PL EN
Wróć

Termohigrometr testo 625 z czujnikami zamontowanymi na stałe

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Umożliwia pomiar temperatury otoczenia i wilgotności względnej
  • Kalkulacja punktu rosy, temperatura mokrego termometru
  • Funkcje min/max
  • Funkcja HOLD
  • Czujnik wilgotności o maksymalnie wydłużonej żywotności
Miernik temperatury i wilgotności testo 625 to idealne urządzenie w sytuacjach, gdy utrzymanie właściwych parametrów powietrza wewnętrznego jest niezbędne– np.  w magazynach, archiwach, szklarniach i bibliotekach.

Urządzenie testo 625 umożliwia szybki i dokładny pomiar punktu rosy i temperatury mokrego termometru. Higrometr testo 625 wyposażony jest w dołączaną sondę wilgotności i temperatury, co umożliwia odczyt temperatury otoczenia i wilgotności względnej.

Termohigrometr wyposażony jest w wiele pomocnych funkcji i udogodnień m. in duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz, funkcję HOLD umożliwiającą zatrzymanie wartości pomiarowych na wyświetlaczu oraz wskazanie wartości maksymalnych i minimalnych.

Dzięki funkcji power-off testo 625 posiada tryb oszczędzania baterii. Ponadto zaprojektowany został także innowacyjny czujnik wilgotności, co umożliwia długoletnią żywotność urządzenia oraz stabilne pomiary. 

Higrometr testo 625 znajduje wykorzystuje się do odczytu  warunków klimatycznych w pomieszczeniach, jak np. magazynach, archiwach, bibliotekach, szklarniach, a także na stanowiskach pracy. 

W zestawie znajduje się termohigrometr testo 625,sonda temperatury i wilgotności, fabryczny protokół kalibracyjny, baterie.


Dane techniczne testo 625
Zakres pomiarowy NTC [°C] -10 do +60 °C
Dokładność [°C]

±0,5 °C

Rozdzielczość [°C]

0,1 °C

Zakres pomiarowy typ K [°C]

-200 do +1370 °C

Dokładność [°C]

See probe data

Rozdzielczość [°C]

0,1 °C

Zakres pomiarowy wilgotności [%RH]

0 do 100 %RH

Dokładność [%RH]

±2,5 %RH (5 do 95 %RH)

Rozdzielczość [%RH]

0,1 %RH

Wymiary [mm]

182 x 64 x 40 mm

Żywotność baterii [h]

70 h (bez działania radio)

Waga [g] 195 


Model Parametr
testo 625 temperatura, wilgotność względna, pomiar punktu rosy, temperatura mokrego termometru, temperatura otoczenia

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.