PL EN

Sonda do równoczesnego pomiaru temperatury i wilgotności

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar wilgotności względnej i temperatury
  • Pomiar możliwy do + 180 ° C,
  • Do np. w procesie suszenia lub szafach klimatyzacyjnych
  • Automatyczna kalkulacja wilgotności, punktu rosy, temperatury mokrego termometru i entalpii
  • Wyświetlanie błędu zerowego dzięki inteligentnej koncepcji kalibracji
Sonda  umożliwia pomiar wilgotności względnej oraz temperatury do aż + 180 ° C. Dane dotyczące pomiarów wilgotności są obliczane i przekazywane poprzez miernik testo 480: zawartość wilgotności (g / m3, g / ft3, g / kg, g / lb), punkt rosy, temperatura mokrego termometru, entalpia (kJ / kg), BTU / lb , ppm oraz % objętości. 

Sonda jest całkowicie cyfrowa i nie wymaga pomiaru przy użyciu miernika testo 480. Wytrzymały czujnik wilgotności Testo spełnia międzynarodowe standardy wilgotności, takie jak ILAC, PTB i NIST.

Ochrona przed wilgocią zapewniona jest dzięki wbudowanemu filtrowi ze stali nierdzewnej, który chroni również przed obciążeniami mechanicznymi i dużymi prędkościami przepływu powietrza.
Istnieje możliwość monitorowania pracy i jej kalibracji na miejscu w razie potrzeby 11,3% wilg.wzgl. oraz 75,3% wilg.wzgl. Dzięki inteligentnej kalibracji, trwałości i niezmienności wilgotności niezawodnie się sprawdzają z miernikiem testo 480. Wszystkie błędy pomiarowe wskazane w kalibracji są wolne od błędów.

Sonda natychmiast wskazuje wszelkie odchylenia (np. Odczyt z pomiaru dokonanego przez niego jest dostosowany do odchylenia z certyfikatu), dzięki czemu błędy pomiarowe są bezbłędne. Zestaw składający się z miernika i sondy zapewnia powtarzalne i wiarygodne wyniki pomiaru.

Dane techniczne sonda

Zakres pomiarowy temperatury

-20 do +180 °C

Dokładność

±0,5 °C (-20 do 0 °C)

±0,4 °C (+0,1 do +50 °C)

±0,5 °C (+50,1 do +180 °C)

Zakres pomiarowy wilgotności

0 do +100 %RH

Dokładność

±3 %RH (0 do 2 %RH)

±2 %RH (2,1 do 98 %RH)

±3 %RH (98,1 do 100 %RH)

±0,03 % wilg. wzg./K (-20 do +50 °C) (k=1)

±0,06 % wilg. wzg./K (+50 do +180 °C) (k=1)

Długość kabla

1,7 mModel Temperatura [oC]
Sonda do równoczesnego pomiaru temperatury i wilgotności -20 do +180 °C

Zobacz również