PL EN

Pomiar BZT dla samokontroli Kontroler OC 100 i OC 110

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zasilanie 3 alkaliczne paluszki (AA, 1,5 V)
  • Interfejs IR; RS 232 do komunikacji z PC
  • Czas pomiaru 0,5 h - 99 dni
  • Wymiar 45 x 100 x 200 mm
  • Masa około 390 g
  • 100 główek pomiarowych
  • Graficzny odczyt wyników
  • Oprogramowanie Achat OC
  • Zgodne z GLP i AQS

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) to jedna z najważniejszych wielkości pomiarowych w gospodarce wodnej. Umożliwia określenie obciążenia wód i ścieków związkami rozkładanymi na drodze biologicznej. Urządzenia serii OC pozwalają na zarządzanie równoległymi pomiarami i zgrupowania do 100 główek pomiarowych OxiTop. Wyniki oznaczania BZT są autonomicznie przeliczane i przestawiane w postaci graficznej. Komunikacja możliwa jest nawet przez zamknięte, przezroczyste drzwi szafy termostatycznej. Dzięki oprogramowaniu Achat OC protokołowanie oraz niezbędna dokumentacja danych zachodzi poprzez PC.  Urządzenie jest całkowicie zgodne z wymogami GLP i AQS wraz z ustalonymi interwałami kalibracyjnymi przy pomocy tabletek OxiTop PM. 

Dane techniczne:

Dane techniczne OC 100 OC 110
Aplikacja BZT rutynowe,
BZT standardów
BZT rutynowe i standardowe,
BZT niestandardowe:
oddychanie/zużycie, oddychanie
gleby, biodegradacja, oznaczanie
Biogazu
Zakres BZT 0 – 4000 mgO2/l 0 – 400 000 mgO2/l
Pamięć wartości pomiarowych 0,5 h – 99 dni 0,5 h – 99 dni
Pomiar ciśnienia / 500 – 1350 hPa
Objętość próbki Ustalona Definiowana

 

Model Zakres pomiarowy [o] Parametr
OC 100 0 – 4000 mgO2/l BZT rutynowe, BZT standardów
OC 110 0 – 400000 mgO2/l BZT rutynowe i standardowe, BZT niestandardowe

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.