PL EN

Parownice

 • Parownica płaskodenna

  Parownica płaskodenna

  Producent: Haldenwanger

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 30, 60, 100, 150, 250, 290, 400

  Wymiary: Wysokość [mm], 24, 30, 38, 40, 50, 52, 60

  sprawdź
 • Parownica okrągłodenna

  Parownica okrągłodenna

  Producent: Rotilabo

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 41, 62, 110, 160, 215, 240, 325, 420, 558

  Wymiary: Wysokość [mm], 26, 27, 30, 37, 41, 42, 46, 50, 55

  sprawdź
 • Parownica porcelanowa typ 109

  Parownica porcelanowa typ 109

  Producent: Haldenwanger

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 10, 20, 40, 50, 75, 110, 180, 220, 310, 370, 640, 2200, 3400

  Wymiary: Wysokość [mm], 16, 20, 25, 34, 36, 40, 45, 47, 65, 80, 86, 110

  sprawdź
 • Parownica porcelanowa typ 130

  Parownica porcelanowa typ 130

  Producent: Haldenwanger

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 70, 190, 270, 350, 640, 80, 2200, 3400

  Wymiary: Wysokość [mm], 40, 50, 52, 60, 65, 80, 86, 110

  sprawdź
 • Parownica porcelanowa typ 888

  Parownica porcelanowa typ 888

  Producent: Haldenwanger

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 5, 10, 20, 40, 80, 270, 450, 1100, 1750, 2500

  Wymiary: Wysokość [mm], 9, 11, 13, 20, 22, 27, 35, 55, 65, 60

  sprawdź
 • Parownica uchwytem, glazurowana

  Parownica uchwytem, glazurowana

  Producent: JIPO

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 22, 84, 176, 270, 450, 960

  Parametr: Średnica [mm], 45, 67, 85, 101, 120, 150

  sprawdź
 • Parownica kwarcowa z wylewem

  Parownica kwarcowa z wylewem

  Producent: Megan

  Nr kat.:

  Pojemność: [ml], 6, 10, 15, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250

  Wymiary: Średnica [mm], 35, 40, 50, 54, 56, 58, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 105

  sprawdź

Parownice laboratoryjne to naczynia w kształcie czaszy służące najczęściej  do odparowywania oraz zatężania roztworów. Parownice laboratoryjne wykonane są zazwyczaj ze specjalnego rodzaju porcelany, szkła, kwarcu lub metali szlachetnych- np. z platyny. Parownice często wyposażone są w dziubek umożliwiający łatwe przelewanie. Nasze parownice wykonane są ze szkliwionej porcelany oraz kwarcu. Charakteryzują się francuskim kształtem oraz są płaskodenne i posiadają wylew. Maksymalna odporność termiczna parownic laboratoryjnych wynosi 400o Celsjusza. Parownice można poddawać autoklawowaniu.  Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.