PL EN

Szafa na akumulatory 790+LI

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • szafa posiada 90-minutowa odporność ogniowa zgodnie z EN 14470-1
 • szafa jest wyposażona w znormalizowane etykiety ostrzegawcze zgodne z ISO 834, ISO 7010 oraz dyrektywą europejską 92/58/EWG
 • szafa ma stalową konstrukcję z potrójną ścianą oraz podwójną izolacją termiczną
 • ściany zewnętrzne szafy wykonane są ze stali 12/10 
 • szafa jest malowana epoksydowo na biało RAL 9010
 • panele wewnętrzne szafy wykonane są z melaminy
 • szafa wyposażona jest w drzwi z automatycznym zamykaniem, z zamkiem na klucz
 • szafa posiada otwory wentylacyjne o średnicy 100 mm
 • możliwe jest przechowywanie pasywne i aktywne
 • dostępne są modele ze wstępnym wyposażeniem oraz bez
Szafy na akumulatory litowo-jonowe 790+LI firmy Ecosafe posiadają 90-minutową odporność ogniową zgodnie z EN 14470-1. Bezpieczeństwo szafy można zwiększyć poprzez dodanie opcjonalnych rozwiązań, takich jak gaśnica wewnątrz szafy lub zestaw ochronny (gaśnica, alarm dźwiękowy, alarm wizualny, czujnik dymu i skrzynkę kontrolną). 

Akumulatory litowo-jonowe wymagają przechowywania w specjalnych warunkach. Stwarzają wiele zagrożeń i są wrażliwe na wzrost temperatury otoczenia oraz wstrząsy. Te czynniki mogą prowadzić do do zapalenia się elementu i w konsekwencji wybuchu pożaru.

Seria posiada wiele modeli o różnych wymiarach, które odpowiadają na najróżniejsze potrzeby z zakresu składowania. Umożliwiają pasywne oraz aktywne przechowywanie baterii. Modele mogą być wyposażone w perforowane półki o nośności do 100 kg oraz wanny wychwytowe w dolnej części szafy. Dodatkowo część z nich zawiera w sobie również listwy zasilające, które umożliwiają ładowanie akumulatorów podczas bezpiecznego składowania w szafie.

Wyróżnia się 4 główne rodzaje użytkowania:
 • proste przechowywanie - szafa wyposażona w perforowane półki oraz wannę wychwytową
 • przechowywanie i ładowanie - szafa wyposażona w perforowane półki, wannę wychwytową oraz gniazda elektryczne - max. 4 kable od 4 do 15 mm
 • proste przechowywanie + zaawansowany system ochrony - szafa wyposażona w perforowane półki, wannę wychwytową, system ochrony (gaśnica lub zestaw bezpieczeństwa)
 • przechowywanie i ładowanie + zaawansowany system ochrony - szafa wyposażona w perforowane półki, wannę wychwytową, gniazda elektryczne oraz system ochrony (gaśnica lub zestaw bezpieczeństwa)
Wszystkie modele szaf serii 790+LI posiadają otwory wentylacyjne, które umożliwiają podłączenie ich do systemu wentylacji. Korzystanie z tego rozwiązania jest wskazane, żeby zapobiegać wewnętrznemu przegrzaniu się szafy czy też zbieraniu się oparów w przypadku wycieku cieczy elektrolitycznej. 

Dane techniczne:
SZAFY BEZ WYPOSAŻENIA
Model Opis Wymiary zewnętrzne H x W x D [mm] Wymiary wewnętrzne X x W x D [mm] Waga [kg] - bez dodatkowych opcji
793+LI szafa niska, dwudrzwiowa 1100 x 1137 x  670 820 x 1000 x 410 297
798+LI szafa niska, jednodrzwiowa 1100 x 635 x 670 820 x 490 x 410 182
794+LI szafa wysoka, jednodrzwiowa 1950 x 635 x 620 1620 x 490 x 410 287
795+LI szafa wysoka, dwudrzwiowa 1950 x 1137 x 620 1620 x 1000 x 410 453


SZAFY WSTĘPNIE WYPOSAŻONE
Model Opis Wymiary zewnętrzne H x W x D [mm] Waga [kg]
793+LIA2 szafa niska, dwudrzwiowa, wyposażona w 2 x półki E35L (półka perforowana) + 1 x EX100LI (gaśnica - wyzwolenie przy 79°C) 1100 x 1137 x 670 299
793+LIX2 szafa niska, dwudrzwiowa, wyposażona w 2 x półki E35L 0 1 x VIG190 (zestaw ochronny z gaśnicą EX100LI - wyzwolenie przy 79°C) 1100 x 1137 x 670 302
798+LIA2 szafa niska, jednodrzwiowa, wyposażona w 2 x półki E48LI (półka perforowana) + 1 x EX100LI (gaśnica - wyzwolenie przy 79°C) 1100 x 635 x 670 184
798+LIX2 szafa niska, jednodrzwiowa, wyposażona w 2 x półki E48LI (półka perforowana) + 1 x VIG190 (zestaw ochronny z gaśnicą EX100LI - wyzwolenie przy 79°C) 1100 x 635 x 670 187
794+LIA4 szafa wysoka, jednodrzwiowa, wyposażona w 4 x półki E48LI + 1 x EX100LI (gaśnica - wyzwolenie przy 79°C) 1950 x 635 x 620 289
794+LIX4 szafa wysoka, jednodrzwiowa, wyposażona w 4 x półki E48LI (półka perfrowana) + 1 x VIG190 (zestaw ochronny z gaśnicą EX100LI - wyzwolenie przy 79°C) 1950 x 635 x 620 292
795+LIA4 szafa wysoka, dwudrzwiowa, wyposażona w 4 x półki E35LI (półka perforowana) + 1 x EX200LI (gaśnica - wyzwolenie przy 79°C) 1950 x 1137 x 620 455
795+LIX4 szafa wysoka, dwudrzwiowa, wyposażona w 4 x półki E35LI (półka perforowana) + 1 x VIG290 (zestaw ochronny z gaśnicą EX200LI - wyzwolenie przy 79°C) 1950 x 1137 x 620 457
Model Opis Wymiary
793+LI szfa niska, dwudrzwiowa 1100 x 1137 x 670 wys. x szer. x gł. [mm]
798+LI szafa niska, jednodrzwiowa 1100 x 635 x 970 wys. x szer. x gł. [mm]
794+LI szafa wysoka, jednodrzwiowa 1950 x 635 x 620 wys. x szer. x gł. [mm]
795+LI szafa wysoka, dwudrzwiowa 1950 x 1137 x 620 wys. x szer. x gł. [mm]
793+LIA2 szafa niska, dwudrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem 1100 x 1137 x 670 wys. x szer. x gł. [mm]
793+LIX2 szafa niska, dwudrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem 1100 x 1137 x 670 wys. x szer. x gł. [mm]
798+LIA2 szafa niska, jednodrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem 1100 x 635 x 670 wys. x szer. x gł. [mm]
798+LIX2 szafa niska, jednodrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem 1100 x 635 x 670 wys. x szer. x gł. [mm]
794+LIA4 szafa wysoka, jednodrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem 1950 x 635 x 620 wys. x szer. x gł. [mm]
794+LIX4 szafa wysoka, jednodrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem 1950 x 635 x 620 wys. x szer. x gł. [mm]
795+LIA4 szafa wysoka, dwudrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem 1950 x 1137 x 620 wys. x szer. x gł. [mm]
795+LIX4 szafa wysoka, dwudrzwiowa, z wstępnym wyposażeniem 1950 x 1137 x 620 wys. x szer. x gł. [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.