PL EN

Mierniki FiveEasy™/ FiveEasy Plus™

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar pH, mV, przewodności, temperatury
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Prosta obsługa
  • Duży wyświetlacz
  • Intuicyjne przyciski
  • Mały wymiar
  • Mobilny statyw

FiveEasy pH/mV to mierniki o kompaktowej konstrukcji i intuicyjnej obsłudze zapewniające niezwykle precyzyjne pomiary.

Urządzenie wyposażone jest w duży wyświetlacz, który gwarantuje łatwe przeglądanie danych, intuicyjne przycinki oraz proste menu usprawniające użytkowanie.

Na ekranie wyświetlane są wszystkie informacje jednocześnie dotyczące pomiaru, statusu elektrody oraz kalibracji.

Dzięki kompaktowej konstrukcji miernika seria ta zajmuje mało miejsca. Statyw można swobodnie wymontować i umieścić z boku miernika.

Dane Techniczne:

Dane techniczne F20 F30 FP20 FP30
Zakres
Pomiarowy
0.00 do 14.00 pH
0 do 100°C
0,01µS/cm do 200 mS/cm
Od 0,01 mg/l do 200 g/l TDS
0 do 100°C
2.00-16.00 pH
2000 do 2000 mV
5 do 105°C
Od 0,01µS/cm do 500 mS/cm
Od 0,01 mg/l do 300 g/l TDS
Od 0,00 do 42 psu (zasolenie)
-5 do 105°C
Rozdzielczość 0.01 pH 0.1°C 0.01 pH
1mV
0.1°C
Zakres automatyczny (mV, pH)
0.1°C
Dokładność ±0,01 pH
±1 mV
±0,5°C
±0,5%
Zmierzonej wartości
±0,5°C
±0,01 pH
±1 mV
±0,3°C
±0,5%
Zmierzonej wartości
±0,5°C
Automatyczne i ręczne rejestrowanie punktu końcowego Tak Tak Tak Tak
Sygnał dźwiękowy punktu końcowego Tak Tak Tak Tak
Sygnał wizualny punktu końcowego Tak Tak Tak Tak
Kalibracja Max 3 punkty 1 punkt Max 5 punktów 1 punkt
Złącza BNC, cinch Mini-DIN BNC, cinch Mini-DIN
Przechowywanie
Danych
Wzorcowanie
Bieżące
200 pomiarów
Wzorcowanie bieżące
Wzorcowanie
Bieżące
200 pomiarów
Wzorcowanie bieżące

Model Parametr Temp. Max [oC]
F20 pH, mV, temperatura 100
F30 Przewodność, TDS, zasolenie, temperatura 100
FP20 pH, mV, temperatura 105
FP30 Przewodność, TDS, zasolenie, temperatura 105

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.