywe temperaturowe.

Zakres dostawy:

  • bezprzewodowa SmartSonda testo 915i z sondą powietrzną (TC typ K)

  • baterie

  • protokół kalibracjiDANE TECHNICZNE

MODEL

TESTO 915i

NR KATALOGOWY

0563 3915

POMIAR TEMPERATURY – TYP K (NiCr-Ni)

ZAKRES POMIAROWY [°C]

OD -50 DO +400

DOKŁADNOŚĆ [°C]

± 1,0 (OD -50 DO +100)

± 1% MIERZONEJ WARTOŚCI (POZOSTAŁY ZAKRES)

ROZDZIELCZOŚĆ [°C]

0,1

CZAS REAKCJI t99 [s]

60

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

WAGA [g]

SONDA: 11

RĘKOJEŚĆ BLUETOOTH: 88

WYMIARY [mm]

RĘKOJEŚĆ: 129 x 31 x 31

TEMPERATURA PRACY [°C]

OD -20 DO +50

MATERIAŁ OBUDOWY

PLASTIK

KLASA ZABEZPIECZENIA

IP20

WYMAGANIA SYSTEMOWE

WYMAGANIA: IOS 12.0 LUB NOWSZY

WYMAGANE URZĄDZENIE MOBILNE Z BLUETOOTH 4.0

WYMAGANIA: SYSTEMU ANDROID 6.0 LUB NOWSZY

KOLOR PRODUKTU

CZARNY / POMARAŃCZOWY

PODŁĄCZENIE SONDY WTYKOWEJ

POŁĄCZENIE DO 4 STANDARDOWYCH SOND TESTO 915i

STANDARDOWE PODŁĄCZENIE WTYKOWE DO INNYCH, OGÓLNODOSTĘPNYCH SOND TERMOPAROWYCH

DŁUGOŚĆ PRÓBNIKA [mm]

99

ŚREDNICA SONDY [mm]

4

TYP BATERII

3 x AAA MIKRO BATERIA

ŻYWOTNOŚĆ BATERII [h]

150

WYMIANA DANYCH

BLUETOOTH:

AUTOMATYCZNA KOMUNIKACJA Z APLIKACJĄ TESTO SMART APP I PRZYRZĄDEM POMIAROWYM TESTO

ZASIĘG RADIOWY [m]

100

TEMPERATURA SKŁADOWANIA [°C]

OD -20 DO +60

Model Zakres pomiarowy Zakres pracy [oC] Opis Inne
testo 915i od -50 do +400 °C od -20 do +50 sonda do pomiaru temperatury łączność Bluetooth ze smartfonem / tabletem

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.