PL EN

Butle laboratoryjne

 • Butla laboratoryjna z niebieską zakrętką GL45

  Butla laboratoryjna z niebieską zakrętką GL45

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 500 ml, 10000 ml, 1500 ml, 20000 ml

  sprawdź
 • Butla laboratoryjna w niebieską zaketką oranż GL45

  Butla laboratoryjna w niebieską zaketką oranż GL45

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml, 10000 ml, 20000 ml

  sprawdź
 • Butla laboratoryjna kwadratowa PE sz/sz z nakrętką

  Butla laboratoryjna kwadratowa PE sz/sz z nakrętką

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Pojemność: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1000 ml, 2000 ml

  sprawdź
 • Butla do dobowej zbiórki moczu 2000 ml

  Butla do dobowej zbiórki moczu 2000 ml

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Pojemność: 2000 ml

  sprawdź
 • Butla PE szeroka szyja zakręcana

  Butla PE szeroka szyja zakręcana

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Pojemność: 250 ml

  sprawdź
 • Butla z wąską szyją z FEP

  Butla z wąską szyją z FEP

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Pojemność: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

  sprawdź
 • Butla z tworzywa PE na materialy światłoczułe

  Butla z tworzywa PE na materialy światłoczułe

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Pojemność: 50 ml, 125 ml

  sprawdź
 • Butla do poboru próbek wody

  Butla do poboru próbek wody

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 250 ml op/108szt, 1000 ml op/30szt

  sprawdź
 • Butla do poboru próbek wody z tiosiarczanem sodu

  Butla do poboru próbek wody z tiosiarczanem sodu

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Pojemność: 500 ml op/84szt, 1000 ml op/30szt

  sprawdź
 • Butla do przemywania oczu

  Butla do przemywania oczu

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Pojemność: 500 ml

  sprawdź
 • Butla szklana z bocznym ramieniem

  Butla szklana z bocznym ramieniem

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Pojemność: 1000 ml, 2000 ml

  sprawdź
 • Butla Woulffa

  Butla Woulffa

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 1000 ml

  sprawdź
 • Butla do płuczki gazowej Dreschla

  Butla do płuczki gazowej Dreschla

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 100 ml, 250 mm, 500 ml, 1000 ml

  sprawdź
 • Butla PE, szeroka szyja zakręcana z podziałką

  Butla PE, szeroka szyja zakręcana z podziałką

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  sprawdź
 • Butla PP, szeroka szyja zakręcana z podziałką

  Butla PP, szeroka szyja zakręcana z podziałką

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1000 ml, 2000 ml

  sprawdź
 • Butla PP, wąska szyja zakręcana z podziałką

  Butla PP, wąska szyja zakręcana z podziałką

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

  sprawdź
 • Butla z szeroką szyją i uchwytem

  Butla z szeroką szyją i uchwytem

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 5000 ml, 10000 ml

  sprawdź
 • Butla HDPE z kranem zakręcana bez podziałki

  Butla HDPE z kranem zakręcana bez podziałki

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 5000 ml, 10000 ml, 25000 ml, 50000 ml

  sprawdź
 • Kosz do transportu butelek

  Kosz do transportu butelek

  Producent: Kartell

  Nr kat.:

  Wymiary: 320x300x200 mm, 310x300x270 mm

  sprawdź
 • 2-miejscowy koszyk do butelek 2,5l

  2-miejscowy koszyk do butelek 2,5l

  Producent: HEATHROW SCIENTIFIC

  Nr kat.:

  Wymiary: 370 x 180 x 380 mm z przedłużonymi uchwytami

  sprawdź

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.