PL EN

Mierniki SevenExcellence™

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Duża precyzja pomiarów
  • Pomiar do 3 parametrów jednocześnie
  • Dotykowy ekran
  • System uPlace™
  • Regularna konserwacja
  • Łatwa kalibracja
  • Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych
  • Możliwość rozbudowy urządzenia

Mierniki SevenExcellence™ to doskonały produkt do pomiarów wymagających dużej dokładności.

To wielokanałowe urządzenie pozwala na jednoczesny pomiar 1, 2 lub 3 parametrów w obrębie jednej lub różnych próbek.
Urządzenie pracuje w sposób bezawaryjny dzięki zastosowaniu profesjonalnej instalacji oraz regularnie przeprowadzanej konserwacji.

Ponadto dzięki naszym usługom w zakresie kwalifikacji i kalibracji użytkownicy mogą łatwiej dochować zgodności z przepisami i przedstawić dokumenty niezbędne podczas audytów jakości.

Dzięki przemyślanej metodzie obsługi menu ekranu dotykowego rozpoczynanie analizy, zmiana ustawień i przeglądanie wyników jest proste.

Duży wyświetlacz oraz nowoczesny sposób obsługi ekranu dotykowego sprawiają, że praca z tymi urządzeniami jest niezwykle przyjemna.

Urządzenia SevenExcellence™ są wyposażone w uPlace™ : ramię elektrody umożliwiające wykonanie idealnie pionowego ruchu, które może być obsługiwane jedną ręką. Dzięki temu pomiary można przeprowadzać w krótszym czasie, zmniejszając jednocześnie ryzyko przewrócenia się naczynia zawierającego badaną próbkę lub uszkodzenia czujnika.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne S400 S470 S500 S600 S700 S475 S479 S975
Zakres TDS / 0.001-1000 g/L / / 0.001-1000 g/L 0.001-1000 g/L / 0,001-1000 g / L
Zakres mV -2000 do 2000 -2000 do 2000 -2000 do 2000 / / -2000 do 2000 -2000 do 2000 -2000 do 2000
Zakres odporności / 0.01-100.0 MOhm*cm / / 0.01-100.0 MOhm*cm 0.01-100.0 MOhm*cm / 0.01-100.0 MOhm*cm
Zakres pH 0.000 do 14.000 -2.000 do 20.000 -2.000 do 20.000 / / -2.000 do 20.000 -2 000 do 20 000 0,000 do 14,000
Zakres
Przewodnictwa
/ / / / 0.001 μS/cm do 2000 ms/cm / 0,001 μS / cm do 2000 ms / cm 0,001 μS / cm do 2000 ms / cm
Zakres stężenia / / 0,001 -999 999 mg/ L, ppm; 0,0001-100 mol / L,%; 0,001- 100 000 mmol / L / / 0,001 -999 999 mg/ L, ppm; 0,0001-100 mol / L,%; 0,001- 100 000 mmol / L / 0,001 -999 999 mg/ L, ppm; 0,0001-100 mol / L,%; 0,001- 100 000 mmol / L
Zakres tlenu
Rozpuszczonego
/ / / 0,000 - 99 mg / L (ppm) / / 0,000 -50 /0,000 -99 mg / L (ppm) 0,000 -50/0,000 -99 mg / L (ppm)
Zakres temperatury -30.0 do 130.0 -30.0 do 130.0 -30.0 do 130.0 / -30.0 do 130.0 -30.0 do 130.0 -30,0 do 130,0 -30,0 do 130,0
Zakres zasolenia / 0.00- 80.00 psu, ppt / / 0.00- 80.00 psu, ppt 0.00- 80.00 psu, ppt / /
Dokładność mV  ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 / / ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Dokładność
Przewodnictwa
/ +/- 0.5% / / +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5%
Dokładność stężenia / / +/- 0.5% ± 0.5%  / +/- 0.5% / +/- 0,5%
Dokładność
Temperaturowa
± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 / ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Dokładność pH ± 0.05 ± 0.05 ± 0.05 / / ± 0.05 ± 0.05 ± 0.05

 

Model Parametr Temp. Max [oC]
S400 mV, pH, temperatura 130
S470 TDS, mV, odporność, pH, temperatura, zasolenie 130
S500 mV, pH, stężenie, temperatura 130
S600 tlen rozpuszczony 130
S700 TDS, odporność, przewodność, temperatura, zasolenie 130
S475 TDS, mV, odporność, pH, stężenie, temperatura, zasolenie 130
S479 mV, pH, przewodność, tlen rozpuszczony, temperatura 130
S975 TDS, mV, odporność, pH, przewodność, stężenie, tlen rozuszczony, temperatura 130

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.