PL EN

Fotometr PM 600

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Intuicyjna obsługa
 • Podświetlany wyświetlacz
 • Instrukcja obsługi w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, polskim i indonezyjskim
 • Przechowywanie do 1000 wyników
Najwyższy zakres fotometrów basenowych do niezawodnej analizy wody w basenie.

Fotometry PM 600 i PM 620 mogą spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających właścicieli basenów. Urządzenia są wyposażone w 34 metody testowe i pamięć do 1000 zestawów danych. PM 630 oferuje interfejs Bluetooth zamiast transmisji danych w podczerwieni. Intuicyjna obsługa i podświetlany wyświetlacz sprawiają, że ta seria jest szczególnie przyjazna dla użytkownika.


Cechy charakterystyczne:
 • Duża pamięć
  Urządzenia z serii PM 600 przechowują do 1000 zestawów danych.
 • Dostępna jest nowoczesna technologia podczerwieni (PM 600 / PM 620) lub Bluetooth (PM 630). Urządzenia PM 600 i PM 620 można podłączyć do komputera za pomocą modułu, a PM 630 można podłączyć do aplikacji AquaLX   przez Bluetooth.
 • Wszystkie ważne parametry
  Od A (alkaliczność-m) do H (nadtlenek wodoru) mierzone są najważniejsze parametry basenów. Opcjonalnie dostępnych jest 10 (PM 600) lub 34 parametrów (PM 620 / PM 630).
 • Podświetlany wyświetlacz
  Nawet w ciemności zawsze można dokonać pomiaru: wszystkie urządzenia mają podświetlany wyświetlacz, co zapewnia większą elastyczność.
 • Elastyczność
  Wybieraj spośród różnych postaci dawkowania - odczynnik tabletkowy, wskaźnik cieczy lub odczynnik proszkowy: dzięki serii PM 600 możesz używać wszystkich rodzajów odczynników.

Dane techniczne PM 600 PM 620 PM 630
Liczba parametrów 13 35 35
Optyka

Diody LED, filtry interferencyjne (IF) i czujnik światła w przezroczystej komorze próbki Diody LED, filtry interferencyjne (IF) i czujnik światła w przezroczystej komorze próbki Diody LED, filtry interferencyjne (IF) i czujnik światła w przezroczystej komorze próbki
Dokładność długości fali ± 1 nm ± 1 nm ± 1 nm
Dokładność fotometryczna 2% FS (T = 20 ° C - 25 ° C) 2% FS (T = 20 ° C - 25 ° C) 2% FS (T = 20 ° C - 25 ° C)
Klawiatura Odporna na działanie kwasów i rozpuszczalników, dotykowa klawiatura z dźwiękowym sprzężeniem zwrotnym za pośrednictwem zintegrowanego sygnału dźwiękowego Odporna na działanie kwasów i rozpuszczalników, dotykowa klawiatura z dźwiękowym sprzężeniem zwrotnym za pośrednictwem zintegrowanego sygnału dźwiękowego Odporna na działanie kwasów i rozpuszczalników, dotykowa klawiatura z dźwiękowym sprzężeniem zwrotnym za pośrednictwem zintegrowanego sygnału dźwiękowego
Wyświetlacz Wyświetlacz graficzny Wyświetlacz graficzny Wyświetlacz graficzny
Interfejs Podczerwień Podczerwień Bluetooth
Pamięć wewnętrzna około. 1000 zestawów danych około. 1000 zestawów danych około. 500 zestawów danych
Czas pracy baterii około. 26 godz około. 26 godz około. 26 godz
Autowyłączanie tak tak tak
Ruchliwość Benchtop Benchtop Benchtop
Warunki środowiska 5 - 40 ° C przy maks. 30 - 90% Warunki rel. wilgotność (bez kondensacji) 5 - 40 ° C przy maks. 30 - 90% Warunki rel. wilgotność (bez kondensacji) 5 - 40 ° C przy maks. 30 - 90% Warunki rel. wilgotność (bez kondensacji)
Wymiary 95 x 45 x 210 mm 95 x 45 x 210 mm 95 x 45 x 210 mm
Waga 450 g 450 g 450 g
 Fiolki Okrągłe kuwety 24 mm - Okrągłe kuwety 24 mm
Model Opis
PM 600 13 parametrów, Podczerwień
PM 620 35 parametrów, podczerwień
PM 630 35 parametrów, Bluetooth

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.