PL EN
Wróć

Zestaw SmartSond

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar prędkości przepływu i strumienia objętości powietrza oraz temperatury
  • Prosta konfiguracja geometrii i wymiarów kanału wentylacyjnego w celu obliczenia strumienia objętości powietrza
  • Funkcja wykrywania miejsc potencjalnie zagrożonych wystąpieniem wilgoci
  • Sonda teleskopowa o maksymalnej długości 400mmZestaw SmartSond przeznaczony do sektora VAC umożliwia pomiar wszystkich, niezbędnych do regulacji systemu VAC parametrów, takich jak: przepływ oraz wydatek powietrza, wilgotność i temperatura. Zestaw posiada poręczną walizkę transportową, w której mieści się cała potrzebna technologia pomiarowa.

Zestaw  SmartSond łączy się ze smartfonem i zapewnia wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów podczas prac montażowych, regulacyjnych i serwisowych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Kompletny zestaw składa się z  termoanemometru testo 405i, anemometru wiatraczkowego testo 410i, termohigrometru testo 605i oraz pirometru testo 805i. SmartSondy łączą się bezprzewodowo ze smartfonem lub tabletem.

Zestaw idealnie sprawdzi się w pomiarach przepływu i wydatku powietrza, wilgotności oraz temperatury dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej. W skład  zestawu wchodzi poręczna walizka transportowa, w której mieści się cała potrzebna technologia pomiarowa.

Wartości pomiarowe wyświetlane są w wygodny sposób na urządzeniu mobilnym takim jak smartfon lub tablet.

Urządzenie umożliwia odczyt prędkości przepływu, temperatury oraz wilgotności za pomocą aplikacji mobilnej. Automatycznie obliczane są również takie parametry jak: strumień objętości powietrza, temperatura punktu rosy, temperatura mokrego termometru.  Ponadto wszystkie niezbędne kalkulacje, takie jak uśrednianie czasowe lub wielopunktowe pomagają w codziennej pracy.

Za pomocą aplikacji mobilnej wyniki przedstawiane są w postaci listy, wykresu lub tabeli. Mogą zostać wysłane za pomocą wiadomości e-mail, w postaci pliku PDF lub pliku Excel. To wszystko zaoszczędzi Twój cenny czas podnosząc znacząco wydajność.

Minimalne wymagania smartfona:
- iOS 8.3 lub nowszy
- Android 4.3 lub nowszy
- Bluetooth 4.0
Zestaw SmartSond do systemów VAC składa się z: testo 405i, testo 410i, testo 605i i testo805i w poręcznej walizce transportowej, baterii orazprotokołów kalibracji fabrycznej.

Dane techniczne: 
Parametry SmartSond 

Zakres pomiarowy NTC [°C]

-20 do +60 °C (testo 405i + testo 410i + testo 605i)
Dokładność [°C]

±0,5 °C (testo 405i + testo 410i)

±0,8 °C (-20 do 0 °C) (testo 605i)

±0,5 °C (0 do +60 °C) (testo 605i)

Rozdzielczość [°C] 0,1 °C (testo 405i + testo 410i + testo 605i)

Zakres pomiarowy podczerwień [°C]

-30 do +250 °C

Dokładność [°C]

±1,5 °C lub ±1,5 % mierz.wart. (0 do +250 °C)

±2 °C (-20 do -0,1 °C)

±2,5 °C (-30 do -20,1 °C)

Rozdzielczość [°C]

0,1 °C

Zakres pomiarowy wilgotności [%RH]

0 do 100 %RH

Dokładność [%RH]

5 do 80 %RH: ±(1,8 %RH + 3 % mierz.wart.) at +25 °C

Rozdzielczość [%RH]

0,1 %RH

Zakres pomiarowy przepływu powietrza [m/s]

0,4 do 30 m/s

Wymiary [mm]

00 x 30 x 41 (testo 405i)

140 x 36 x 25 mm (testo 805i)

154 x 43 x 21 mm (testo 410i)

243 x 30 x 24 mm (testo 605i)

Żywotność baterii [h]

15 godzin (testo 405i), 130 godzin (testo 410i), 150 godzin (testo 605i), 30 godzin (testo 805i)

Waga [g]

660 g

Model Parametr
SmartSond prędkość przepływu, temperatura, wilgotność względna, strumień objętości powietrza, temperatura punktu rosy, temperatura mokrego termometru

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.