PL EN

Wanna wychwytowa wykonana PE do transportu wózkiem widłowym

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • dostępne wiele rozmiarów 
  • dostępne modele z wkładem perforowanym oraz bez
Wanny wychwytowe firmy Asecos wykonane z PE, przeznaczone są do przechowywania substancji niepalnych, zanieczyszczających wodę i substancji agresywnych - kwasy i zasady. Modele przeznaczone do transportu charakteryzują się konstrukcją, która umożliwia ich transport przy pomocy wózka widłowego. 

Dostępne są modele o różnych wymiarach, z wkładem perforowanym oraz bez. 

Dane techniczne:
Model* Materiał wykonania Wymiary [mm] Pojemność przechowywania / Pojemność wanny [l] Wkład perforowany Ładowność [kg]

18073
PE - niebieski 725 x 525 x 320 na 1 beczkę 60 l + mały pojemnik / 60 nie 150

18074
PE - niebieski 725 x 525 x 320 na 2 beczki 60 l / 60 tak -  ocynkowany 150

18075
PE - niebieski 725 x 525 x 320 na 2 beczki 60 l / 60 tak - wykonany z PE 150

31860
PE - niebieski 1235 x 1235 x 275 na 1 beczkę 200 l + mały pojemnik / 255 nie 950

31861
PE - niebieski 1235 x 1235 x 275 na 4 beczki 200 l / 255 tak -  ocynkowany 950

31862
PE - niebieski 1235 x 1235 x 300 na 4 beczki 200 l / 255 tak - wykonany z PE 950
33052 PE - niebieski 865 x 1245 x 350 na 1 beczkę 200 l lub mały pojemnik / 220 nie 760
33054 PE - niebieski 865 x 1245 x 350 na 2 beczki 200 l / 220 tak -  ocynkowany 760

33055
PE - niebieski 865 x 1245 x 375 na 2 beczki 200 l / 220 tak - wykonany z PE 760

39194
PE - niebieski 2520 x 900 x 350 na 4 beczki 200 l / 520 nie 1200
39195 PE - niebieski 2520 x 900 x 350 na 4 beczki 200 l / 520 tak -  ocynkowany 1600

39196
PE - niebieski 2520 x 900 x 350 na 4 beczki 200 l / 520 tak - wykonany z PE 1200

40041
PE - niebieski 1720 x 1300 x 350 na 4 beczki 400 l / 440 nie 1200

40042
PE - niebieski 1720 x 1300 x 350 na 4 beczki 200 l / 440 tak -  ocynkowany 1600
40043 PE - niebieski 1720 x 1300 x 350 na 4 beczki 200 l / 440 tak - wykonany z PE 1200

40044
PE - niebieski 1330 x 930 x 385 na 2 beczki 200 l / 220 nie 800

40045
PE - niebieski 1330 x 930 x 385 na 2 beczki 200 l / 220 tak -  ocynkowany 800
40046 PE - niebieski 1330 x 930 x 410 na 2 beczki 200 l / 220 tak - wykonany z PE 800

40047
PE - niebieski 1330 x 930 x 500 na 2 beczki 200 l / 220 paleta z PE 800
40048 PE - niebieski 1330 x 1330 x 295 na 4 beczki 200 l / 220 nie 1600

40049
PE - niebieski 1330 x 1330 x 295 na 4 beczki 200 l / 220 tak -  ocynkowany 1600
40050 PE - niebieski 1330 x 1330 x 320 na 4 beczki 200 l / 220 tak - wykonany z PE 1600
40051 PE - niebieski 1330 x 1330 x 410 na 4 beczki 200 l / 220 paleta z PE 1600

40052
PE - szary 918 x 1314 x 400 na 2 beczki 200 l / 220 tak - wykonany z PE 800
40053 PE - szary 1314 x 1349 x 400 na 4 beczki 200 l / 340 tak - wykonany z PE 1600

* OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
Model Pojemność Wymiary
18073 60 l 725 x 525 x 320 [mm]
18704 60 l 725 x 525 x 320 [mm]
18705 60 l 725 x 525 x 320 [mm]
31860 255 l 1235 x 1235 x 275 [mm]
31861 255 l 1235 x 1235 x 275 [mm]
31862 255 l 1235 x 1235 x 300 [mm]
33052 220 l 865 x 1245 x 350 [mm]
33054 220 l 865 x 1245 x 350 [mm]
33055 220 l 865 x 1245 x 375 [mm]
39194 520 l 2520 x 900 x 350 [mm]
39195 520 l 2520 x 900 x 350 [mm]
39196 520 l 2520 x 900 x 350 [mm]
40041 440 l 1720 x 1300 x 350 [mm]
40042 440 l 1720 x 1300 x 350 [mm]
40043 400 l 1720 x 1300 x 350 [mm]
40044 220 l 1330 x 930 x 385 [mm]
40045 220 l 1330 x 930 x 385 [mm]
40046 220 l 1330 x 930 x 410 [mm]
40047 220 l 1330 x 930 x 500 [mm]
40048 220 l 1330 x 1330 x 295 [mm]
40049 220 l 1330 x 1330 x 295 [mm]
40050 220 l 1330 x 1330 x 320 [mm]
40051 220 l 1330 x 1330 x 410 [mm]
40052 220 l 918 x 1314 x 400 [mm]
40053 340 l 1314 x 1349 x 400 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.