PL EN

Pompy Atex VACUUBRAND

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zgodna ze standardami ATEX
  • System membranowy
  • Zakres temperatury otoczenia 10-40oC
  • Temperatura przechowywania -10-60oC


Pompy membranowe do chemii ATEX oferują wszystkie zalety bezolejowych pomp membranowych z chemią. Typowe zastosowania to wyparki rotacyjne i piece suszące o potencjalnie wybuchowej atmosferze. Zatwierdzenie ATEX obejmuje wnętrze pompy (w kontakcie z pompowanymi gazami) oraz otaczającą powierzchnię pompy. Wszystkie zwilżone części pomp mają doskonałą odporność chemiczną i są wykonane głównie z materiałów antystatycznych. W dostawie znajduje się oddzielna część przyłączeniowa balastu gazowego do stosowania gazu obojętnego.

W przypadku stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, dyrektywa Wspólnoty Europejskiej 2014/34 / WE (ATEX) wymaga wyposażenia zgodnego ze standardami ATEX. VACUUBRAND oferuje pompy membranowe kategorii 2 i systemy próżniowe zgodne z ATEX (do stosowania w strefach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa). Te pompy membranowe do chemii są odpowiednie do takich lokalizacji, ponieważ są bardzo odporne na chemikalia, wolne od oleju, nie mają powierzchni ślizgowych, a komora rozprężna jest hermetycznie uszczelniona względem strefy napędowej. Chemiczne systemy próżniowe ATEX z odzyskiem rozpuszczalnika zapewniają bezpieczne, wygodne odkurzanie przy jednoczesnej ochronie środowiska. 


Model Podstawowa pompa Próżnia końcowa
bez balastu
gazowego
Próżnia końcowa z balastem
gazowym
Prędkość pompowania
m3/h
Odporność
chemiczna
Atex kat. 2 Atex
kat. 3 tylko
na atm. wewnątrz
AK EK SYNCHRO Kontrola ręczna 2 punktowa kontrola Kontrola VARIO Kontroler
VACUU-SELECT
    mbar mbar                      

Pompa próżniowa membranowa
MZ 2C EX

- 12 18             1.9 ✓ ✓          -                 - - - - - - -

Pompa próżniowa membranowa
MD 4C EX

- 3 10 3.7 ✓ ✓ - - - - - - - -

Pompa próżniowa membranowa VARIO®
MD 4C
EX VARIO

- 3 10 3.7 ✓ ✓ - - - - - - ✓ -

Pompa próżniowa membranowa
MV 10C EX

- 2 10 8.1 ✓ ✓ - - - - - - - -

Pompa próżńiowa membranowa
MV 10C EX
+AK+EK

- 2 10 8.1 ✓ ✓ - - - - - - - -

Pompa próżniowa membranowa
MV 10C EX
VARIO

- 2 10 8.1 ✓ ✓ - - - - - - ✓ -

Pompa próżniowa membranowa
MZ 2C EX
+AK+EK

MZ 2C EX 12 18 1.9 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - - - -

Pompa próżniowa membranowa
MD 4C EX
+AK+EK

MD 4C EX 3 10 3.7 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - - - -

Pompa próżniowa membranowa VARIO®
MD 4C EX
VARIO +AK+EK

MD 4C EX VARIO 3 10 3.7 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - - ✓ -

Pompa próżniowa membranowaVARIO®
MV 10C EX
VARIO +AK+EK

MV 10C EX VARIO 2 10 8.1 ✓ ✓ - ✓ ✓ - - - ✓ -

Model Wydajność [dm3/h]
Pompa MZ 2C EX nr kat.: 20696920 1,9 m3/h
Pompa MD 4C EX nr kat.: 20696930 3,7 m3/h
Pompa MD 4C EX VARIO nr kat.: 20696936 3,7 m3/h
Pompa MV 10C EX nr kat.: 20696945 8,1 m3/h
Pompa MV 10C EX +AK+EK nr kat.: 22614250 8,1 m3/h
Pompa MV 10C EX VARIO nr kat.: 20696946 8,1 m3/h
Pompa MZ 2C EX +AK+EK nr kat.: 20696921 1,9 m3/h
Pompa MD 4C EX +AK+EK nr kat.: 20696931 3,7 m3/h
Pompa MD 4C EX VARIO +AK+EK nr kat.: 20696937 3,7 m3/h
Pompa MV 10C EX VARIO +AK+EK nr kat.: 20696947 8,1 m3/h

Zobacz również