PL EN

Spektrofotometr SELECTA

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Cyfrowy wyświetlacz LCD
  • Precyzyjne wykonanie
  • Wbudowany port USB
  • Wysokiej jakości krzemowy detektor fotodiodowy
  • Port równoległy dla drukarki
Porównanie dostępnych modeli:

Model V-1100 VR-2000 UV-2005 UV-3100
Nr kat. HJB505 HJB504 HJD501 HJD503
System optyczny jednowiązkowy, siatka 1200 linii / mm jednowiązkowy, siatka 1200 linii / mm jednowiązkowy, siatka 1200 linii / mm jednowiązkowy, siatka 1200 linii / mm
Zakres długości fali 325-1000 nm 325-1000 nm 190-1100 nm 190-1100 nm
Szerokość pasma 5 nm 4 nm 2 nm 2 nm
Dokładność długości fali ± 2 nm ± 1 nm ± 0,5 nm ± 0,5 nm
Powtarzalność długości fali 1 nm 0,5 nm 0,3 nm 0,3 nm
Zakres fotometryczny -0,3/3 A, 0-200% T -0,3/3 A, 0-200% T -0,3/3 A, 0-200% T -0,3/3 A, 0-200% T
Dokładność fotometryczna ± 0,3% T ± 0,5% T ± 0,3% T ± 0,3% T
Powtarzalność fotometryczna ± 0,3% T ± 0,3% T ± 0,2% T ± 0,2% T
Światło rozproszone 0,5% T 0,3% T 0,05% T przy 220 nm, 340 nm 0,05% T przy 220 nm, 340 nm
Stabilność ± 0,004 A/h przy długości fali 500 nm ± 0,002 A/h przy długości fali 500 nm ± 0,002 A/h przy długości fali 500 nm ± 0,002 A/h przy długości fali 500 nm
Źródło światła lampa wolframowa lampa wolframowa lampa halogenowa i deuterowa (wstępnie wyrównane) lampa halogenowa i deuterowa (wstępnie wyrównane)
Detektor fotodioda krzemowa fotodioda krzemowa fotodioda krzemowa fotodioda krzemowa
Interfejs port USB port USB port USB port USB
Wyświetlacz LCD 3,5 cyfry LCD 128x64 LCD 128x64 LCD 320x240
Podłączenie AC 220V/50Hz lub AC 110V/60Hz AC 220V/50Hz lub AC 110V/60Hz AC 220V/50Hz lub AC 110V/60Hz AC 220V/50Hz lub AC 110V/60Hz
Wymiary 160x480x360 mm 180x470x370 mm 180x470x370 mm 160x480x360 mm
Waga 8 kg 12 kg 14 kg 16 kg
Model Zakres długości fali Szerokość pasma
V-1100 325-1000 nm 5 nm
VR-2000 325-1000 nm 4 nm
UV-2005 190-1100 nm 2 nm
UV-3100 190-1100 nm 2 nm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.