PL EN

Pomiar BZT seria BD

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Obsługa przyjazna dla użytkownika
  • Duży wyświetlacz graficzny
  • Graficzna reprezentacja mierzonych wartości
  • Interfejs USB i karty SD
  • Zgodność z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – miernik BD 600 GLP
  • Znacznie zmniejszone przygotowanie próbki

Zbieranie danych jest łatwe — wystarczy dodać próbkę do butelki, dodać inhibitor nitryfikacji i umieścić głowicę czujnika na butelce. Nie ma potrzeby rozcieńczania próbki ani wysiewania próbki. Obawy dotyczące powietrza w próbce są eliminowane, ponieważ jest to badanie respirometryczne.

 

  • Operatorzy nie muszą być obecni po zakończeniu testu

Pomiary są automatycznie pobierane i przechowywane w regularnych odstępach czasu i można do nich powrócić w dogodnym czasie.

 

  • Łatwa i szybka interpretacja wartości pomiarowych

Oprócz wyświetlania wyników próbki bezpośrednio w mg/l BOD, duży, zintegrowany wyświetlacz jest w stanie wyświetlić krzywą BOD, co ułatwia zobaczenie i zrozumienie punktów danych pomiarowych i trendów. Dodatkowo każda głowica czujnika ma zintegrowaną diodę LED. Pozwala to operatorom na wizualne potwierdzenie, dla której próbki dane są wyświetlane oraz zmniejsza potencjalne nieporozumienia lub błędy w prezentowanych danych próbki.

 

  • Spójne warunki pomiaru

Funkcja automatycznego startu zapewnia, że wszystkie pomiary są wykonywane przy jednakowej temperaturze próbki. Gdy warunki pomiaru są spójne we wszystkich odczytach, operatorzy nie muszą pracować nad odchyleniami temperatury lub ciśnienia, które przekłamują wyniki.

 

  • Identyfikacja i śledzenie próbek

Interfejs BD 600 ułatwia przypisanie kodu identyfikacyjnego lub nazwy próbki podczas konfigurowania nowej próbki. Pomaga to śledzić próbkę od momentu jej pobrania i zapewnia identyfikowalność podczas pomiaru próbki.

Model BD 600 BD 600 GLP BD 606
Wyświetlacz podświetlany
Interfejsy USB
SD-Card
USB USB
SD-Card
Zasada pomiaru manometryczna; bez rtęci; elektroniczny czujnik ciśnienia
Zakres pomiaru 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l
Czas pomiaru możliwość wyboru przez użytkownika, od 1 do 28 dni
Zasilanie  100 - 240 V / 50-60 Hz
3 alkali-manganese batteries (Baby cells/ size C)
Auto – OFF NIE
Zegar zegar czasu rzeczywistego i data
Typ miernika stacjonarny
Autostart TAK NIE TAK
Liczba miejsc pomiarowych 6 12
Klasa ochrony IP 53
Wymiary 181 x 230 x 375 mm
Waga 4,1 kg (4100 g, jednostka z butelkami i bateriami 5775 g, wraz z mieszadłem)
Model Opis Parametr
BD 600 Zakres pomiaru Zakres pomiaru 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l
BD 600 GLP Zakres pomiaru Zakres pomiaru 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l
BD 606 Zakres pomiaru Zakres pomiaru 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego