Polarymetry cyfrowe serii 8000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

  • Pomiar temperatury bezpośrednio w próbce
  • Niezawodna kompensacja temperatury
  • Najwyższa dokładność w całym zakresie pomiarowym
  • Bardzo krótki czas pomiaru ok. 1 s
  • Pomiar do gęstości optycznej 3,0
  • Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego
  • Predefiniowane skale 
  • Dowolna liczba swobodnie definiowalnych skal 
  • Materiały odporne na chemikalia
  • Zgodność z GMP / GLP, 21 CFR Part 11, , FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST

Modele polarymetryczne serii 800 to właściwy wybór dla wszystkich pomiarów, gdzie kontrola temperatury próbki dla bardzo precyzyjnych odczytów nie jest absolutnie konieczna.Urządzenia są odpowiednie dla prawie wszystkich próbek, ponieważ części mające kontakt z próbką są odporne chemicznie.

P8000 i P8100 są zalecane dla wszystkich podstawowych aplikacji.Zamiast regulacji temperatury można kompensować temperaturę zgodnie z ICUMSA. Pozwala to na wykonywanie pomiarów w dowolnej temperaturze. Wyniki zostaną następnie przekonwertowane do pożądanej temperatury. Ponadto międzynarodowa skala cukru została zdefiniowana na naszych urządzeniach, a początkowa waga jest brana pod uwagę przy przeliczaniu na rotację właściwą. 

Modele P8000-P i P8100-P są zalecane, jeśli temperatura próbki ma być kontrolowana wyjątkowo dokładnie w bardzo krótkim czasie, przy krótkim cyklu kontrolnym i niezależnie od temperatury zewnętrznej. Z kolei modele polarymetryczne P8000-T i P8100-T pozwalają na regulację temperatury łaźni wodnej w zakresie od 8 do 40 ° C w połączeniu z kontrolowanymi temperaturami probówkami i termostatem. Dzięki temu są odpowiednie do precyzyjnych pomiarów w kontroli jakości.

Dane techniczne:

Dane
Techniczne
P8000 P8100 P8000P P8100P P8000T P8100T
Zakres
Pomiarów
± 90 ° 
± 259 ° Z 
0-99,9 g / 100 ml
± 90 ° 
± 259 ° Z 
0-99,9 g / 100 ml
± 90 ° 
± 259 ° Z
0-99,9 g / 100 ml  
± 90 ° 
± 259 ° Z
0-99,9 g / 100 ml  
± 90 ° 
± 259 ° Z 
0-99,9 g / 100 ml
± 90 ° 
± 259 ° Z 
0-99,9 g / 100 ml
Precyzja ± 0,003 ° 
± 0,01 ° Z 
± 0,5 g / 100 ml
± 0,002 ° 
± 0,01 ° Z 
± 0,5 g / 100 ml
± 0,003 ° 
± 0,01 ° Z 
± 0,5 g / 100 ml
± 0,002 ° 
± 0,01 ° Z 
± 0,5 g / 100 ml
± 0,003 ° 
± 0,01 ° Z 
± 0,5 g / 100 ml
± 0,002 ° 
± 0,01 ° Z 
± 0,5 g / 100 ml
Zakres pomiaru
Temperatury
0-99,9 ° C 0-99,9 ° C 0-99,9 ° C 0-99,9 ° C 0-99,9 ° C 0-99,9 ° C
Dokładność
Pomiarów
Temperatury
± 0,2 ° C ± 0,2 ° C ± 0,2 ° C ± 0,2 ° C ± 0,2 ° C ± 0,2 ° C
Kontrola
Temperatury
Można go
Zmodernizować
Można go
Zmodernizować
Z rurką pomiarową PRG-100-EPT z 3 zintegrowanymi elementami Peltiera Z rurką pomiarową PRG-100-EPT z 3 zintegrowanymi elementami Peltiera Z termostatem do kąpieli wodnej PT31 / PT80 i rurką pomiarową z regulacją temperatury Z termostatem do kąpieli wodnej PT31 / PT80 i rurką pomiarową z regulacją temperatury
Czas pomiaru Około. 1 s Około. 1 s Około. 1 s Około. 1 s Około. 1 s Około. 1 s
Zakres sterowania
Temperaturą
/ / 15-40 ° C 15-40 ° C 8-40 ° C 8-40 ° C


Model Parametr Dokładność Temperatura [oC]
Nazwa Zakres pomiarów Precyzyjny pomiar Zakres sterowania temperaturą
P8000 ± 90 °  ± 259 ° Z  0-99,9 g / 100 ml ± 0,003 °  ± 0,01 ° Z  ± 0,5 g / 100 ml -
P8100 ± 90 °  ± 259 ° Z  0-99,9 g / 100 ml ± 0,002 °  ± 0,01 ° Z  ± 0,5 g / 100 ml -
P8000P ± 90 °  ± 259 ° Z 0-99,9 g / 100 ml   ± 0,003 °  ± 0,01 ° Z  ± 0,5 g / 100 ml 15-40 ° C
P8100P ± 90 °  ± 259 ° Z 0-99,9 g / 100 ml   ± 0,002 °  ± 0,01 ° Z  ± 0,5 g / 100 ml 15-40 ° C
P8000T ± 90 °  ± 259 ° Z  0-99,9 g / 100 ml ± 0,002 °  ± 0,01 ° Z  ± 0,5 g / 100 ml Z termostatem do kąpieli wodnej PT31 / PT80 i rurką pomiarową z regulacją temperatury
P8100T ± 90 °  ± 259 ° Z  0-99,9 g / 100 ml ± 0,002 °  ± 0,01 ° Z  ± 0,5 g / 100 ml Z termostatem do kąpieli wodnej PT31 / PT80 i rurką pomiarową z regulacją temperatury

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.