PL EN

Wagi precyzyjne PR Series Precision

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów
 • Złącze RS232
 • Podświetlany wyświetlacz LCD
 • Prosty interfejs
Wagi precyzyjne serii PR gwarantują dokładność i powtarzalność pomiarów w najważniejszych zastosowaniach wymagających ważenia w laboratorium, przemyśle i edukacji. Są wyposażone w złącze RS232 w celu ułatwienia komunikacji, podświetlany wyświetlacz i prosty interfejs.


Cechy konstrukcyjne:
 • Filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika
 • Automatyczne tarowanie i przyciemnianie
 • Definiowane przez użytkownika punkty kalibracji
 • Blokada programowa i menu resetowania
 • Wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych
 • Definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników
 • Wskaźnik przeciążenia / niedociążenia oraz wskaźnik stabilności

Porównanie dostępnych modeli:

Model PR223 PR423 PR523
Model * PR223/E PR423/E  PR523/E
Model legalizowany ** PR223M PR423M PR523M
Zakres ważenia [g] 220 420 520
Odczyt d [g] 0.001
Działka legalizacyjna [e] ** [g] 0.01
Powtarzalność [STDEV] [g] 0.001
Liniowość [g] 0.002
Adjustacja wewnętrzna InCal™ - półautomatyczna   
Adjustacja wewnętrzna* Nie dotyczy
Czas stabilizacji [s] 2
      Typowa minimalna naważka [USP, 0.1%, K=2] [g] 2
Optymalna  minimalna naważka         [USP, 0.1%, K=2] [g] 0.82
Jednostki pomiaru   miligram;  gram;  uncja;  karat;  pennyweight;  uncja (trojańska);  Newton;  gran;
Jednostki pomiaru [Modele  legalizowane] **      Miligram;  Gram;  Karat
Legalizacja **  II
Szalka Ø [mm] 120
Zasilanie AC Adapter (w zestawie)
Wyświetlacz LCD z podświetleniem   
Pokrywa ochronna ­
Osłona przeciwwiatrowa W zestawie
Zakres tary Do pełnego zakresu poprzez odejmowanie (W całym zakresie ważenia )
Konstrukcja szalki Stal nierdzewna
Komunikacja RS232
Waga netto [kg] 4.5
Wymiary po montażu [D x S x W]  [mm]  201  x  317 x 303Model PR1602 PR2202 PR4202 PR4201 PR6201
Model * PR1602/E PR2202/E PR4202/E PR4201/E PR6201/E
Model legalizowany ** PR1602M PR2202M PR4202M PR4201M PR6201M
Zakres ważenia [g] 1600 2200 4200 6200
Odczyt d [g] 0.01 0.1
Działka legalizacyjna [e] ** [g] 0.1 1
Powtarzalność [STDEV] [g] 0.01 0.1
Liniowość [g] 0.02 0.2
Adjustacja wewnętrzna InCal™ - półautomatyczna    InCal™ - półautomatyczna
Adjustacja wewnętrzna* Nie dotyczy Nie dotyczy
Czas stabilizacji [s] 1 1
      Typowa minimalna naważka [USP, 0.1%, K=2] [g] 20 200
Optymalna  minimalna naważka [USP, 0.1%, K=2] [g] 8.2 82
Jednostki pomiaru Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton, Grain Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton, Grain
Jednostki pomiaru [Modele  legalizowane] **      Gram, Kilogram, Karat Gram, Kilogram, Karat
Legalizacja ** II II
Szalka Ø [mm] 180 180
Zasilanie Moc wejściowa: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA
Moc wyjściowa: 12 VDC 0,5A
Moc wejściowa: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA
Moc wyjściowa: 12 VDC 0,5A
Wyświetlacz LCD z podświetleniem LCD z podświetleniem
Pokrywa ochronna ­ ­
Osłona przeciwwiatrowa ­ ­
Zakres tary                             Do pełnego zakresu przez odejmowanie                                    (W całym zakresie ważenia )              Do pełnego zakresu przez odejmowanie                        (W całym zakresie ważenia )
Konstrukcja szalki Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Komunikacja RS232 RS232
Waga netto [kg] 3.5 3.5
Wymiary po montażu [D x S x W]  [mm] 201 × 317 × 93 201 × 317 × 93
Model Zakres ważenia [g]
PR223 220
PR223/E 220
PR223M 220
PR423 420
PR423/E 420
PR423M 420
PR523 520
PR523/E 520
PR523M 520
PR1602 1600
PR1602/E 1600
PR1602M 1600
PR2202 2200
PR2202/E 2200
PR2202M 2200
PR4202 4200
PR4202/E 4200
PR4202M 4200
PR4201 4200
PR4201/E 4200
PR4201M 4200
PR6201 6200
PR6201/E 6200
PR6201M 6200

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.