PL EN

Wagi analityczne Explorer Analytical

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA EN


 • Kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA
 • Interfejs RS232 i USB
 • Numeryczna klawiaturą QWERTY z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia
 • Zasilanie sieciowe

Seria wag Explorer Analytical to gwarancja dokładności oraz trwałości, dzięki precyzyjnemu modułowi ważącemu. Doskonale sprawdzają  się w warunkach laboratoryjnych jak również przemysłowych. Dobrze nadają się do kontroli procesów pomiaru masy, m.in. dzięki takim funkcjom jak: czteropoziomowe zarządzanie użytkownikami chronione hasłem, nieedytowalny dziennik systemowy oraz wysoki poziom konfigurowalności. Wyposażone są w odłączany terminal z dużym, kolorowym ekranem dotykowym, programowalnymi czujnikami na podczerwień, automatycznymi drzwiami oraz bezramową szafką przeciwpodmuchową.


Cechy urządzenia:

 • System wewnętrznej kalibracji AutoCal™ zapewnia ciągłą gotowość wagi do użycia. Eliminuje potrzebę ręcznej kalibracji i konieczność konserwacji zewnętrznego odważnika
 • Interfejsy  komunikacyjne RS-232, USB i Ethernet,  możliwość podłączenia m.in.: drukarki lub skanera kodów kreskowych  ułatwiają eksport danych

 • Możliwość  przechowywania osobistych ustawień aplikacji, dzięki wielofunkcyjnym  trybie pracy z bibioteką pamięci. Wewnętrzna baza danych,  biblioteka trybów ważenia, dziennik systemowy, usprawnia zarządzanie danymi pomiarowymi

 • Możliwość pracy z nawet 110 użytkownikami, zapewnia bezpieczeństwo  i zabezpiecza przed nieuprawnioną zmianą ustawień wagi

 • Kolorowy graficzny ekran dotykowy VGA o przekątnej 14,5 cm,  umożliwia pracę  w 14 różnych językach

 • Wielofunkcyjne oraz programowalne sensory bezdotykowe w wybranych modelach
 • W modelach 0,1 mg i 1 mg dostępne oświetlenie komory ważenia,  oraz osłona przeciwwietrzna z 3 drzwiczkami i wyjmowanymi panelami

 • Modułowa konstrukcja wyświetlacza z regulowanym kątem nachylenia

Posiadamy również akcesoria dostępne na zapytanie (widoczne na ostatnich 4 zdjęciach w galerii produktu).


Porównanie dostępnych modeli:


Model Zakres ważenia [g] Dokładność odczytu
EX124 nr kat.: 83021331 120 0.1 mg
EX224 nr kat.: 83021332 220 0.1 mg
EX324 nr kat.: 83021335 320 0.1 mg
EX124/AD nr kat.: 30061976 120 0.1 mg
EX224/AD nr kat.: 30061977 220 0.1 mg
EX324/AD nr kat.: 30061978 320 0.1 mg
EX224M nr kat.: 83021333 220 0.1 mg
EX224M/AD nr kat.: 30061995 220 0.1 mg
EX324M nr kat.: 83021336 320 0.1 mg
EX324M/AD nr kat.: 30061996 320 0.1 mg

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.