PL EN

Analizator absorpcji pary AQUALAB VSA

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie


  • Izotermy DVS i DDI
  • Izotermy DDI o wysokiej rozdzielczości 
  • Izotermy DVS umożliwiają badanie kinetyki
  • Dane automatycznie rejestrowane i wysyłane do komputera
Przełomowa konstrukcja VSA wykorzystuje szybki czujnik aktywności wody w połączeniu z bardzo precyzyjną skalą do dynamicznego tworzenia wykresów izotermicznych. Przekazuje wilgotne powietrze nad próbkami i jednocześnie mierzy zarówno ciężar, jak i aktywność wody. Następnie tworzy krzywe izotermy sorpcji i desorpcji z setkami punktów w zaledwie kilku dni (około 48 godzin).

Urządzenia powszechnie dostępne na rynku wykorzystują wyłącznie metody DVS. VSA dostarcza izotermy DVS, a także zapewnia dynamiczne krzywe izotermiczne DDI o wysokiej rozdzielczości. Krzywe DDI uwidaczniają szczegóły, które nigdy wcześniej nie były widoczne. Otwierają nowe informacje, aby umożliwić bardziej precyzyjne formułowanie, dokładniejsze przewidywania i pełniejszą wiedzę o produkcie.

VSA zawiera intuicyjne, w pełni funkcjonalne oprogramowanie do modelowania. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie potrzebne modele  uporządkowane w prostym w obsłudze programie.  Zidentyfikuj krytyczną wilgotność dla przejścia szklistego, oceń wydajność opakowania, określ higroskopijność, histerezę toru, przewiduj uszkodzenie powłoki, znajdź podatność na zbrylanie i wiele innych.

VSA zapewnia tworzenie szybkich, wysokiej rozdzielczości wykresów, które zmieniają sposób interpretacji produktu. Podwójne tryby testowania i zaawansowane oprogramowanie do modelowania przekształcają dane w rozwiązania potrzebne do produkcji, monitorowania, przechowywania i wysyłania świetnego produktu.


Dane techniczne AQUALAB VSA
Metody izotermiczne

Dynamiczna izoterma punktu rosy (DDI) i statyczna (DVS)

Precyzja

± 0,005 a w

Rozkład

0,0001 a w

Zasięg

0,030 do 0,950 a w

Powtarzalność

± 0,003 a w

Kontrola temperatury

15 do 60 ° C (temperatura komory próbki; temperatura próbki jest mierzona oddzielnie i może się zmieniać)

Stabilność temp

± 0,1 ° C

Zakres ciężaru próbki

500 do 5000 mg

Rozdzielczość masowa

0,5 mg

Zbiornik wodny 20 ml
Wymiary obudowy 38,1 x 26,7 x 30,5 cm 
Moc
110 V do 220 VAC, 50/60 Hz
Model Parametr Opis
VSA aktywność wodna, temperatura Dynamiczna i statyczna izoterma punktu rosy

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.