PL EN
Wróć

Szafa ognioodporna - Range 3/5

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • szafa posiada niepalne płyty izolacyjne między ściankami - sklasyfikowane jako A1 zgodnie z NF EN ISO 1182
 • standaryzowane etykiety ostrzegawcze zgodne z ISO 3864, ISO 7010 i NF X80.003 i dyrektywą europejską 92/58/EWG
 • szafa charakteryzuje się dużą pojemnością przechowywania
 • szafa pomalowana farba epoksydową na kolor biały RAL 9010
 • maksymalne obciążenie półek do 75 kg
 • dostępny wariant Range 3 z drzwiami zamykanymi ręcznie oraz Range 5 z samozamykającymi się drzwiami
 • dostępne modele szaf podblatowych, niskich oraz wysokich
Szafy ognioodporne firmy Ecosafe przeznaczone są do przechowywania produktów szkodliwych, toksycznych lub łatwopalnych. Posiadają podwójne ściany, między którymi umieszczona jest specjalna, niepalna płyta izolacyjna. Zapewniają dużą pojemność przechowywania. Maksymalna obciążalność pólek to 75 kg.

Bezpieczeństwo pasywne:
 • dwuścienna konstrukcja stalowa 12/10
 • izolacja z włókien mineralnych o grubości 20 mm- zgodne z normą NF EN ISO 1182
 • biała farba epoksydowa RAL 9010
 • znormalizowane symbole "szkodliwy", "toksyczny", "łatwopalny"
 • regulowane półki perforowane na stojakach

Bezpieczeństwo aktywne:
 • wentylacja przy pomocy wewnętrznego kanału bocznego z otworem o średnicy 100 mm na górze i dole
 • tuleja przyłączeniowa do wentylacji w górnej części szafy
 • drzwi zamocowane na wzmocnionych zawiasach, z ręcznym zamykaniem
 • drzwi zamykane na klucz, zamek dwupunktowy

Dane techniczne:
RANGE 3 - drzwi zamykane ręcznie
Model Opis Wymiary zewnętrzne H x W x D [mm] Wymiary wewnętrzne H x W x D [mm] Pojemność [l] Ilość półek Waga [kg]
SV50 niska szafa - gł. 400 mm 750 x 1000 x 450 650 x 950 x 400 50 1 62
G803G niska szafa - gł. 300 mm 895 x 1000 x 300 745 x 950 x 250 70 1 58
G804G szafa niska - gł. 450 mm 895 x 1000 x 450 745 x 950 x 400 100 1 68
G806G szafa niska - gł. 600 mm 895 x 1000 x 600 745 x 950 x 550 135 1 82
G1204E szafa niska - gł. 450 mm 1295 x 1000 x 450 1145 x 950 x 400 150 3 92
G2004B szafa wysoka - gł. 450 mm 2095 x 1000 x 450 1945 x 950 x 400 250 5 145
G2006B szafa wysoka - gł. 600 mm 2095 x 1000 x 600 1945 x 950 x 550 300 5 166


RANGE 5 - samozamykające się drzwi i wanna wychwytowa na dole szafy
Model Opis Wymiary zewnętrzne H x W x D [mm] Wymiary wewnętrzne H x W x D [mm] Pojemność [l] Ilość półek Waga [kg]
S604T szafa podblatowa - gł. 450 mm 750 x 1000 x 450 650 x 950 x 400 50 1 69
S804T szafa niska - gł. 450 mm 895 x 1000 x 450 745 x 950 x 400 100 1 75
S806T szafa niska - gł. 600 mm 895 x 1000 x 600 745 x 950 x 550 135 1 90
S1204T szafa niska - gł. 450 mm 1295 x 1000 x 450 1145 x 950 x 400 150 3 99
S2004T szafa wysoka - gł. 450 mm 2095 x 1000 x 450 1945 x 950 x 400 250 5 152
S2006T szafa wysoka - gł. 600 mm 2095 x 1000 x 600 1945 x 950 x 550 300 5 174
Model Opis Wymiary
SV50 szafa niska - gł. 400 mm 750 x 1000 x 450 wys. x szer. x gł. [mm]
G803G szafa niska - gł. 300 mm 895 x 1000 x 300 wys. x szer. x gł. [mm]
G804G szafa niska - gł. 450 mm 895 x 1000 x 450 wys. x szer. x gł. [mm]
G806G szafa niska - gł. 600 mm 895 x 1000 x 600 wys. x szer. x gł. [mm]
G1204E szafa niska - gł. 450 mm 1295 x 1000 x 450 wys. x szer. x gł. [mm]
G2004B szafa wysoka - gł. 450 mm 2095 x 1000 x 450 wys. x szer. x gł. [mm]
G2006B szafa wysoka - gł. 600 mm 2095 x 1000 x 600 wys. x szer. x gł. [mm]
S604T szafa podblatowa - gł. 450 mm 750 x 1000 x 450 wys. x szer. x gł. [mm]
S804T szafa niska - gł. 450 mm 895 x 1000 x 450 wys. x szer. x gł. [mm]
S806T szafa niska - gł. 600 mm 895 x 1000 x 600 wys. x szer. x gł. [mm]
S1204T szafa niska - gł. 450 mm 1295 x 1000 x 450 wys. x szer. x gł. [mm]
S2004T szafa wysoka - gł. 450 mm 2095 x 1000 x 450 wys. x szer. x gł. [mm]
S2006T szafa wysoka - gł. 600 mm 2095 x 1000 x 600 wys. x szer. x gł. [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.