PL EN

Chłodnice

 • Chłodnica Allihna

  Chłodnica Allihna

  Producent: SIMAX

  Nr kat.:

  Pojemność: 200 ml, 300 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml

  sprawdź
 • Chłodnica Allihna z 2 szlifami

  Chłodnica Allihna z 2 szlifami

  Producent:

  Nr kat.:

  Długość [mm]: Płaszcza [mm], 160, 250, 400

  Inne: Szlif [NS], 14/23, 29/32

  sprawdź
 • Chłodnica Dimrotha z 2 szlifami

  Chłodnica Dimrotha z 2 szlifami

  Producent:

  Nr kat.:

  Długość [mm]: płaszcza, 160, 250, 400

  Wymiary: Szlif [NS], 14/23, 29/32

  sprawdź
 • Chłodnica Liebiga z 2 szlifami

  Chłodnica Liebiga z 2 szlifami

  Producent:

  Nr kat.:

  Długość [mm]: Płaszcza, 160, 250, 400

  Inne: Szlify [NS], 14/23, 29/32

  sprawdź
 • Chłodnica Allihna, ze szlifem zewnętrznym

  Chłodnica Allihna, ze szlifem zewnętrznym

  Producent: SIMAX

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 200, 300, 400, 600

  Inne: Szlif, 14/23, 29/32

  sprawdź
 • Chłodnica spiralna bez szlifów

  Chłodnica spiralna bez szlifów

  Producent: WPL

  Nr kat.:

  Pojemność: 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml

  sprawdź
 • Chłodnica spiralna, szlif zewnętrzny z płaszczem chłodzącym

  Chłodnica spiralna, szlif zewnętrzny z płaszczem chłodzącym

  Producent: TECHNOSKLO

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 160, 200, 250, 300, 400, 600

  Inne: Szlif, 14/23, 19/26, 29/32

  sprawdź
 • Chłodnica spiralna z dwoma szlifami i gwintem

  Chłodnica spiralna z dwoma szlifami i gwintem

  Producent: TECHNOSKLO

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 160, 250, 400

  Inne: Szlif, 14/23, 19/26, 29/32

  sprawdź
 • Chłodnica Dimrotha, szlif zewnętrzny

  Chłodnica Dimrotha, szlif zewnętrzny

  Producent: SIMAX

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 200, 300, 400, 600

  Inne: Szlif, 14/23, 29/32

  sprawdź
 • Kolumna Vigreux bez płaszcza

  Kolumna Vigreux bez płaszcza

  Producent:

  Nr kat.:

  Długość [mm]: Płaszcza [mm], 300, 425, 445

  Inne: Szlif [NS], 14/23, 29/32

  sprawdź
 • Kolumna Vigreux z płaszczem szklanym

  Kolumna Vigreux z płaszczem szklanym

  Producent:

  Nr kat.:

  Długość [mm]: Płaszcza [mm], 300, 600

  Inne: Szlif [NS], 29/32

  sprawdź

Chłodnice laboratoryjne to element sprzętu laboratoryjnego, który pełni rolę skraplacza- urządzenia zmieniającego gaz w ciecz lub ciało stałe. Chłodnice laboratoryjne zazwyczaj wykonane są ze szkła o bardzo dużej odporności na zmiany temperatury, ze względu na częste stykanie się gorącej pary związków chemicznych z zimnym płynem chłodzącym. W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór chłodnic laboratoryjnych takich jak kulkowe chłodnice Allihna, chłodnice Dimrotha, chłodnice Liebigha, chłodnice spiralne a także kolumny Vigreux. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W przypadku zainteresowania naszymi produktami, prosimy o złożenie zapytania ofertowego.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.