PL EN

Wkraplacze

 • Wkraplacze, z masywnym kurkiem szklanym

  Wkraplacze, z masywnym kurkiem szklanym

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 50, 100, 250, 500

  Podział skali: [ml], 1, 2, 5, 10

  sprawdź
 • Wkraplacz, z masywnym kurkiem PTFE

  Wkraplacz, z masywnym kurkiem PTFE

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 50, 100, 250, 500

  Podział skali: [ml], 1, 2, 5, 10

  sprawdź

Wkraplacze wykorzystywane są do precyzyjnego dozowania substancji ciekłych, najczęściej do substratów do odprowadzonej w kolbie reakcji chemicznej podczas prowadzonych analiz bądź syntez chemicznych. Standardowy wkraplacz składa się z naczynia o kształcie cylindrycznym, gruszkowym lub stożkowym oraz posiada z jednej strony szlif żeński, a z drugiej nóżkę z kranikiem i szlifem męskim. Niektóre rodzaje wkraplaczy posiadają też przybliżoną skalę objętości, która zazwyczaj jest narysowana "do góry nogami" po to, aby umożliwiać obserwację tempa wkraplania substancji chemicznej. W naszej ofercie posiadamy wkraplacze wykonane ze szkła borokrzemowego z kurkiem szklanym oraz kurkiem wykonanym z PTFE. Wkraplacze mogą posiadać również cienką rurkę łącząca nóżkę z naczyniem, której zadaniem jest zapewnienie wyrównywania ciśnienia w trakcie wkraplania, co umożliwia wkraplanie przy zamkniętym górnym otworze. Rurka wyrównująca ciśnienie jest szczególnie ważna, gdy prowadzi się reakcje w atmosferze gazu obojętnego lub pod innym ciśnieniem niż atmosferyczne.  We wkraplaczach starszego typu stosowano kraniki szklane, szlifowane ich cena jest niższa niż tych, w których kraniki wykonane są z PTFE, natomiast przy pomocy tych kraników trudno jest jednak precyzyjnie kontrolować szybkość wkraplania. Problem jaki często występował to brak możliwości zapewnienia ich szczelności.  Kraniki wykonane z PTFE są dokładniejsze i precyzyjniej można kontrolować objętość wkraplanego medium.  Nawet najlepiej i najdokładniej skonstruowane wkraplacze nie zapewniają dużej precyzji kontroli tempa wkraplania, co może mieć istotne znaczenia podczas dozowania substancji chemicznej . W przypadku reakcji, które wymagają wysokiej dozowania substratów zaleca się stosowanie pomp przepływowych. Wkraplacze z korkiem szklanym (borokrzemianowych) lub wykonanym z teflonu dostępne są w zakresie pojemności 50 – 500 ml. Posiadają szlif wewnętrzny, szlif zewnętrzny oraz kurek odcinający. Wkraplacz jest zgodny z DIN 12567 i ISO 4800. Podział skali jest w zależności od pojemności wkraplacza i wynosi od 1 ml aż do 10 ml. Dobór pozostawia się użytkowi który sam musi zdecydować jakiego wkraplacza potrzebuje. Wkraplacze są bardzo często używanymi naczyniami w laboratorium. Są proste w wykonaniu i obsłudze, natomiast w wielu procesach chemicznych są po prostu niezbędne. Wkraplacze często wykorzystuje się w reaktorach chemicznych, gdzie na jednym z króćców reaktora (lub na większej ich ilości) są zamontowane wkraplacze z substancjami, które aktualnie winny być dodane do mieszaniny reakcyjnej. W naszej stałej ofercie znajdują się wkraplacze wykonane ze szkła borokrzmianowego, natomiast na Państwa zapytanie jesteśmy w stanie przedstawić ofertę na wkraplacze wykonane z PP lub z PE, zachęcamy do składania zapytań. Jesteśmy w stanie podjąć się wykonania na Państwa życzenie wykonać wkraplacz w potrzebnym kształcie i rozmiarze. Prosimy o określenie materiału wykonania i pożądanej szybkości wypływu.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.