PL EN

Wagosuszarki

 • Wagosuszarki seria MB

  Wagosuszarki seria MB

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres ważenia [g]: 120 g, 90 g, 110 g

  Wymiary: 90 mm (średnica)

  sprawdź
 • Wagosuszarki do ziaren seria MC

  Wagosuszarki do ziaren seria MC

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres pracy [°C]: 0-50

  Wymiary: S19xG12x20W cm

  sprawdź
 • Wagosuszarka seria MA 3Y

  Wagosuszarka seria MA 3Y

  Producent: Radwag

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 60 g, 200 g

  Dokładność: 0,1 mg

  sprawdź
 • Wagosuszarka seria MA X2A

  Wagosuszarka seria MA X2A

  Producent: Radwag

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 50 g, 110 g, 200 g, 210 g

  Dokładność: 0,1 mg

  sprawdź
 • Wagosuszarki serii MA R

  Wagosuszarki serii MA R

  Producent: Radwag

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 50 g, 110 g, 210 g

  Dokładność: 1 mg, 0,1 mg

  sprawdź
 • Wagosuszarka DAB100-3

  Wagosuszarka DAB100-3

  Producent: Kern

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 50 g

  Dokładność: 0,001 g

  sprawdź
 • Wagosuszarka DBS 60-3

  Wagosuszarka DBS 60-3

  Producent: Kern

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 60 g

  Dokładność: 0,001 g

  sprawdź
 • Wagosuszarka MLS 50-3D

  Wagosuszarka MLS 50-3D

  Producent: Kern

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 50 g

  Dokładność odczytu: 0,001 g

  sprawdź

Na własności fizyczne substancji ogromy wpływ na wilgoć w niej zawarta. Na różnych etapach produkcyjnych zawartość wilgoci w próbce może mieć bardzo istotny wpływ na powodzenie procesu produkcji i właściwościach otrzymanego produktu. Do wyznaczanie wilgotności w badanej próbce służy wagosuszarka. Za pomocą wagosuszarki można określić procent wilgotności substancji, suchą pozostałość badanej próbki, stosunek wilgoci do suchej masy oraz masę. Do wyznaczania wilgotności wykorzystuje się tzw. metodę termograwimetryczną – ubytek masy stanowi o wilgotności próbki. Rozbudowane wagosuszarki mogą posiadać wiele profili suszenie np. standardowy, łagodny, schodkowy czy szybki. Dany profil suszenia jest używany w zależności od substancji badanej, lub jeżeli substancja nie jest znana laborant nie wie, z czym ma do czynienia i jak będzie przebiegał proces suszenia to eksperymentuje z założeniem, że pierwszy z wykorzystanych trybów urządzenia jest ten, dzięki któremu proces bezie przebiegał jak najbardziej łagodnie. Wstępna analiza próbki pozwala na wybór optymalnej temperatury suszenia. Temperatura suszenia powinna być dobrana w ten sposób, aby umożliwić efektywne wysuszenie całej próbki i nie powinna dopuścić do zbrylenia się zewnętrznej warstwy próbki nie dopuszczając do wysuszenia głębiej położonych warstw. Wagosuszarki są wyposażone w czytelne ekrany LCD lub LED, na których wyświetlić można dodatkowe komunikaty i informacje, np. nazwę towaru czy wartość tary. Na wyświetlaczach można odczytać wiele komunikatów, które informują o danym trybie pracy. Wagosuszarki mogą pracować, jako zupełnie odrębne samodzielne urządzenia lub mogą być połączone z komputerem, a ich obsługa może odbywać się z jego poziomu.Wagosuszarka zasadniczo zbudowana jest z dwóch podstawowych elementów komory do suszenia materiału oraz precyzyjnej wagi laboratoryjnej. W komorze do suszenia umieszczone są promienniki, które rozlokowane są równomiernie w komorze i pozwalają na efektywna suszenie badanej próbki. Komora suszenia może mieć różne rozmiary, gdyż materiałem próbki z jednej strony może być np. próbka gleby, gdzie minimalna naważka próbki nie jest duża objętościowo, ale również w wagosuszarce można badać np. elementy folii lub granulatu PP, które są próbkami bardzo „objętościowymi”. Promienniki wykorzystywane w wagosuszarkach to najczęściej promienniki halogenowe lub promienniki podczerwieni IR. Kolejnym integralnym elementem wagosuszarki jest precyzyjna waga, dzięki której mierzy się ubytki masy materiału suszonego.Na rynku dostępne są bardzo proste, niedrogie wagosuszarki, ale również urządzenia bardziej rozbudowane, z możliwością podpięcia do komputera czy internetu i przesyłania pomiarów do bazy w celu dalszej obróbki danych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.