PL EN
Wróć

Szafa ognioodporna Q-CLASSIC-90 o szerokości 120 cm i wysokości 195 cm

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Odporność ogniowa 90 minut
  • Testowana przez GS
  • Zgodne z DIN EN 16121 i 16122
  • Do przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach zgodnie z normą TRGS 510
  • Możliwość zniwelowania nierówności podłogi
  • Zamek bębenkowy
  • Posiadają solidną podstawę transportową, która umożliwia łatwe przenoszenie wózkiem
  • Możliwość zniwelowania nierównej podłogi
Szafy bezpieczeństwa Q-CLASSIC-90 o wysokości 195 cm i szerokości 120 cm wykorzystywane są do nieograniczonego przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zgodnie z normą TRGS 510, cechujące się 90-minutową ognioodpornością - zgodnie z DIN EN 14470-1. 

Szafy te dzięki zastosowanym innowacjom posiadają certyfikat GS stanowiąc doskonałe rozwiązanie techniczne.

Wbudowane kanały powietrzne umożliwiają podłączenie do układu odciągowego.

Do wszystkich pojemników znajdujących się wewnątrz komory jest łatwy i wygodny dostęp.

Zintegrowana regulacja w podstawie szafy umożliwia łatwe i szybkie ustawienie na nierównym podłożu.

Konstrukcja szafy jest niezwykle solidna, a powierzchnia odporna na zarysowania mechaniczne. Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy.

Uwaga!!!

Podczas składania zapytania, bardzo prosimy o zawarcie informacji o wybranej konfiguracji szafy (przykładowy numer konfiguracji: 30115-001-33715).
Przypominamy, że w podanym numerze jest już zawarta informacja na temat koloru szafy (trzy środkowe cyfry numeru konfiguracji).

Z góry dziękujemy :)


Dane techniczne:

Model Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] Waga [kg] Minimalna ilość powietrza wywiewanego 10 razy [m3/h] Maksymalna ładowność [kg] Kolor
Q90.195.120
(szafa standardowa)
1050 x 522 x 1647 1193 x 615 x 1953 474 9 600 szary, żółty, czerwony, niebieski, zielony, srebrny, biały
Q90.195.120.MH
(szafa z pionowym podziałem na dwie komory)
450 x 522 x 1647 1193 x 615 x 1953 503 9 600 szary, żółty, czerwony, niebieski, zielony, srebrny, biały
Q90.195.120.MM
(szafa z pionowym i poziomym podziałem na 4 komory)
450 x 522 x 810 1193 x 615 x 1953 493 9 600 szary, żółty, czerwony, niebieski, zielony, srebrny, biały


Oznaczenie koloru:

xxxxx-040-xxxxx - kolor żółty
xxxxx-041-xxxxx - kolor szary
xxxxx-046-xxxxx - kolor czerwony
xxxxx-047-xxxxx - kolor niebieski
xxxxx-048-xxxxx - kolor zielony
xxxxx-049-xxxxx - kolor srebrny
xxxxx-050-xxxxx - kolor biały

Konfiguracje wyposażenia opcjonalnego:

Q90.195.120
30001-040-30012 30001-040-30013 30001-040-30014 30001-040-30736
3 półki tacowe
wanna wychwytowa
(wykonane ze stali nierdzewnej)
3 półki tacowe - metal free
wanna wychwytowa - metal free
(wykonane z surowego PP)
4 półki tacowe - metal free
wanna wychwytowa - metal free
(wykonane z surowego PP)
2 półki tacowe
wanna wychwytowa
(wykonane ze stali nierdzewnej)
30001-040-30737 30001-040-30816 30001-040-30817 30001-040-33635
2 półki tacowe - metal free
wanna wychwytowa - metal free
(wykonane z surowego PP)
3 półki tacowe
wanna wychwytowa
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
3 półki tacowe
wanna wychwytowa
(wykonane ze stali nierdzewnej)
3 półki
wkład perforowany
wanna wychwytowa
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
30001-040-33636 30001-040-33637 30001-040-33638 30001-040-33640
4 półki
wkład perforowany
wanna wychwytowa
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
3 półki
wanna wychwytowa
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
4 półki
wanna wychwytowa
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
3 półki tacowe
wkład perforowany
wanna wychwytowa
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
30001-040-33642 30001-040-33643 30001-040-33644 30001-040-33645
3 półki
wkład perforowany
wanna wychwytowa
(wykonane ze stali nierdzewnej)
4 półki
wkład perforowany
wanna wychwytowa
(wykonane ze stali nierdzewnej)
3 półki
wanna wychwytowa
(wykonane ze stali nierdzewnej)
4 półki
wanna wychwytowa
(wykonane ze stali nierdzewnej)
30001-040-33647 30001-040-33648 30001-040-33649 30001-040-33651
4 szuflady
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
5 szuflad
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
6 szuflad
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
4 szuflady
(wykonane ze stali nierdzewnej)
30001-040-33652 30001-040-33653
5 szuflad
(wykonane ze stali nierdzewnej)
6 szuflad
(wykonane ze stali nierdzewnej)Q90.195.120.MV
34214-040-33544 34214-040-33656 34214-040-33657 34214-040-33658
3 szuflady
wkład perforowany
wanna wychwytowa
(wykonane ze stali nierdzewnej)
3 półki tacowe
wanna wychwytowa
(wykonane z PP)
3 szuflady
wkład perforowany
wanna wychwytowa
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
3 półki tacowe
wanna wychwytowa
(wykonane z PP)
3 półki tacowe
wanna wychwytowa
(wykonane z PP)
6 szuflad
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
3 półki tacowe
wanna wychwytowa
(wykonane z PP)
6 szuflad
(wykonane ze stali szlachetnej)


Q90.195.120.MM
34192-040-34205 34192-040-34207 34192-040-34210 34192-040-34211
4 półki
4 wanny wychwytowe
(wykonane ze stali nierdzewnej)
4 półki
4 wkłady perforowane
4 wanny wychwytowe
(wykonane ze stali nierdzewnej)
4 półki
4 wanny wychwytowe
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
4 półki
4 wkłady perforowane
4 wanny wychwytowe
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
34192-040-34212 34192-040-34213
2 półki
2 wkłady perforowane
2 wanny wychwytowe
4 szuflady
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
2 półki tacowe
2 wanny wychwytowe
(wykonane z PP)
4 szuflady
(wykonane z blachy malowanej proszkowo)
Model Inne
Q90.195.120 szafa standardowa
Q90.195.120.MV szafa z pionowym podziałem na dwie komory
Q90.195.120.MM Szafa z pionowym i poziomym podziałem na 4 komory

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.