PL EN

Polarymetry cyfrowe serii 8000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Pomiar temperatury bezpośrednio w próbce
 • Niezawodna kompensacja temperatury
 • Najwyższa dokładność w całym zakresie pomiarowym
 • Bardzo krótki czas pomiaru ok. 1 s
 • Pomiar do gęstości optycznej 3,0
 • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 • Predefiniowane skale 
 • Dowolna liczba swobodnie definiowalnych skal 
 • Materiały odporne na chemikalia
 • Zgodność z GMP / GLP, 21 CFR Part 11, , FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST

Modele polarymetryczne serii 8000 należą do najszybszych na świecie, dzięki opatentowanej przez Producenta  procedurze pomiarowej, która skraca czas pomiaru do około 1 s, niezależnie od kąta obrotu próbki. Umożliwia to osiągnięcie  wysokiej dokładności pomiaru do ±0,002°. Regulacja  temperatury możliwa jest m.in. za pomocą termostatu Peltiera.

Dostępne są trzy różne grupy modeli dla różnych wymagań kontroli temperatury:

 • Polarymetry bez kontroli temperatury P8000 i P8100
Modele polarymetru P8000 i P8100 są właściwym wyborem do wszystkich zastosowań, w których kontrola temperatury próbki w przypadku bardzo precyzyjnych pomiarów nie jest absolutnie konieczna. Urządzenia nadają się do prawie wszystkich próbek, ponieważ części mające kontakt z próbką są odporne na chemikalia. P8000 i P8100 są zalecane do wszystkich podstawowych zastosowań. Zamiast kontroli temperatury, temperatura może być kompensowana zgodnie z ICUMSA. Pozwala to na wykonywanie pomiarów w dowolnej temperaturze; wyniki zostaną następnie przeliczone na żądaną temperaturę. Ponadto na urządzeniach została wstępnie zdefiniowana międzynarodowa waga cukrowa, a początkowa waga jest brana pod uwagę przy przeliczaniu na rotację właściwą.

Cechy charakterystyczne:

 • Odpowiednie rurki pomiarowe do każdego rodzaju próbki
 • Pomiar temperatury bezpośrednio w próbce
 • Niezawodna kompensacja temperatury
 • Najwyższa dokładność w całym zakresie pomiarowym
 • Bardzo krótki czas pomiaru ok. 1 s
 • Pomiar do gęstości optycznej 3,0 OD
 • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 • Predefiniowane skale (rotacja opt., rotacja spec., int. skala cukru, stężenie)
 • Dowolna ilość dowolnie definiowanych skal z przeliczeniami na podstawie tabel lub formuł
 • Materiały chemoodporne
 • Zgodność z GMP/GLP, 21 CFR Part 11, Pharmakopöen (USP, BP, JP), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST

 • Polarymetry z kontrolą temperatury Peltiera P8000-P i P8100-P
Wysoka precyzja pomiarów dzięki kontroli temperatury bez dodatkowego urządzenia – to właśnie oferują modele polarymetrów P8000-P i P8100-P, które poza tym mają ten sam zakres funkcjonalny i takie same parametry jak inne urządzenia z serii P8000. Są zalecane, jeśli temperatura próbki ma być kontrolowana bardzo dokładnie w bardzo krótkim czasie i przy krótkim cyklu kontrolnym oraz ma być niezależna od temperatury zewnętrznej.

Cechy charakterystyczne:

 • Pomiar temperatury bezpośrednio wewnątrz próbki
 • Dokładna, jednorodna, szybka kontrola temperatury Peltiera
 • Odporna na chemikalia, nietłukąca się rurka pomiarowa
 • Najwyższa dokładność w całym zakresie pomiarowym
 • Bardzo krótki czas pomiaru ok. 1 s
 • Pomiar do gęstości optycznej 3,0 OD
 • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 • Predefiniowane skale (rotacja opt., rotacja spec., int. skala cukru, stężenie)
 • Dowolna ilość dowolnie definiowanych skal z przeliczeniami na podstawie tabel lub formuł
 • Materiały chemoodporne
 • Zgodność z GMP/GLP, 21 CFR Part 11, Pharmakopöen (USP, BP, JP, Ph. Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST

 • Polarymetry z regulacją temperatury za pomocą termostatu obiegowego P8000-T P8100-T
Modele polarymetru P8000-T i P8100-T umożliwiają kontrolę temperatury za pomocą termostatu cyrkulacyjnego w zakresie od 8 °C do 40 °C w połączeniu z rurkami pomiarowymi z kontrolowaną temperaturą i termostatem. Dzięki temu nadają się do precyzyjnych pomiarów w kontroli jakości.

Cechy charakterystyczne:

 • Pomiar temperatury bezpośrednio w próbce
 • Dokładna, jednorodna kontrola temperatury kąpieli wodnej
 • Duży wybór rur pomiarowych z kontrolowaną temperaturą
 • System szybkozłączy do łatwej wymiany rurki pomiarowej
 • Najwyższa dokładność w całym zakresie pomiarowym
 • Bardzo krótki czas pomiaru ok. 1 s
 • Pomiar do gęstości optycznej 3,0 OD
 • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 • Predefiniowane skale (rotacja opt., rotacja spec., int. skala cukru, stężenie)
 • Dowolna ilość dowolnie definiowanych skal z przeliczeniami na podstawie tabel lub formuł
 • Materiały chemoodporne
 • Zgodność z GMP/GLP, 21 CFR Part 11, Farmakopeą (USP, BP, JP, Ph. Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST


Dane techniczne:

Model
P8000-P
P8100-P
P8000-T P8100-T P8000 P8100
Zakres pomiaru ±90°
±259°Z
Stężenie [g/100 ml]
Dokładność pomiaru ±0,003°
±0,01°Z
±0,002°
±0,01°Z
±0,003°
±0,01°Z
±0,002°
±0,01°Z
±0,003°
±0,01°Z
±0,002°
±0,01°Z
Rozdzielczość pomiaru 0,001°
0,01°Z
Czas pomiaru ±90° ok. 1 s
Źródło światła 1 dioda LED z filtrem
Długość fali 589 nm
Kontrola  temperatury Wbudowany termostat Peltiera Zewnętrzny termostat Peltiera (PT31/PT80) Możliwość doposażenia (wymaga termostatu cyrkulacyjnego PT31 lub PT80
przepustu komory próbki P8020 i rurki pomiarowej z kontrolowaną temperaturą PRG-100-ET)
Zakres kontroli temperatury 15–40 °C 5-80 °C Możliwość rozbudowy urządzenia
Dokładność kontroli temperatury ±0,2 °C Możliwość rozbudowy urządzenia
Pomiar temperatury Z czujnikiem temperatury (sonda  pomiarowa PRG-100-EPT) Z czujnikiem temperatury (sonda pomiarowa PRT-E lub PRT-T) Z czujnikiem temperatury (sonda pomiarowa PRT-E lub PRT-T)
Zakres pomiaru temperatury 0–99,9°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1°C
Dokładność pomiaru temperatury ±0,2 °C

Model Parametr
P8000 ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]
P8100 ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]
P8000P ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]
P8100P ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]
P8000T ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]
P8100T ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.