PL EN

Spektrofotometr Zuzi

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Cyfrowy wyświetlacz LCD
  • Precyzyjne wykonanie
  • Wbudowany port USB
  • Możliwość samodzielnej wymiany lampy
  • Możliwość przenoszenia danych na drukarkę
  • Precyzyjne ustawienie długości fali
  • Wysokiej jakości krzemowy detektor fotodiodowy
  • Port równoległy dla drukarki

Spektrofotometry Zuzi to urządzenia sterowane mikroprocesorowo, polecane do zastosowań laboratoryjnych, rutynowych zastosowań na ćwiczeniach uniwersyteckich oraz laboratoriach biochemicznych i biologii molekularnej. Spektrofotometry umożliwiają przeprowadzenie analizy jakościowej (pomiar absorbancji i transmitancji), ilościowej (pomiar stężenia) a także analizę kinetyki w zakresie UV-Vis. Urządzenia te zapewniają szybki, dokładny, powtarzalny oraz precyzyjny odczyt dla wielu aplikacji. Jest to wysokiej klasy sprzęt, kompletny i gotowy do pracy.

Porównanie dostępnych modeli:

Model 4201/50 4211/50 4251/50 4255/50 4419 4260/50
Nr kat. HJD001 HJD002 HJD003 HJD004 HJD005 HJD007
System optyczny jednowiązkowy, siatka 1200 linii / mm jednowiązkowy, siatka 1200 linii / mm jednowiązkowy, siatka 1200 linii / mm jednowiązkowy, siatka 1200 linii / mm dwuwiązkowy dwuwiązkowy, siatka 1200 linii / mm
Zakres długości fali 200-1000 nm 200-1000 nm 190-1100 nm 190-1100 nm 190-900 nm 190-1100 nm
Szerokość pasma 5 nm 4 nm 2 nm 2 nm ciągła; zakres 0,1-5 nm (odstępy 0,1 nm) zmienna: 0,5/1/2/4/5 nm
Dokładność długości fali ± 2 nm ± 1 nm ± 0,5nm ±0,5 nm ± 0,3 nm ± 0,3 nm
Powtarzalność długości fali 1 nm 0,5 nm 0,3 nm 0,3 nm ≤ 0,1 nm 0,2 nm
Zakres fotometryczny od-0,097 do 1.999 A; 0 to 125% T od -0,097 do 2,5 A; od 0 do 125% T -0,3/3 A, 0-200 % T -0,3/3 A, 0-200 % T -4,0 – 4,0 A 0-200% T, -0,3 – 3 A
Dokładność fotometryczna ± 0,5% T ± 0,5% T ± 0,3 % T ±0,3 % T 0,002 A (0-0,5 A), 0,004 A (0,5-1,0 A),
0,3% T (0-100% T)
± 0,3% T; ± 0,003 A @ 1 A
Powtarzalność fotometryczna ± 0,3% T ± 0,3% T ± 0,2 % T ± 0,2 % T 0,001 A (0-0,5 A) -
Światło rozproszone 0,5% T 0,3% T 0,05% T przy 220 nm, 340 nm 0,05 % T ≤ 0,1% T (220 nm NaI, 340 nm NaNO2) 0,04% T przy 220 nm, 360 nm
Stabilność ± 0,004 A/h przy długości fali 500 nm ± 0,002 A/h przy długości fali 500 nm ± 0,002 A/h przy długości fali 500 nm ±0,002 A/h przy długości fali (200-1000 nm) 0,0008 A/h przy długości fali 500 nm, 0A 0,0003 A/h przy długości fali 500 nm
Źródło światła lampa wolframowa
i deuterowa
lampa wolframowa
i deuterowa
lampa wolframowa
i deuterowa
lampa halogenowa
i deuterowa (wstępnie wyrównane)
lampa halogenowa
i deuterowa
lampa wolframowa
i deuterowa (wstępnie wyrównane)
Detektor fotodioda krzemowa fotodioda krzemowa fotodioda krzemowa fotodioda krzemowa fotopowielacz -
Interfejs port USB port USB port USB port USB RS232/USB USB A i B
Wyświetlacz LCD 128x64 LCD 128x64 LCD 128x64 LCD 128x64 brak wyświetlacza 5 cali LCD (320x240 punktów)
Podłączenie 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz AC 220V/50Hz lub AC 110V/50Hz AC 220V/50Hz lub AC 110V/50Hz 120-230V AC, 50-60 Hz 120-230V AC, 50-60 Hz
Wymiary 480x360x160 mm 470x370x180 mm 470x370x180 mm 480x360x160 mm 545x580x270 mm 589x428x200 mm
Waga 12 kg 12 kg 14 kg 16 kg 43 kg 22 kg

Model Zakres długości fali Szerokość pasma
4201/50 200-1000 nm 5 nm
4251/50 190-1100 nm 2 nm
4211/50 200-1000 nm 4 nm
4255/50 190-1100 nm 2 nm
4260/50 190-1100 nm zmienna: 0,5/1/2/4/5 nm
4419 190-900 nm ciągła; zakres 0,1-5 nm (odstępy 0,1 nm)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.