PL EN

Mierniki SevenExcellence™

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Duża precyzja pomiarów
  • Pomiar do 3 parametrów jednocześnie
  • Dotykowy ekran
  • System uPlace™
  • Regularna konserwacja
  • Łatwa kalibracja
  • Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych
  • Możliwość rozbudowy urządzenia

Mierniki SevenExcellence™ to doskonały produkt do pomiarów wymagających dużej dokładności.

To wielokanałowe urządzenie pozwala na jednoczesny pomiar 1, 2 lub 3 parametrów w obrębie jednej lub różnych próbek.
Urządzenie pracuje w sposób bezawaryjny dzięki zastosowaniu profesjonalnej instalacji oraz regularnie przeprowadzanej konserwacji.

Ponadto dzięki naszym usługom w zakresie kwalifikacji i kalibracji użytkownicy mogą łatwiej dochować zgodności z przepisami i przedstawić dokumenty niezbędne podczas audytów jakości.

Dzięki przemyślanej metodzie obsługi menu ekranu dotykowego rozpoczynanie analizy, zmiana ustawień i przeglądanie wyników jest proste.

Duży wyświetlacz oraz nowoczesny sposób obsługi ekranu dotykowego sprawiają, że praca z tymi urządzeniami jest niezwykle przyjemna.

Urządzenia SevenExcellence™ są wyposażone w uPlace™ : ramię elektrody umożliwiające wykonanie idealnie pionowego ruchu, które może być obsługiwane jedną ręką. Dzięki temu pomiary można przeprowadzać w krótszym czasie, zmniejszając jednocześnie ryzyko przewrócenia się naczynia zawierającego badaną próbkę lub uszkodzenia czujnika.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne S400 S470 S500 S600 S700 S475 S479 S975
Zakres TDS / 0.001-1000 g/L / / 0.001-1000 g/L 0.001-1000 g/L / 0,001-1000 g / L
Zakres mV -2000 do 2000 -2000 do 2000 -2000 do 2000 / / -2000 do 2000 -2000 do 2000 -2000 do 2000
Zakres odporności / 0.01-100.0 MOhm*cm / / 0.01-100.0 MOhm*cm 0.01-100.0 MOhm*cm / 0.01-100.0 MOhm*cm
Zakres pH 0.000 do 14.000 -2.000 do 20.000 -2.000 do 20.000 / / -2.000 do 20.000 -2 000 do 20 000 0,000 do 14,000
Zakres
Przewodnictwa
/ / / / 0.001 μS/cm do 2000 ms/cm / 0,001 μS / cm do 2000 ms / cm 0,001 μS / cm do 2000 ms / cm
Zakres stężenia / / 0,001 -999 999 mg/ L, ppm; 0,0001-100 mol / L,%; 0,001- 100 000 mmol / L / / 0,001 -999 999 mg/ L, ppm; 0,0001-100 mol / L,%; 0,001- 100 000 mmol / L / 0,001 -999 999 mg/ L, ppm; 0,0001-100 mol / L,%; 0,001- 100 000 mmol / L
Zakres tlenu
Rozpuszczonego
/ / / 0,000 - 99 mg / L (ppm) / / 0,000 -50 /0,000 -99 mg / L (ppm) 0,000 -50/0,000 -99 mg / L (ppm)
Zakres temperatury -30.0 do 130.0 -30.0 do 130.0 -30.0 do 130.0 / -30.0 do 130.0 -30.0 do 130.0 -30,0 do 130,0 -30,0 do 130,0
Zakres zasolenia / 0.00- 80.00 psu, ppt / / 0.00- 80.00 psu, ppt 0.00- 80.00 psu, ppt / /
Dokładność mV  ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 / / ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Dokładność
Przewodnictwa
/ +/- 0.5% / / +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5%
Dokładność stężenia / / +/- 0.5% ± 0.5%  / +/- 0.5% / +/- 0,5%
Dokładność
Temperaturowa
± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 / ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Dokładność pH ± 0.05 ± 0.05 ± 0.05 / / ± 0.05 ± 0.05 ± 0.05

 

 

Model Parametr Temp. Max [oC]
S400 mV, pH, temperatura 130
S470 TDS, mV, odporność, pH, temperatura, zasolenie 130
S500 mV, pH, stężenie, temperatura 130
S600 tlen rozpuszczony 130
S700 TDS, odporność, przewodność, temperatura, zasolenie 130
S475 TDS, mV, odporność, pH, stężenie, temperatura, zasolenie 130
S479 mV, pH, przewodność, tlen rozpuszczony, temperatura 130
S975 TDS, mV, odporność, pH, przewodność, stężenie, tlen rozuszczony, temperatura 130