PL EN

Wagi precyzyjne Adventurer Precision

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA


  • Kolorowy, dotykowy wyświetlacz VGA z regulacją jasności
  • Interfejs RS 232 oraz 2 porty USB
  • Szalka ze stali nierdzewnej
Waga precyzyjna Adventurer Precision łączy w sobie wszystko to, co niezbędne w celu prowadzenia operacji rutynowego ważenia oraz innych czynności pomiarowych. Ze swoim kolorowym ekranem dotykowym, zgodnością z protokołami GLP/GMP, dwoma portami USB, pomysłową szafką przeciwpodmuchową i wieloma innymi cechami, Adventurer jest najbardziej kompletną wagą w swojej klasie.

Cechy urządzenia:

  • Kolorowy, graficzny ekran dotykowy VGA 4,3” (109 mm) umożliwiający regulację jasności przez użytkownika
  • Komunikacja: RS232, 2 x USB, protokół GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego
  • Konstrukcja: metalowa podstawa oraz obudowa górna z ABS, szalka wykonana ze stali nierdzewnej, szafka przeciwpodmuchowa wykonana ze szkła z dwuczęściowymi, montowanymi od góry drzwiami bocznymi oraz przesuwnymi drzwiami górnymi, zintegrowany hak do ważenia podszalkowego, podświetlana poziomica wagi
  • Filtry środowiskowe, auto tara, wybierane przez użytkownika punkty kalibracji zakresu, menu blokady programowej oraz resetowania ustawień, określane przez użytkownika ustawienia komunikacji oraz opcje wydruku danych, oraz definiowane przez użytkownika identyfikatory

Porównanie dostępnych modeli:

Model Zakres ważenia [g] Dokładność odczytu
AX223 220 1 mg
AX423 420 1 mg
AX523 520 1 mg
AX422 420 0,01 g
AX822 820 0,01 g
AX1502 1520 0,01 g
AX2202 2200 0,01 g
AX4202 4200 0,01 g
AX5202 5200 0,01 g
AX2201 2200 0,1 g
AX4201 4200 0,1 g
AX8201 8200 0,1 g
AX223/M 220 1 mg
AX423M 420 1 mg
AX523M 520 1 mg
AX1502M 1520 0,01 g
AX2202M 2200 0,01 g
AX4202M 4200 0,01 g
AX5202M 5200 0,01 g
AX8201M 8200 0,1 g
AX223/E 220 1 mg
AX423/E 420 1 mg
AX523/E 520 1 mg
AX422/E 420 0,01 g
AX822/E 820 0,01 g
AX1502/E 1520 0,01 g
AX2202/E 2200 0,01 g
AX4202/E 4200 0,01 g
AX2201/E 2200 0,1 g
AX4201/E 4200 0,1 g
AX8201/E 8200 0,1 g

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.