Wagi precyzyjne Pioneer Precision

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Konkurencyjna wydajność w niewygórowanej cenie
 • Trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie
 • Zaprojektowano z myślą o prostej, inteligentnej obsłudze

 

Wagi Pioneer Precision oferują wysoką powtarzalność i dokładność wyników. Są odpowiednim rozwiązaniem w laboratoriach, warunkach przemysłowych oraz w edukacji. Urządzenia te posiadają metalową podstawę oraz szalkę ze stali nierdzewnej. Zostały skonstruowane z myślą o długotrwałym użytkowaniu w różnych zastosowaniach. Wyświetlacz wag Pioneer Precision posiada drugi wiersz, pokazujący dodatkowe informacje wskazówki w procesie pomiaru. Wagi są wyposażone także pasek usuwający ładunki statyczne oraz złącza USB i RS232.

Cechy urządzenia:

 • Dostępne programy:
  Ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie zwierząt/dynamiczne, Wyznaczanie gęstości
 • Wyświetlacz:
  Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD); drugi wiersz wyświetlacza z dodatkowymi informacjami lub wskazówkami (matryca punktowa)
 • Zasilanie:
  Zasilacz AC (w zestawie)
 • Komunikacja:
  RS232 i USB host (w standardzie); wyjście danych GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego
 • Konstrukcja:
  Metalowa podstawa, górna obudowa z tworzywa sztucznego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa ze zdejmowanymi drzwiczkami, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji, osłona ochronna
 • Zalety:
  Poziom filtracji czy ustawienia jasności definiowane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, punkty kalibracji zakresu definiowane przez użytkownika, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności, cztery języki interfejsu

Porównanie dostępnych modeli:
Model PX323/1 PX523/1 PX623/1 PX3202/1 PX5202/1 PX6202/1 PX4201/1
Model legalizowany ** PX323M/1 PX523M -
PX3202M/1 PX5202M/1 -
PX4201M/1
Zakres ważenia (g) 320 520 620 3200 5200 620 4200
Odczyt d (g) 0,001 g
0,01 g
0,1 g
Działka legalizacyjna (e) ** 0,01 g -
0,1 g -
1 g
Powtarzalność STDEV (g) 0,001 g 0,01 g 0,1 g
Liniowość (g) ± 0,002 g ± 0,02 g ±0,2 g
Adjustacja wewnętrzna InCal™ - półautomatyczna InCal™ - półautomatyczna  
Czas stabilizacji (s) 2 s 1 s
Typowa minimalna naważka USP (USP K=2, U =0,10 %) 2 g 20 g 200 g
Optymalna minimalna naważka USP (USP K=2, U =0,10 %) 0,82 g 8,2 g 82 g
Legalizacja ** II
Jednostki pomiaru karat; Specjalne; gran; gram; tael hongkoński; Kilogram; mesghal; miligram; momme; Newton; uncja; uncja (trojańska); pennyweight; funt; singapurski tael; tajwański tael; tical; tola
Jednostki pomiaru modele legalizowane ** g, mg, ct g, kg, ct
Szalka (Ø) 120 mm 180 mm
Zasilanie Moc wejściowa: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA, Moc wyjściowa: 12 VDC 0,5A
Wyświetlacz 2-liniowy, podświetlany LCD
Pokrywa ochronna W zestawie W zestawie W zestawie
Osłona przeciwwiatrowa W zestawie ­
Zakres tary W całym zakresie ważenia
Konstrukcja szalki Stal nierdzewna
Komunikacja RS232; USB
Waga netto 3,5 kg
Wymiary po montażu
(Dł. x Szer. x Wys.)
209 × 321 × 309 mm 209 × 321 × 98 mm
Model Zakres ważenia [g] Powtarzalność [g]
PX323/1 320 0,001
PX323M/1 320 0,001
PX523/1 520 0,001
PX523M/1 520 0,001
PX623/1 620 0,001
PX3202/1 3200 0,01
PX3202M/1 3200 0,01
PX5202/1 5200 0,01
PX5202M/1 5200 0,01
PX6202/1 620 0,01
PX4201/1 4200 0,1
PX4201M/1 4200 0,1

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.