PL EN

Wagi precyzyjne

 • Wagi precyzyjne Explorer Precision

  Wagi precyzyjne Explorer Precision

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres ważenia [g]: 220, 420, 620, 1100, 2200, 4200, 6200, 10200

  Powtarzalność [g]: 0,001, 0,0001, 0,01, 0,1

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne Adventurer Precision

  Wagi precyzyjne Adventurer Precision

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres ważenia [g]: 220, 420, 520, 820, 1520, 2200, 4200, 5200, 8200

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne Pioneer Precision

  Wagi precyzyjne Pioneer Precision

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres ważenia [g]: 320, 620, 3200, 4200

  Powtarzalność [g]: 0,001, 0,01, 0,1

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne serii EMB

  Wagi precyzyjne serii EMB

  Producent: Kern

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 200 g, 2000 g, 500 g, 3000 g, 6000 g, 100 g, 600 g, 1000 g, 1200 g, 2200 g, 5200 g

  Dokładność: 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, 0,01g, 0,1g, 5 g

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne serii EW-N

  Wagi precyzyjne serii EW-N

  Producent: Kern

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 220 g, 420 g, 620 g, 820 g, 2200 g, 4200 g, 6200 g, 12000 g

  Dokładność: 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne serii EWJ

  Wagi precyzyjne serii EWJ

  Producent: Kern

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 300 g, 3000 g, 600 g, 6000 g

  Dokładność: 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne serii PCB

  Wagi precyzyjne serii PCB

  Producent: Kern

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 350 g, 3500 g, 100 g, 250 g, 200 g, 1000 g, 2500 g, 2000 g, 6000 g

  Dokładność: 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne serii PS X2

  Wagi precyzyjne serii PS X2

  Producent: Radwag

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 200/2000 g, 210 g, 360 g, 600 g, 750 g, 1000 g, 1200 g, 2100 g, 3500 g, 4500 g, 3000 g, 6001 g, 8100 g, 10100 g

  Dokładność: 1/10 mg, 1 mg, 100 mg, 0,01 g

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne serii PS R2

  Wagi precyzyjne serii PS R2

  Producent: Radwag

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 200/2000 g, 210 g, 260 g, 600 g, 750 g, 1000 g, 1200 g, 2100 g, 3500 g, 4500 g, 6000 g, 6001 g, 6100 g, 8100 g, 10100 g

  Dokładność: 1/10 mg, 1 mg, 1,5 mg, 15 mg, 100 mg

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne serii PS R1

  Wagi precyzyjne serii PS R1

  Producent: Radwag

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 110 g, 200/2000 g, 210 g, 360 g, 510 g, 750 g, 1000 g, 1200 g, 2100 g, 3500 g, 4500 g, 6000 g, 6001 g

  Dokładność: 1 mg, 1/10 mg, 1,5 mg, 15 mg, 100 mg

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne serii WLC C/2

  Wagi precyzyjne serii WLC C/2

  Producent: Radwag

  Nr kat.:

  Max obciążenie [g]: 0,6 kg, 1 kg, 2 kg

  Dokładność: 0,01 g, 0,1 g

  sprawdź
 • Wagi precyzyjne PR Series Precision

  Wagi precyzyjne PR Series Precision

  Producent: Ohaus

  Nr kat.:

  Zakres ważenia [g]: 220, 420, 520, 1600, 2200, 4200, 6200

  sprawdź

Waga precyzyjna wykorzystywana jest w każdym laboratorium, a także przy lżejszych pracach w przemyśle. Posiada szeroki zakres udźwigów, zapewnia dokładny i wiarygodny pomiar jak również długotrwałą i niezawodną pracę. Waga wyposażona jest w podświetlany wyświetlacz LED, pomoc przy dozowaniu, tryb wysokiej stabilności i różnorodne ustawienia filtra. Posiada również opcję ważenia z przedziałem tolerancji, dzięki wprowadzaniu górnej i dolnej granicy. Sygnał optyczny pomaga przy porcjowaniu, dozowaniu lub sortowaniu. Waga precyzyjna ma trwałą metalową obudowę. Posiada możliwość połączenia jej z komputerem lub drukarką, gdzie będzie automatycznie wysyłała dane po każdym ważeniu. Istnieje również opcja wybrania jednostki wagowej, np. długości włókna g/m, masy papieru g/m2 itp. Pamięć sumaryczna wag sumuje pojedyncze ważenia. Dokładność odczytu wag wynosi nawet do 0001g.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.