PL EN

Wanny wychwytowe seria 2000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • przechowywanie maksymalnie 4 x beczka 200 l 
  • konstrukcja z blachy stalowej
  • dostępne modele z wkładem perforowanym oraz bez
  • dostępne modele z nóżkami oraz bez
Seria 2000 wanien wychwytowych firmy Bauer posiada wiele modeli. Wśród nich można wyróżnić modele z wkładem perforowanym oraz bez, ale również wanny z nóżkami (zapewniające odstęp 100 mm od podłoża oraz płaskie. Wykonane są z blachy stalowej, która jest ocynkowana lub malowana - w zależności od modelu. 

Modele wykonane ze stali malowanej dostępne są w pięciu kolorach
- kolor żółty - RAL 2000
- kolor czerwony - RAL 3000
- kolor niebieski - RAL 5012
- kolor zielony - RAL 6011
- kolor szary - RAL 7005

Podczas składania zapytania ofertowego, prosimy o określenie w zapytaniu koloru (w przypadku stali malowanej). Z góry dziękujemy.

Dane techniczne:
Model Maksymalna ilość beczek 200 l Materiał Wkład perforowany Nóżki Wymiary [mm] Pojemność retencyjna [l] Waga [kg]
2000 - stal malowana nie tak 800 x 800 x 460 222 43
2001 - stal ocynkowana nie tak 800 x 800 x 460 222 46
2002 1 stal malowana tak tak 800 x 800 x 460 221 57
2003 1 stal ocynkowana  tak tak 800 x 800 x 460 221 60
2008 - stal malowana nie nie 1200 x 800 x 260 243 47
2009 - stal ocynkowana nie nie 1200 x 800 x 260 243 50
2010 2 stal malowana tak nie 1200 x 800 x 260 240 66
2011 2 stal ocynkowana tak nie 1200 x 800 x 260 240 71
2016 - stal malowana nie tak 1200 x 800 x 360 243 48
2017 - stal ocynkowana nie  tak 1200 x 800 x 360 243 53
2018 2 stal malowana tak tak 1200 x 800 x 360 240 69
2019 2 stal ocynkowana  tak rak 1200 x 800 x 360 240 73
2026 - stal malowana nie nie 1200 x 1200 x 185 259 57
2027 - stal ocynkowana nie nie 1200 x 1200 x 185 259 63
2028 4 stal malowana tak nie 1200 x 1200 x 185 255 86
2029 4 stal ocynkowana tak nie 1200 x 1200 x 185 255 92
2030 - stal malowana nie tak 1200 x 1200 x 285 259 59
2031 - stal ocynkowana nie tak 1200 x 1200 x 285 259 65
2032 4 stal malowana tak tak 1200 x 1200 x 285 255 81
2033 4 stal ocynkowana tak tak 1200 x 1200 x 285 255 86
2040 - stal malowana nie tak 2400 x 800 x 250 279 70
2041 - stal ocynkowana nie tak 2400 x 800 x 250 279 75
2042 4 stal malowana tak tak 2400 x 800 x 250 273 124
2043 4 stal ocynkowana tak tak 2400 x 800 x 250 273 132
2048 - stal malowana nie tak 1800 x 800 x 275 245 58
2049 - stal ocynkowana nie tak 1800 x 800 x 275 245 62
2050 3 stal malowana tak tak 1800 x 800 x 275 235 86
2051 3 stal ocynkowana tak tak 1800 x 800 x 275 235 90


OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
Model Pojemność Wymiary
2000 222 l 800 x 800 x 460 [mm]
2001 222 l 800 x 800 x 460 [mm]
2002 221 l 800 x 800 x 460 [mm]
2003 221 l 800 x 800 x 460 [mm]
2008 243 l 1200 x 800 x 260 [mm]
2009 243 l 1200 x 800 x 260 [mm]
2010 240 l 1200 x 800 x 260 [mm]
2011 240 l 1200 x 800 x 260 [mm]
2016 243 l 1200 x 800 x 360 [mm]
2017 243 l 1200 x 800 x 360 [mm]
2018 240 l 1200 x 800 x 360 [mm]
2019 240 l 1200 x 800 x 360 [mm]
2026 259 l 1200 x 1200 x 185 [mm]
2027 259 l 1200 x 1200 x 185 [mm]
2028 255 l 1200 x 1200 x 185 [mm]
2029 255 l 1200 x 1200 x 185 [mm]
2030 259 l 1200 x 1200 x 285 [mm]
2031 259 l 1200 x 1200 x 285 [mm]
2032 255 l 1200 x 1200 x 285 [mm]
2033 255 l 1200 x 1200 x 285 [mm]
2040 279 l 2400 x 800 x 250 [mm]
2041 279 l 2400 x 800 x 250 [mm]
2042 273 l 2400 x 800 x 250 [mm]
2043 273 l 2400 x 800 x 250 [mm]
2048 245 l 1800 x 800 x 275 [mm]
2049 245 l 1800 x 800 x 275 [mm]
2050 235 l 1800 x 800 x 275 [mm]
2051 235 l 1800 x 800 x 275 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.