PL EN

Wagi analityczne Explorer Semi-Micro

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Kolorowy ekran dotykowy VGA
 • Klawiatura QWERTY z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia
 • Interfejs RS 232 i USB
 • Automatyczne drzwi
 • Opcjonalnie wbudowany jonizator
 • Mocowanie blokady przeciwkradzieżowej zabezpieczającej przed nieuprawnionym użyciem
 • Cztery przyciski szybkiego dostępu ułatwiają obsługę kilku trybów ważenia
 • Duży czytelny jasno podświetlany wyświetlacz LCD. 2-wierszowy wyświetlacz podaje dodatkowe informacje podczas pomiaru masy lub wskazówki dla użytkownika
 • Listwa do usuwania ładunku elektrostatycznego
 • Porty RS232 i USB umożliwiające łatwe podłączanie do komputerów PC
 • Programy: liczenie sztuk, ważenie, ważenie procentowe, wyznaczanie gęstości, ważenie zwierząt/dynamiczne
 • Szeroki wybór doposażenia dodatkowego

Porównanie dostępnych modeli: 


Model EX125D EX125 EX225D EX225D/AD EX225/AD
Zakres ważenia [g] 52/120 120 120/220 120/220 220
Odczyt [d] [mg] 0.01/0.1 0.01 0.01 /0.1 0.01/0.1 0.01
Odczyt z legalizacją [e] Modele bez legalizacji
Powtarzalność 20 g [Odchyl. Stand] [mg]         0.015
Powtarzalność 100 g [Odch. Stand.] [mg]          0.1 0.02 0.02/0.1 0.03
Liniowość [mg] ±0,1
Punkty kalibracji liniowej [g] 50
100
100
150
200
Kalibracja Standardowa funkcja AutoCal™, AutoCal przy zmianie temperatury o 1,5° C, 3 godziny
Automatyczne drzwiczki nie dot. Standard*
Jednostki masy g, mg, kg, ct ,gn, oz, ozt, lb, dwt, N, mom, tical, msg, tola, baht, tael hongkoński, tael singapurski, tael tajwański, jednostka własna 1, jednostka własna 2, jednostka własna 3
Zastosowania Ważenie, Liczenie części, Ważenie procentowe, Wazenie kontrolne, Ważenie dynamiczne, Dopełnianie, Sumowanie, Recepturowanie, Ważenie różnicowe, Zapamiętywanie wskazania maksymalnego, Pomiar gęstości, Kalibracja pipet, Statystyki
Czas stabilizacji 0,1 mg: ≤3 sekundy, 0,01 mg: ≤8 sekund
Czułość temp. Dryft [ppm / °C] 0.5
Typowa naważka minimalna  [USP, u=0,10%, k=2] [mg] 20
Optymalna naważka minimalna [USP, u=0,10%, k=2] SRP≤0,41d [mg]                   9
Wyświetlacz 5,7’’, 14,5 cm (przekątna) kolorowy ekran dotykowy
Interfejs Standardowe porty komunikacyjne: 2x USB, 1x RS232 Opcjonalne: 2-gie złącze RS232 lub Ethernet
Warunki pracy -10ºC do 30ºC przy 85% wilgotnoœci względnej, bez kondensacji
Warunki przechowywania -10ºC do 60ºC przy 10% do 90% wilgotności  względnej, bez kondensacji
Wymiar szalki Ø [mm] 80
Wymiary: [S × W × G] [mm] 230 × 393 × 350
Masa netto [kg] 7 7.5

Model Zakres ważenia [g]
EX125D 52/120
EX125 120
EX225D 120/220
EX225D/AD 120/220
EX225/AD 220

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.