PL EN

Szafy na akumulatory

W naszej ofercie posiadamy bardzo szeroki wybór szaf na akumulatory firmy Asecos. Można wyróżnić wśród nich cztery główne serie: BATTERY CHARGE PRO, BATTERY CHARGE, BATTERY STORE PRO, BATTERY STORE. Każda z nich charakteryzuje się się odmiennymi właściwościami.

Linia BATTERY CHARGE PRO pozwala na przechowywanie aktywne (składowanie i jednoczesne ładowanie akumulatorów) oraz posiada czujkę dymu wraz z czujnikiem temperatury, które pozwalają na wykrywanie pożaru i przesyłanie informacji o tym do systemu zarządzania budynkiem, linia BATTERY CHARGE również pozwala na aktywne przechowywanie oraz posiada system ostrzegania, ale nie jest wyposażona w czujniki. Linia BATTERY STORE PRO umożliwia na pasywne przechowywanie (bez możliwości jednoczesnego ładowania), wyposażona jest w czujkę dymu wraz z czujnikiem temperatury, natomiast linia BATTERY STORE pozwala na pasywne przechowywanie.

 • Szafa na akumulatory BATTERY CHARGE PRO o szerokości 120 cm i wysokości 222 cm

  Szafa na akumulatory BATTERY CHARGE PRO o szerokości 120 cm i wysokości 222 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania oraz ładowania akumulatorów, z czujką dymu i czujnikiem temperatury

  sprawdź
 • Szafa na akumulatory BATTERY CHARGE o szerokości 60 cm i wysokości 195 cm

  Szafa na akumulatory BATTERY CHARGE o szerokości 60 cm i wysokości 195 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania oraz ładowania z systemem ostrzegania

  sprawdź
 • Szafa na akumulatory BATTERY CHARGE o szerokości 59 cm i wysokości 78 cm

  Szafa na akumulatory BATTERY CHARGE o szerokości 59 cm i wysokości 78 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania i ładowania z systemem ostrzegania

  sprawdź
 • Szafa na akumulatory BATTERY STORE PRO o szerokości 120 cm i wysokości 195 cm

  Szafa na akumulatory BATTERY STORE PRO o szerokości 120 cm i wysokości 195 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania akumulatorów z czujką dymu i czujnikiem temperatury

  sprawdź
 • Szafa na akumulatory BATTERY STORE o szerokości 120 cm i wysokości 195 cm

  Szafa na akumulatory BATTERY STORE o szerokości 120 cm i wysokości 195 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania akumulatorów

  sprawdź
 • Szafa na akumulatory BATTERY STORE o szerokości 60 cm i wysokości 195 cm

  Szafa na akumulatory BATTERY STORE o szerokości 60 cm i wysokości 195 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania akumulatorów

  sprawdź
 • Szafa na akumulatory 790+LI

  Szafa na akumulatory 790+LI

  Producent: Ecosafe

  Nr kat.:

  Opis: szfa niska, dwudrzwiowa, szafa niska, jednodrzwiowa, szafa wysoka, jednodrzwiowa, szafa wysoka, dwudrzwiowa, szafa niska, dwudrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem, szafa niska, jednodrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem, szafa wysoka, jednodrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem, szafa wysoka, dwudrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem

  Wymiary: 1100 x 1137 x 670 wys. x szer. x gł. [mm], 1100 x 635 x 970 wys. x szer. x gł. [mm], 1950 x 635 x 620 wys. x szer. x gł. [mm], 1950 x 1137 x 620 wys. x szer. x gł. [mm], 1100 x 635 x 670 wys. x szer. x gł. [mm]

  sprawdź
 • Szafa na akumulatory 5LI

  Szafa na akumulatory 5LI

  Producent: Ecosafe

  Nr kat.:

  Opis: szafa niska, dwudrzwiowa - gł. 450 mm, szafa niska, dwudrzwiowa - gł. 600 mm, szafa wysoka, dwudrzwiowa - gł. 450 mm, szafa wysoka, dwudrzwiowa - gł. 600 mm, szafa niska, dwudrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem, szafa wysoka, dwudrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem

  Wymiary: 895 x 1000 x 450 wys. x szer. x gł. [mm], 895 x 1000 x 600 wys. x szer. x gł. [mm], 2095 x 1000 x 450 wys. x szer. x gł. [mm], 2095 x 1000 x 600 wys. x szer. x gł. [mm]

  sprawdź
Szafy bezpieczeństwa do przechowywania akumulatorów pozwalają na ich bezpieczne składowanie oraz ładowanie. Zapewniają one bezpieczeństwo ognioodporne wnętrza szafy oraz wysokiej klasy gniazda ochronne do podłączenia elementów. W zależności od modeli nadają się do aktywnego lub pasywnego przechowywania akumulatorów litowo-jonowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.