PL EN

Wagi analityczne Explorer Semi-Micro

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA


  • Kolorowy ekran dotykowy VGA
  • Klawiatura QWERTY z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia
  • Interfejs RS 232 i USB
  • Automatyczne drzwi
  • Opcjonalnie wbudowany jonizator
Funkcje
Ważenie (16 jednostek + 3 jednostki użytkownika), ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie
kontrolne, ważenie zwierząt/dynamiczne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie
różnicowe, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, adiustacja pipet, ważenie
brutto/netto/tara, statystyki, Fill Weight Variation

Wyświetlacz

Kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o przekątnej 5.7” (145mm) i wysokiej rozdzielczości,
z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia

Zasilanie

Zasilanie z sieci (zasilacz w komplecie z wagą)

Komunikacja

Łatwo dostępne porty komunikacyjne (2xUSB, RS232) oraz czwarty opcjonalny port komunikacyjny
(Ethernet), GLP i GMP z datą i godziną, Direct Data Transfer, zapis danych na dysku USB

Konstrukcja

Metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szafka przeciwpodmuchowa wykonana ze szkła
antystatycznego z uchylnymi drzwiczkami górnymi, osłona terminala, automatyczne drzwi dostępne
w wybranych modelach

Zalety

Wewnętrzna adiustacja AutoCal™, szybki czas stabilizacji, 4 bezdotykowe czujniki, wbudowany
jonizator w modelach z automatycznymi drzwiczkami, wybór 14 języków menu w tym język
polski, dostępne modele legalizowane, blokada oprogramowania, uchwyt przeciwkradzieżowy,
wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, wskaźnik
przeciążenia i niedociążenia, funkcja auto standby
Precyzyjne moduły wagowe Explorer, wraz z oprogramowaniem AutoCalTM zapewniają wyjątkową precyzję i trwałość i doskonale się sprawdzają w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.

Takie funkcje jak czteropoziomowe zarządzanie użytkownikami chronione hasłem, nieedytowalny dziennik systemowy oraz wysoki poziom konfigurowalności sprawiają, że wagi Explorer dobrze nadają się do kontroli procesów pomiaru masy.

Odłączany terminal z dużym, kolorowym ekranem dotykowym, programowalnymi czujnikami na podczerwień, opcjonalnie wbudowanym jonizatorem, automatycznymi drzwiami oraz bezramową szafką przeciwpodmuchową sprawia, że obsługa wag jest łatwa i wygodna.

Porównanie dostępnych modeli: 

Model Zakres ważenia [g] Dokładność odczytu
EX125D nr kat.: 30218998 52/120 0.01/0.1 mg
EX125 nr kat.: 30218999 120 0.01 mg
EX225D nr kat.: 30219000 120/220 0.01/0.1 mg
EX225D/AD nr kat.: 30219001 120/220 0.01/0.1 mg
EX225/AD nr kat.: 30219002 220 0.01 mg
EX125DM nr kat.: 30139515 52/120 0.01/0.1 mg
EX125M nr kat.: 30139516 120 0.01 mg
EX225DM nr kat.: 30139517 120/220 0.01/0.1 mg
EX225DM/AD nr kat.: 30139518 120/220 0.01/0.1 mg
EX225M/AD nr kat.: 30139519 220 0.01 mg

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.