PL EN
Wróć

Szafa ognioodporna Range - 3030T

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • 30-minutowa odporność ogniowa zgodna z normami EN 14470-1, EN 1363-1 i FM 6050
  • do przechowywania substancji łatwopalnych
  • wysuwane szuflady zamiast półek
  • standaryzowane etykiety ostrzegawcze zgodne z ISO 3864, ISO 7010, NF X08.003, dyrektywą 92/58/EWG, EN 14470-1
  • testy ogniowe przeprowadzone przez akredytowane francuskie laboratorium badawcze zgodnie z EN:17025 wg CORFAC, zgodnie z ISO 834
Szafy ognioodporne 3030T firmy Ecosafe pozwalają na bezpieczne przechowywanie produktów łatwopalnych. Posiadają 30-minutową odporność ogniową, przebadaną przez akredytowane francuskie laboratorium badawcze, zgodnie z EN:17025 wg CORFAC, ISO 834. Konstrukcja szafy jest przystosowana do przenoszenia jej przy pomocy wózka widłowego (w momencie kiedy wnętrze jest puste), oprócz modeli podblatowych. Posiadają samozamykające się szuflady retencyjne na wypadek pożaru.


Bezpieczeństwo pasywne:

- izolowana konstrukcja panelu zapewniająca wysoką odporność na chemikalia
- jasnoszara rama RAL 7035 z polami platerowanymi na żółto RAL 1023
- znormalizowane symbole

Bezpieczeństwo aktywne:
- otwory wentylacyjne o średnicy 100 mm
- samozamykające się drzwi
- 3-punktowy zamek na klucz
- nieiskrzący system blokowania
- regulowane nóżki poziomujące
- termorozprężalne uszczelki drzwiowe

Dane techniczne:
Model Opis Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Waga [kg]
7031T szafa niska jednodrzwiowa, z jedną szufladą 635 x 605 x 630 366 x 491 x 475 64
7032T szafa niska jednodrzwiowa, z jedną szufladą 635 x 1115 x 630 366 x 1001 x 475 108
3034T4 szafa wysoka, jednodrzwiowa, z czterema szufladami 1980 x 605 x 550 1580 x 495 x 420 141
3034T5 szafa wysoka, jednodrzwiowa, z pięcioma szufladami 1980 x 605 x 550 1580 x 495 x 420 147
3034T6 szafa wysoka, jednodrzwiowa, z sześcioma szufladami 1980 x 605 x 550 1580 x 495 x 420 153
3035T4 szafa wysoka, dwudrzwiowa, z czterema szufladami 1980 x 1115 x 550 1580 x 1050 x 420 258
3035T5 szafa wysoka, dwudrzwiowa, z pięcioma szufladami 1980 x 1115 x 550 1580 x 1050 x 420 270
3035T6 szafa wysoka, dwudrzwiowa, z sześcioma szufladami 1980 x 1115 x 550 1580 x 1050 x 420 287

Model Wymiary
7031T 635 x 605 x 630 [mm]
7032T 635 x 1115 x 630 [mm]
3034T4 1980 x 605 x 550 [mm]
3034T5 1980 x 605 x 550 [mm]
3034T6 1980 x 605 x 550 [mm]
3035T4 1980 x 1115 x 550 [mm]
3035T5 1980 x 1115 x 550 [mm]
3035T6 1980 x 1115 x 550 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.