PL EN

Polarymetry cyfrowe serii 8000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Pomiar temperatury bezpośrednio w próbce
 • Niezawodna kompensacja temperatury
 • Najwyższa dokładność w całym zakresie pomiarowym
 • Bardzo krótki czas pomiaru ok. 1 s
 • Pomiar do gęstości optycznej 3,0
 • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 • Predefiniowane skale 
 • Dowolna liczba swobodnie definiowalnych skal 
 • Materiały odporne na chemikalia
 • Zgodność z GMP / GLP, 21 CFR Part 11, , FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST

Modele polarymetryczne serii 8000 należą do najszybszych na świecie, dzięki opatentowanej przez Producenta  procedurze pomiarowej, która skraca czas pomiaru do około 1 s, niezależnie od kąta obrotu próbki. Umożliwia to osiągnięcie  wysokiej dokładności pomiaru do ±0,002°. Regulacja  temperatury możliwa jest m.in. za pomocą termostatu Peltiera.

Dostępne są trzy różne grupy modeli dla różnych wymagań kontroli temperatury:

 • Polarymetry bez kontroli temperatury P8000 i P8100
Modele polarymetru P8000 i P8100 są właściwym wyborem do wszystkich zastosowań, w których kontrola temperatury próbki w przypadku bardzo precyzyjnych pomiarów nie jest absolutnie konieczna. Urządzenia nadają się do prawie wszystkich próbek, ponieważ części mające kontakt z próbką są odporne na chemikalia. P8000 i P8100 są zalecane do wszystkich podstawowych zastosowań. Zamiast kontroli temperatury, temperatura może być kompensowana zgodnie z ICUMSA. Pozwala to na wykonywanie pomiarów w dowolnej temperaturze; wyniki zostaną następnie przeliczone na żądaną temperaturę. Ponadto na urządzeniach została wstępnie zdefiniowana międzynarodowa waga cukrowa, a początkowa waga jest brana pod uwagę przy przeliczaniu na rotację właściwą.

Cechy charakterystyczne:

 • Odpowiednie rurki pomiarowe do każdego rodzaju próbki
 • Pomiar temperatury bezpośrednio w próbce
 • Niezawodna kompensacja temperatury
 • Najwyższa dokładność w całym zakresie pomiarowym
 • Bardzo krótki czas pomiaru ok. 1 s
 • Pomiar do gęstości optycznej 3,0 OD
 • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 • Predefiniowane skale (rotacja opt., rotacja spec., int. skala cukru, stężenie)
 • Dowolna ilość dowolnie definiowanych skal z przeliczeniami na podstawie tabel lub formuł
 • Materiały chemoodporne
 • Zgodność z GMP/GLP, 21 CFR Part 11, Pharmakopöen (USP, BP, JP), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST

 • Polarymetry z kontrolą temperatury Peltiera P8000-P i P8100-P
Wysoka precyzja pomiarów dzięki kontroli temperatury bez dodatkowego urządzenia – to właśnie oferują modele polarymetrów P8000-P i P8100-P, które poza tym mają ten sam zakres funkcjonalny i takie same parametry jak inne urządzenia z serii P8000. Są zalecane, jeśli temperatura próbki ma być kontrolowana bardzo dokładnie w bardzo krótkim czasie i przy krótkim cyklu kontrolnym oraz ma być niezależna od temperatury zewnętrznej.

Cechy charakterystyczne:

 • Pomiar temperatury bezpośrednio wewnątrz próbki
 • Dokładna, jednorodna, szybka kontrola temperatury Peltiera
 • Odporna na chemikalia, nietłukąca się rurka pomiarowa
 • Najwyższa dokładność w całym zakresie pomiarowym
 • Bardzo krótki czas pomiaru ok. 1 s
 • Pomiar do gęstości optycznej 3,0 OD
 • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 • Predefiniowane skale (rotacja opt., rotacja spec., int. skala cukru, stężenie)
 • Dowolna ilość dowolnie definiowanych skal z przeliczeniami na podstawie tabel lub formuł
 • Materiały chemoodporne
 • Zgodność z GMP/GLP, 21 CFR Part 11, Pharmakopöen (USP, BP, JP, Ph. Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST

 • Polarymetry z regulacją temperatury za pomocą termostatu obiegowego P8000-T P8100-T
Modele polarymetru P8000-T i P8100-T umożliwiają kontrolę temperatury za pomocą termostatu cyrkulacyjnego w zakresie od 8 °C do 40 °C w połączeniu z rurkami pomiarowymi z kontrolowaną temperaturą i termostatem. Dzięki temu nadają się do precyzyjnych pomiarów w kontroli jakości.

Cechy charakterystyczne:

 • Pomiar temperatury bezpośrednio w próbce
 • Dokładna, jednorodna kontrola temperatury kąpieli wodnej
 • Duży wybór rur pomiarowych z kontrolowaną temperaturą
 • System szybkozłączy do łatwej wymiany rurki pomiarowej
 • Najwyższa dokładność w całym zakresie pomiarowym
 • Bardzo krótki czas pomiaru ok. 1 s
 • Pomiar do gęstości optycznej 3,0 OD
 • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 • Predefiniowane skale (rotacja opt., rotacja spec., int. skala cukru, stężenie)
 • Dowolna ilość dowolnie definiowanych skal z przeliczeniami na podstawie tabel lub formuł
 • Materiały chemoodporne
 • Zgodność z GMP/GLP, 21 CFR Part 11, Farmakopeą (USP, BP, JP, Ph. Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST


Dane techniczne:

Model
P8000-P
P8100-P
P8000-T P8100-T P8000 P8100
Zakres pomiaru ±90°
±259°Z
Stężenie [g/100 ml]
Dokładność pomiaru ±0,003°
±0,01°Z
±0,002°
±0,01°Z
±0,003°
±0,01°Z
±0,002°
±0,01°Z
±0,003°
±0,01°Z
±0,002°
±0,01°Z
Rozdzielczość pomiaru 0,001°
0,01°Z
Czas pomiaru ±90° ok. 1 s
Źródło światła 1 dioda LED z filtrem
Długość fali 589 nm
Kontrola  temperatury Wbudowany termostat Peltiera Zewnętrzny termostat Peltiera (PT31/PT80) Możliwość doposażenia (wymaga termostatu cyrkulacyjnego PT31 lub PT80
przepustu komory próbki P8020 i rurki pomiarowej z kontrolowaną temperaturą PRG-100-ET)
Zakres kontroli temperatury 15–40 °C 5-80 °C Możliwość rozbudowy urządzenia
Dokładność kontroli temperatury ±0,2 °C Możliwość rozbudowy urządzenia
Pomiar temperatury Z czujnikiem temperatury (sonda  pomiarowa PRG-100-EPT) Z czujnikiem temperatury (sonda pomiarowa PRT-E lub PRT-T) Z czujnikiem temperatury (sonda pomiarowa PRT-E lub PRT-T)
Zakres pomiaru temperatury 0–99,9°C
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1°C
Dokładność pomiaru temperatury ±0,2 °C

 

Model Parametr
P8000 ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]
P8100 ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]
P8000P ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]
P8100P ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]
P8000T ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]
P8100T ± 90 °  ± 259 ° Z Stężenie [g/100 ml]