PL EN
Wróć

Szafa ognioodporna - Range 2

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • certyfikowane zgodnie z EN14470-1 lub 14470-2
  • zgodne ze specyfikacjami NFPA, OSHA i FM z 10-minutową odpornością ogniową
  • standaryzowane etykiety ostrzegawcze zgodne z ISO 3864, ISO 7010 i NF X80.003 i dyrektywą europejską 92/58/EWG
  • zamykane na klucz
Szafy ognioodporne firmy Ecosafe są certyfikowane zgodnie z EN14470-1 lub 14470-2. Przeznaczone są do przechowywania materiałów łatwopalnych. Dostępne są modele z drzwiami zamykanymi ręcznie lub automatycznie. Konstrukcja szafy jest solidna, z podwójną ścianką. Na dnie szafy znajduje się zbiornik na zanieczyszczenia.

Posiadają fabrycznie zamontowane otwory do połączenia z systemem wentylacji, z siatką przeciwogniową. Drzwi zamontowane są na zawiasach ciągłych, które zapewniają doskonałe zamocowanie drzwi. Półki posiadają możliwość regulacji. 

Bezpieczeństwo pasywne:

- dwuścienna konstrukcja stalowa - przestrzeń powietrzna 38 mm
- żółta farba epoksydowa
- regulowana wysokość półek na stojakach
- wanna wychwytowa zintegrowana w dolnej części szafy


Bezpieczeństwo aktywne:

- górne i dolne otwory wentylacyjne o średnicy 50 mm z siatką przeciwogniową
- ciągłe zawiasy drzwiowe
- drzwi na zawiasach z ręcznym lub automatycznym zamykaniem
- ryglowanie drzwi trzypunktowe
- drzwi zamykane na klucz


Dane techniczne:
Model Wymiary wewnętrzne (H x W x D) [mm] Wymiary zewnętrzne (H x W x D) [mm] Waga [kg] Pojemność [l] Kolor
SB22
(szafa jednodrzwiowa, z drzwiami automatycznymi)
1537 x 508 x 370 1651 x 591 x 457 92 83 żółty
MB22
(szafa wysoka, jednodrzwiowa, z drzwiami ręcznymi)
1537 x 508 x 370 1651 x 591 x 457 86 83 żółty
SB12
(szafa jednodrzwiowa, z drzwiami automatycznymi)
775 x 508 x 370 889 x 591 x 457 67 45 żółty
MB12
(szafa jednodrzwiowa, z drzwiami ręcznymi)
775 x 508 x 370 889 x 591 x 457 47 45 żółty
MB04
(szafa jednodrzwiowa, podblatowa, z drzwiami ręcznymi)
470 x 349 x 349 559 x 432 x 432 26 15 żółty
MC90
(szafa wysoka, dwudrzwiowa, z drzwiami ręcznymi)
1537 x 1003 x 771 1651 x 1092 x 864 177 340 żółty
MC45
(szafa wysoka, dwudrzwiowa, z drzwiami ręcznymi)
1537 x 1003 x 370 1651 x 1092 x 457 121 170 żółty
MC60
(szafa wysoka, dwudrzwiowa, z drzwiami ręcznymi)
1537 x 781 x 771 1651 x 864 x 864 149 228 żółty
SB18
(szafa podbaltowa, jednodrzwiowa, z drzwiami automatycznymi)
515 x 1005 x 390 610 x 1092 x 457 58 64 żółty
MB18
(szafa podblatowa, dwudrzwiowa, z drzwiami ręcznymi)
515 x 1005 x 390 610 x 1092 x 457 58 64 żółty
SB30
(szafa dwudrzwiowa, z drzwiami automatycznymi)
1006 x 1003 x 370 1118 x 1092 x 457 108 113 żółty
MB30
(szafa dwudrzwiowa, z drzwiami ręcznymi)
1006 x 1003 x 370 1118 x 1092 x 457 88 113 żółty

Model Pojemność Wymiary
SB22 83 [l] 1651 x 591 x 457 [mm]
MB22 83 [l] 1651 x 591 x 457 [mm]
SB12 45 [l] 889 x 591 x 457 [mm]
MB12 45 [l] 889 x 591 x 457 [mm]
MB04 15 [l] 559 x 432 x 432 [mm]
MC90 340 [l] 1651 x 1092 x 864 [mm]
MC45 170 [l] 1651 x 1092 x 457 [mm]
MC60 228 [l] 1651 x 864 x 864 [mm]
SB18 64 [l] 610 x 1092 x 457 [mm]
MB18 64 [l] 610 x 1092 x 457 [mm]
SB30 113 [l] 1118 x 1092 x 457 [mm]
MB30 113 [l] 1118 x 1092 x 457 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.