PL EN

Szafa na kwasy i zasady FM

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • zgodne z FM
 • zgodne z NFPA, OSHA
 • posiada zintegrowany uchwyt drzwiowy
 • wyposażona w drzwi zamykane na klucz
 • szafa z dwuścienną konstrukcją
 • możliwa funkcja samo-zamykania się drzwi
 • szafa w kolorze niebieskim
 • posiada górne i dolne otwory wentylacyjne
 • szafa do przechowywania kwasów i zasad
 • posiada wannę wychwytową o wysokości 50 mm
Szafy na kwasy i zasady FM firmy Ecosafe doskonale sprawdzą się do przechowywania kwasów i zasad. Posiadają solidną konstrukcję, drzwi zamontowane są przy użyciu zawiasów ciągłych, które zapewniają dobre mocowanie. Ściany szafy są zbudowane z dwóch ścian, z pustą przestrzenią między nimi. Seria zawiera wiele modeli, wśród których można wybrać szafy z samozamykającymi się drzwiami. Zapewnia to wygodniejszą pracę.

Bezpieczeństwo pasywne:
 • dwuścienna konstrukcja szafy - przestrzeń powietrzna 38 mm
 • niebieska farba epoksydowa
 • półki z regulacją wysokości, wykonane z polietylenu o dużej gęstości HDPE
 • zintegrowana wanna wychwytowa o wysokości 50 mm w dolnej części z osłoną ochronną z HDPE


Bezpieczeństwo aktywne:
 • górne i dolne otwory wentylacyjne o średnicy 50 mm, z siatką przeciwogniową
 • ciągłe zawiasy drzwiowe
 • trzypunktowe ryglowanie
 • drzwi zamykane na klucz
 • modele z ręcznym lub automatycznym zamykaniem drzwi
Model Pojemność [l] Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary zewnętrzne [mm] Maksymalne obciążenie półki [kg] Liczba półek  Ochrona HDPE
B04MJ
(szafa z ręcznym zamknięciem)
15 26 465 x 345 x 360 559 x 432 x 432 75 1 2
B04SJ
(szafa z automatycznym zamknięciem)
15 28 465 x 345 x 360 559 x 432 x 432 75 1 2
B18MJ
(szafa z ręcznym zamknięciem)
64 58 515 x 1005 x 390 610 x 1092 x 457 75 1 2
B18SJ
(szafa z automatycznym zamknięciem)
64 60 515 x 1005 x 390 610 x 1092 x 457 75 1 2
B22MJ
(szafa z ręcznym zamknięciem)
86 86 1560 x 500 x 390 1651 x 591 x 457 75 3 4
B22SJ
(szafa z automatycznym zamknięciem)
86 88 1560 x 500 x 390 1651 x 591 x 457 75 3 4
B24MJ
(szafa z ręcznym zamknięciem)
90 92 710 x 795 x 445 910 x 890 x 560 75 1 2
B24SJ
(szafa z automatycznym zamknięciem)
90 95 710 x 795 x 445 910 x 890 x 560 75 1 2
B30MJ
(szafa z ręcznym zamknięciem)
113 88 1025 x 1005 x 390 1118 x 1092 x 457 75 1 2
B30SJ
(szafa z automatycznym zamknięciem)
113 90 1025 x 1005 x 390 1118 x 1092 x 457 75 1 2
B45MJ
(szafa z ręcznym zamknięciem)
170 121 1560 x 1005 x 390 1651 x 1092 x 457 75 2 3
B45SJ
(szafa z automatycznym zamknięciem)
170 123 1560 x 1005 x 390 1651 x 1092 x 457 75 2 3
B60MJ
(szafa z ręcznym zamknięciem)
228 149 1560 x 770 x 780 1651 x 864 x 864 75 2 3
B60SJ
(szafa z automatycznym zamknięciem)
228 151 1560 x 770 x 780 1651 x 864 x 864 75 2 3
Model Pojemność Wymiary
B04MJ 15 [l] 559 x 432 x 432 [mm]
B04SJ 15 [l] 559 x 432 x 432 [mm]
B18MJ 64 [l] 610 x 1092 x 457 [mm]
B18SJ 64 [l] 610 x 1092 x 457 [mm]
B22MJ 86 [l] 1651 x 591 x 457 [mm]
B22SJ 86[l] 1651 x 591 x 457 [mm]
B24MJ 90 [l] 910 x 890 x 560 [mm]
B24SJ 90 [l] 910 x 890 x 560 [mm]
B30MJ 113 [l] 1118 x 1092 x 457 [mm]
B30SJ 113 [l] 1118 x 1092 x 457 [mm]
B45MJ 170 [l] 1651 x 1092 x 457 [mm]
B45SJ 170 [l] 1651 x 1092 x 457 [mm]
B60MJ 228 [l] 1651 x 864 x 864 [mm]
B60SJ 228 [l] 1651 x 864 x 864 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.