PL EN

Gęstościomierze cyfrowe DS

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Ekran dotykowy z oprogramowaniem w sześciu językach
 • Transfer danych na dysk USB
 • Programowalne jednostki pomiarowe
 • Zarządzanie użytkownikami chronione hasłem (opcjonalnie)
 • Przyjazne interfejsy RS-232, USB oraz Ethernet dla połączenia z PC
 • Procesor 32-bitowy
 • Zintegrowany, wysokiej jakości termostat Peltiera
 • Jednostka susząca, pompa termostatyczna
 • Baza danych SQL
 • Certyfikat kalibracji NIST
 • Zgodność z GLP

Gęstościomierze DS7700 i DS7800 wykorzystują metodę oscylatora U-rurki, umożliwiając proste, szybkie i precyzyjne pomiary wszystkich płynnych mediów. Dzięki niewielkim rozmiarom, inteligentnemu interfejsowi użytkownika oraz zgodności z wieloma normami (m.in.: GMP/GLP), są optymalnie dostosowane do wszelkich potrzeb w laboratorium.
Dostępne są warianty z całkowicie automatyczną, półautomatyczną czy manualną realizacją całego procesu pomiarowego.

Prostota obsługi, szybkie pomiary i wysoki standard bezpieczeństwa to główne cechy gęstościomierzy DS7700 i DS7800.

Urządzenia te są bardzo solidne oraz precyzyjne. Dzięki odpornym chemicznie częściom ze szkła borokrzemowego i PTFE, które są w stałym kontakcie z próbką, gęstościomierze te nadają się do niemal wszystkich cieczy, emulsji, past i tym podobne.

Różnica między nimi polega na dokładności pomiarowej i typu urządzenia suszącego, wszystkie pozostałe parametry są identyczne. Gęstościomierze wykorzystywane są do określania mieszanych proporcji, jakości oraz ilości badań w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, browarniczym, spożywczym oraz gospodarce ściekami. 


Dane techniczne:

Modele DS 7700 DS 7800
Skale pomiarowe Gęstość [g/cm³]
Gęstość względna
Brix [%Brix]
Stężenie alkoholu [vol%]
Stężenie kwasu siarkowego [wt%]
Zdefiniowane przez użytkownika
Zakres pomiaru [g/cm³] 0 – 3
Dokładność pomiaru [g/cm³] ±0,001 ±0,0001
Czas pomiaru Ok. 1–3 minuty, w tym kontrola temperatury
Objętość próbki (manualne podawanie) [ml] 0.9
Zakres temperatury otoczenia [°C] Od 10 do 40
Dokładność pomiaru temperatury [°C] ±0,02
Ilość metod Można ustawić praktycznie nieograniczoną liczbę metod
Kalibracja Automatyczna (na podstawie menu), z osuszonym powietrzem i wodą destylowaną
Wyświetlacz 5,7-calowy ekran dotykowy TFT, 640 x 480 pikseli
Budowa Obudowa aluminowa malowana proszkowo
Interfejs 1x USB, 1x RS-232, 1x Ethernet
Napięcie 100–240 V, 47–63 Hz

Dostępne zestawy:

 • Zestaw 1/Zestaw 2: DS7700-1/DS7800-1/DS7700-2/DS7800-2 - Miernik gęstości DS7800 do manualnego podawania próbki

  Odpowiednie do małych objętości próbek

  Do ręcznego uzupełniania próbek za pomocą strzykawki oferujemy dwa różne zestawy gęstościomierzy: do próbek o małej objętości i próbek o wysokiej lepkości zalecamy zestaw 1, a do próbek o dużej lepkości i agresywności zestaw 2. Podczas dodawania próbki, przez wziernik można sprawdzić obecność pęcherzyków powietrza. Do czyszczenia wstrzykiwany jest odpowiedni środek rozpuszczający i usuwający wszystkie pozostałości w próbce. Natomiast suszarka usuwa resztki płynów.

 • Zestaw 3: DS7700-3/DS7800-3 - Mierniki gęstości do półautomatycznego uzupełniania próbek

  Wysoka wydajność i specjalna przydatność do substancji niebezpiecznych

  W przypadku próbek o niskiej czy średniej lepkości możliwe jest półautomatyczne uzupełnianie próbki i czyszczenie oscylatora U-rurki za pomocą pompy perystaltycznej. Oznacza to wyższą wydajność i większe bezpieczeństwo w przypadku analizy substancji agresywnych lub szkodliwych. Poprawia również powtarzalność wyników pomiarów.

 • Zestaw 4/Zestaw 5: DS7700-4/DS7800-4/DS7700-5/DS7800-5 - Mierniki gęstości do pełni automatycznego dostarczania próbek

  Mierniki gęstości do w pełni automatycznego uzupełniania próbek
  ​Praca z dużą przepustowością próbek wymaga elastycznych, wydajnych i solidnych rozwiązań umożliwiających w pełni automatyczną realizację całego procesu, od momentu uzupełnienia próbki, po czyszczenie i suszenie. Autosamplery AS80 i AS90 spełniają te wymagania. Razem z pompą perystaltyczną pozwalają na nienadzorowany pomiar do 89 próbek. Zestaw ten jest zalecany do pracy z próbkami agresywnymi o dużej objętości.
Model Opis
Zestaw 1/2 Manualny
Zestaw 3 Półautomatyczny
Zestaw 4/5 Automatyczny

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.