PL EN

Wagi analityczne Explorer Semi-Micro

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

 • Zasilanie sieciowe
 • Autokalibracja AutoCal
 • Szybki czas stabilizacji
 • 4 bezdotykowe czujniki
 • Wbudowany jonizator
 • Blokada oprogramowania
 • Porty komunikacyjny 2xUSB RS232
 • Solidna konstrukcja
 • Wysoka rozdzielczość pomiaru
 • Osłona przeciwwiatrowa w zestawie
 • Minimalna naważka 20mg
 • Czas stabilizacji 8s

Seria wag Explorer Semi-Micro o dokładności do 1/100 000 gwarantuje precyzję wyników ważenia, co sprawia, że jest to idealny przyrząd do zaawansowanych laboratoriów. Wagi wyposażone są w kolorowy wyświetlacz o przekątnej 14,5 cm o wysokiej rozdzielczości, z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia. Łatwy dostęp zapewniają porty komunikacyjne, czwarty opcjonalny port komunikacyjny , GLP I GMP z datą I godziną a także zapis danych na dysku USB.

Solidna konstrukcja wykonana jest z metalowej podstawy, górna część obudowy z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, szklana osłona przeciwwietrzna z uchylnymi i demontowalnymi szybami. Urządzenie posiada wewnętrzną, automatyczną kalibrację AutoCal.


Dane techniczne:

Dane techniczne EX125D EX125DM EX125 EX225D EX225D/AD EX225DM/AD EX225/AD EX225M/AD
Maksymalna nośność 51 g/120 g 51 g/120 g 120 g 120 g/220 g 120 g/220 g 120 g/220 g 220 g 220 g
Odczyt 0,01 mg;
  0,1 mg
0,1 mg;  1 mg 0,01 mg 0,01 mg;
  0,1 mg
0,01 mg;
  0,1 mg
0,01 mg; 
0,1 mg
0,01 mg 0,01 mg
Adjustacja wewnętrzna AutoCal™ - automatyczna AutoCal™ - automatyczna AutoCal™ - automatyczna AutoCal™ - automatyczna AutoCal™ - automatyczna AutoCal™ - automatyczna AutoCal™ - automatyczna AutoCal™ - automatyczna
Automatyczne drzwiczki Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie
Wbudowany jonizator Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy 5.7 VGA Kolorowy ekran dotykowy 5.7 VGA Kolorowy ekran dotykowy 5.7 VGA Kolorowy ekran dotykowy 5.7 VGA Kolorowy ekran dotykowy 5.7 VGA Kolorowy ekran dotykowy 5.7 VGA Kolorowy ekran dotykowy 5.7 VGA Kolorowy ekran dotykowy 5.7 VGA
Zalegalizowana Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie Tak
Zasilanie AC adapter AC adapter AC adapter AC adapter AC adapter AC adapter AC adapter AC adapter
Zakres tary W całym zakresie ważenia W całym zakresie ważenia W całym zakresie ważenia W całym zakresie ważenia W całym zakresie ważenia W całym zakresie ważenia W całym zakresie ważenia W całym zakresie ważenia
Środowisko pracy 10°C – 30°C, 85%RH, bez kondensacji 10°C – 30°C, 85%RH, bez kondensacji 10°C – 30°C, 85%RH, bez kondensacji 10°C – 30°C, 85%RH, bez kondensacji 10°C – 30°C, 85%RH, bez kondensacji 10°C – 30°C, 85%RH, bez kondensacji 10°C – 30°C, 85%RH, bez kondensacji 10°C – 30°C, 85%RH, bez kondensacji

 

Model Opis
EX125D Maksymalna nośność 51 g/120 g
EX125DM Maksymalna nośność 51 g/120 g
EX125 Maksymalna nośność 120 g
EX225D Maksymalna nośność 120 g/220 g
EX225D/AD Maksymalna nośność 120 g/220 g
EX225DM/AD Maksymalna nośność 120 g/220 g
EX225/AD Maksymalna nośność 220 g
EX225M/AD Maksymalna nośność 220 g

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.