PL EN

Miernik aktywnosci wody AQUALAB 4TE

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Szybki odczyt
  • Dokładność ± 0,003 a w
  • Weryfikacja za pomocą niezależnych standardów soli
  • Przenośny i lekki
  • Zapewnia precyzyjne pomiary
  • Kontrola administracyjna nad kalibracją i danymi próbki
Urządzenia AQUALAB to najszybsze i najbardziej precyzyjne dostępne mierniki aktywności wody. Miernik AQUALAB 4TE umożliwia pomiar aktywności wody w ciągu 5 minut lub krócej (średni czas odczytu: 2,5 minuty) z dokładnością ± 0,003 a w . 

Miernik dzięki swojej mobilności umożliwia uzyskanie pomiarów jakości laboratoryjnej na linii produkcyjnej , stacji odbiorczej, przetwórstwie żywności, magazynie oraz w miejscach wymagających przetestowania i zweryfikowania bezpieczeństwa.  Wewnętrzna kontrola temperatury pozwala ustawić temperaturę pomiaru w zakresie od 15 do 50 ° C i korzystać z urządzenia w dowolnym miejscu - nawet poza laboratorium.

Dzięki unikalnemu czujnikowi pomiar jest niezwykle szybki i precyzyjny. Czujnik punktu rosy jest główną miarą aktywności wody. W przeciwieństwie do innych czujników aktywności wody, czujnik punktu rosy w rzeczywistości mierzy aktywność wody, a nie parametry drugorzędne - jedynie powiązane z aktywnością wody. 

Pokrywy komory próbek podnoszą się co sprawia, że zanieczyszczenia są łatwe do usunięcia.
Miernik aktywności wody 4TE AQUALAB archiwizuje czas, datę oraz informacje zapisu po każdym pomiarze oraz kalibracji i może je  przechowywać- nawet do 10 000 bezpiecznych danych.

Bezpieczny dostęp do danych umożliwiają funkcje administracyjne. Istnieje możliwość  wyznaczenia maksymalnie 25 unikalnych użytkowników i haseł. Pobieranie oraz drukowanie danych do analizy statystycznej i do przechowywania zapisów zgodności i archiwów umożliwiają porty szeregowe RS-232. 
 
Dane techniczne AQUALAB 4TE
Aktywność wodna Zakres: 0,030–1000 a w
Rozdzielczość: 0,0001 a w
Dokładność: ± 0,003 (punkt rosy 4TE) 
± 0,015 (pojemność 4TEV) 
Powtarzalność: 0,001 a w
Temperatura Zakres: 15-50 ° C 
Rozdzielczość: 0,01 ° C 
Dokładność: ± 0,1 ° C
Czas czytania ~ 5 min
Wymiary obudowy Długość: 26,7 cm (10,5 cala) 
Szerokość: 17,8 cm (7,0 cala) 
Wysokość: 12,7 cm (5,0 cali)
Pojemność pojemnika na próbki 14 ml 
Waga 3,1 kg
Temperatura robocza Minimum: 4 ° C 
Maksimum: 50 ° C
Pojemność naczynia na próbki

Zalecane 7,5 ml (15 ml pełne)

Moc 110–220 VAC 
50/60 Hz
Model Parametr Opcje
4TE aktywność wodna, temperatura czujnik punktu rosy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.