PL EN

Wyparki próżniowe STRIKE 100 ATEX

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA EN
  • Wyparka o dużej wydajności
  • Kolby wyparne o pojemnościach 50 lub 100 litrów
  • Przezroczysta osłona kolby obrotowej i łaźni wodnej
  • System uszczelniający samosmarujący
  • Idealna do pracy z agresywnymi substancjami
  • Gwarantująca bezpieczeństwo
STRIKE100 jest to seria wyparek obrotowych przeznaczonych dla zakładów przemysłowych przeznaczonych do odparowania dużych ilości substancji. Idealnie nadaje się do obróbki agresywnych substancji dzięki zastosowaniu szkła boro-krzemowego i elementów wykonanych z PTFE. Urządzenia działają w warunkach próżni jak i w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Obracanie kolb wyparnych o pojemnościach 50 lub 100 litrów w kąpieli wodnej kontrolowanej temperaturą, powoduje wymuszoną konwekcję i jednorodny rozkład produktu, zapobiegając w ten sposób sedymentacji. Wyparki STRIKE100 charakteryzują się dużą powierzchnią odparowywania. System uszczelnień gwarantuje idealną szczelność próżniową i bezobsługową pracę.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Wyparki serii STRIKE100 zabezpieczają Użytkownika przed jakimkolwiek ryzykiem pojawiającym się podczas pracy. Łaźnia wodna przykryta jest przezroczystą osłoną zapewniającą Operatorowi najwyższą ochronę przed rozbiciem szkła i rozpryskiem w wysokiej temperaturze. Łaźnia wodna i osłona ochronna są podnoszone za pomocą układu hydraulicznego sterowanego elektronicznie. Automatyczny system obniża łaźnię w przypadku awarii zasilania. otwarcia osłony lub przegrzania.

SYSTEM USZCZELNIENIA PRÓŻNIOWEGO
STRIKE100 posiadają system uszczelniający wykonany z samosmarującego materiału, który pozwala na idealnie szczelne odparowywanie.System uszczelniający nie wymaga żadnej konserwacji.

ŁAŹNIA
podnoszona jest za pomocą układu hydraulicznego, który w przypadku awarii zasilania lub otwarcia osłony ochronnej automatycznie opuszcza się, aby uniknąć przegrzania płynu, a proces natychmiast zostaje zatrzymany. Zainstalowano grzałkę elektryczną o mocy do 8 kW w celu zapewnienia ciągłego odparowywania w najgorszych warunkach.

WYŚWIETLACZ
pozwala ustawić i wyświetlić parametry procesu. Każdy błąd wartości lub anomalna temperatura odcina energię elektryczną. Wyparki STRIKE100 wyposażone są wyświetlacz LCD z powłoką przeciwodblaskową w wykonaniu przeciwwybuchowym.

STEROWNIK ELEKTRONICZNY
jest w pełni kontrolowany przez PLC (programowalny sterownik logiczny), który pozwala kontrolować parametry, a także ustawiać je bezpośrednio za pomocą klawiszy.

Wyparki serii STRIKE100 ATEX dostępne są w dwóch wersjach chłodnic: wersja A - chłodnica zstępująca, wersja B - chłodnica wstępująca.

OPCJE DODATKOWE:
- pompa próżniowa
- kolby wyparne o pojemnościach: 100L, 50L i 20L
- wózek ułatwiający załadunek / rozładunek kolby wyparnej
- chiller

Dane techniczne:

Łaźnia wodna

Zakres temperatury °C

[0; 150]

Dokładność °C

+/- 2

Rozdzielczość °C

0.1

Wartość zadana

Krok co 1°C

Typ kontroli

PID

Moc KW

8

Ochrona przed przegrzaniem

TAK

Sensor temperatury

PT100

Czujnik poziomu cieczy

TAK

Poziom napełnienia

TAK - ręcznie


Temperatura par

Zakres temperatury

[0; 150]

Dokładność °C

+/- 2

Rozdzielczość °C

0.1

Sensor temperatury

PT100

Obroty

Zakres pracy Rpm

[5; 100]

Dokładność Rpm

+/- 2

Rozdzielczość Rpm

1

Silnik 0,18KW, 380Vac

TAK

 

Kontrola próżni

Zakres pracy mbar

[0; 1000]

Dokładność mbar

±5mbar

Rozdzielczość mbar

1

Wyświetlacz

Cyfrowy

 

Podnośnik

Kontrola podnoszenia ON/OFF

TAK

Podnoszenie hydrauliczne

TAK

 

Interfejs

Kontrola PLC

TAK

Eksport danych

TAK

Zdalna kontrola

TAK

 

Alarmy

Przegrzania łaźni

TAK

Przekroczenia temperatury ustawionej

TAK

Miękki start obracania

TAK

Monitoring prędkości obracania

TAK

Status bezpieczeństwa (obroty,podnoszenie, grzanie=off)

TAK

Otwarcia osłony ochronnej

TAK

Model Opis Opcje w standardzie Inne
Wyparka STRIKE 100 ATEX, nr kat.: SQFU069848 Kolba wyparna 100L chłodnica wstępująca Odbieralnik 2x 20L
Wyparka STRIKE 100 ATEX, nr kat.: SQFU069849 Kolba wyparna 100L chłodnica wstępująca Odbieralnik 1x 20L
Wyparka STRIKE 100 ATEX, nr kat.: SQFU069850 Kolba wyparna 100L chłodnica zstępująca Odbieralnik 2x 20L
Wyparka STRIKE 100 ATEX, nr kat.: SQFU069851 Kolba wyparna 100L chłodnica zstępująca Odbieralnik 1x 20L
Wyparka STRIKE 100 ATEX, nr kat.: SQFU069852 Kolba wyparna 50L chłodnica wstępująca Odbieralnik 2x 20L
Wyparka STRIKE 100 ATEX, nr kat.: SQFU069853 Kolba wyparna 50L chłodnica wstępująca Odbieralnik 1x 20L
Wyparka STRIKE 100 ATEX, nr kat.: SQFU069854 Kolba wyparna 50L chłodnica zstępująca Odbieralnik 2x 20L
Wyparka STRIKE 100 ATEX, nr kat.: SQFU069855 Kolba wyparna 50L chłodnica zstępująca Odbieralnik 1x 20L

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.