PL EN

Wagosuszarki seria MB

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA MB120
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA MB90
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA MB27
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA MB25
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA MB23 MB25


 • Wyświetlacz dotykowy TFT
 • Przewód zasilający 
 • Port RS 232 z danymi GLP/GMP, 2 porty USB
 • Metalowa konstrukcja
 • Osłona wyświetlacza
 • Trzy kryteria wyłączenia
 • Zakres temperatury suszenia od 40°C do nawet 230°C
 • Obsługa menu w języku polskim 
WAGOSUSZARKI SERIA MB

Zawartość wilgoci ma wpływ na wszystko, co używamy na co dzień. Dlatego bardzo ważne znaczenie odgrywa dokładne określenie wilgotności próbek. Producent OHAUS oferuje pięć modeli wagosuszarek laboratoryjnych, od najbardziej zaawansowanej MB 120, podnoszącej standard wykonywanych pomiarów, po prostą w obsłudze dającą precyzyjne wyniki MB 90, czy wyjątkowo wydajne o elastycznej konfiguracji MB 27 i MB 25.


Cechy MB 120:
 • Wyposażona w funkcję Smart Guide™ automatycznie analizuje próbkę i tworzy metodę, eliminując konieczność zgadywania w początkowej konfiguracji
 • Umożliwia szybkie i dokładne wyniki dzięki grzałce halogenowej, konfigurowalnym kryteriom wyłączenia, oraz czterem wbudowanym profilom suszenia
 • Gwarantuje przechowywanie nawet 100 metod oraz 1000 wyników pomiaru
 • Dostępnych siedem kryteriów wyłączenia
 • Kolorowy ekran dotykowy TFT 4,3"
 • Dostępny szereg doposażenia dodatkowego m.in.: zamykana szalka na próbki, drukarka igłowa, czy szalki wielorazowe

Cechy MB 25:
 • Podgrzewanie halogenowe oraz możliwość kalibracji masy i temperatury umożliwia uzyskanie szybkich i niezawodnych wyników
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia obsługę
 • Łatwa w czyszczeniu komora grzejna idealnie nadaje się do częstego użytkowania

Cechy MB 23:
 • Użycie grzałki na podczerwień zapewnia wyższą wydajność i szybsze wyniki
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia obsługę
 • Kompaktowa konstrukcja sprawdza się w każdym miejscu pracy


Dane techniczne:

Model MB120 MB90
Obciążenie maksymalne [g] 120 90
Dokładność odczytu 0.01 % / 0.001 g 0.01% / 0.001g
Powtarzalność [odch. stand.] [g] 0,05% (próbka 3 g), 0,015% (próbka 10 g) 0.18% (próbka 3 g )
0.02% (próbka 10 g)
Wielkość próbki [g] 0,5 - 120 0,5 - 90  
Kryteria rozłączenia Ręcznie;  Czasowo;  Automatycznie - ustawiona utrata masy w czasie;  Dowolnie wybrana - użytkownik definiuje utratę masy w czasie;  Użytkownik niestandardowy Ustaw Wilgotność% Strata/Czas Ręcznie;  Czasowo;  Auto
Osłona ochronna     W zestawie
Profile grzewcze Standard;  Rampa;  Krok;  Szybkość Standard;  Szybkość
Przedział wilgotności 0,01% do 100%, (od 0,01% do 1000% w trybie odzysku)
Biblioteka testów 100 (przechowywanie do 100 metod i 1000 wyników badań dla wszystkich metod) 2 (przechowywanie do dwóch metod suszenia)
Wyjście RS232, host USB, urządzenie USB Host USB x 2;  Urządzenie USB;  RS232
Element grzejny Halogen
Zakres temperatur [°C]  40 - 230 (skoki o 1)           40 - 200  (skoki o 1)
Warunki  pracy 10 °C - 40 °C 10°C - 40°C, 85% RH, bez kondensacji
Typ wyświetlacza 4.3” ekran dotykowy TFT, 109 mm, QVGA,
Jdednostki miary gram;  %MC;  %RG;  %DC
Wyświetlane wyniki %wilgoci, %sucha pozostałość, stosunek wilgoci do suchej masy, czas, temperatura, waga, nazwa metody, krzywa suszenia i dane
Wielkość szalki Ø [mm] 90
Wymiary [S × W × G] [mm] 211 × 180 × 355
Nr katalogowy 30241169 30241168


Model MB25PL MB23PL
Obciążenie maksymalne [g] 110
Dokładność odczytu [%/g] 0.05 / 0.005 0.1 / 0.01
Powtarzalność [odch. stand.] [g] 0.2% (3g próbka)
0.05% (10g próbka)
0.3% (3g próbka)
0.2% (10g próbka)
Wielkość próbki [g] Typowa: 3 - 20, minimum: 0,5
Interfejs   RS232
Timer 1-99 minut, 30-sekundowe przyrosty do 60 minut
 Zakres tarowania Przez odejmowanie
Element grzejny Lampa halogenowa Grzałka na podczerwień
Zakres temperatur [°C] 50 - 160  w krokach co 5
Temperatura pracy Od +5 °C do + 40 °C
Typ wyświetlacza Podświetlany LCD
Jdednostki miary   gram
Wyświetlane wyniki % wilgoci lub % ciał stałych lub wagi (g), temperatura, czas
Wielkość szalki Ø [mm] 90
Wymiary  [D x W x S] [mm] 280  x 127 x 165
Nr katalogowy 80253387 80253386


Model MB27
Obciążenie maksymalne [g] 90
Dokładność odczytu [%/g] 0.01 / 0.001
Powtarzalność [odch.stand] [g] 0.2% (3 g próbka ), 0.05% (10 g próbka)
Wielkość próbki [g] Typowa: 3 - 20, minimum: 0,5
Interfejs  RS232
Timer 1-99 minut, 30-sekundowe przyrosty do 60 minut
Zakres tarowania Przez odejmowanie
Element grzejny Lampa halogenowa  
Zakres temperatur [°C] 0 - 160 w krokach co 5
Temperatura pracy Od +5 °C do + 40 °C
Typ wyświetlacza Podświetlany LCD
Jdednostki miary   %;  gram
Wyświetlane wyniki % wilgoci lub % ciał stałych lub waga (g), temperatura, czas
Wielkość szalki Ø [mm] 90
Wymiary  [W x D x S] [mm] 127  x 280 x 165
Nr katalogowy 30251541
Model Zakres ważenia [g] Wymiary
MB 120 nr kat.: 30241169 120 g 90 mm (średnica)
MB 90 nr kat.: 30241168 90 g 90 mm (średnica)
MB 27 nr kat.: 30251541 90 90 mm (średnica)
MB 25 nr kat.: 80253387 110 g 90 mm (średnica)
MB 23 nr kat.: 80252470 110 g 90 mm (średnica)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.