PL EN

Analizator wieloparametrowy Hyperlab Plus i Basic

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Wysoka prędkość analityczna
  • Dokładne wyniki analiz
  • W pełni automatyczna analiza
  • Niski koszt pomiarów
  • Innowacyjne oprogramowanie
  • Wymiary 60x66x50 cm
Analizator Hyperlab PLUS oraz BASIC to najbardziej zaawansowane rozwiązanie do automatyzacji sterowania analitycznego w dziedzinie enologii. Wyniki analiz są niezwykle dokładne i pozwalają użytkownikowi pracować w sposób efektywny pod względem czasu, co pozwala zarówno na poprawę analizy jakości, jak i optymalizację kosztów i dodatkowe korzyści.

Hyperlab
to automatyczny analizator wieloparametryczny z elastycznym dostępem losowym, co oznacza, że może w pełni wykonywać wszystkie procedury obsługi ręcznej automatycznie. 

Ramię do pobierania próbek, kontrolowane przez mikroprocesor, wykonuje pobieranie próbki, jej rozcieńczenie (jeśli jest to wymagane przez metodę) i odessanie odczynników. Zarówno próbka, jak i odczynniki są dozowane do kuwety reakcyjnej i pozostają tam wystarczająco długo, w stałej i kontrolowanej temperaturze, aby umożliwić całkowite zajście reakcji. Produkt reakcji podaje się za pomocą wstępnie ustalonej długości fali, a otrzymaną absorbancję wyraża się w wartości stężenia za pomocą odpowiednich algorytmów. Podczas procesu fazy mycia zachodzą między cyklami zasysania i dozowania, dzięki czemu unika się ryzyka zanieczyszczenia między odczynnikami i próbkami. Po wysuszeniu kuwety przechodzi ona dokładną kontrolę optyczną przed przeprowadzeniem owej analizy.

NAJLEPSZA JAKOŚĆ I EKONOMICZNOŚĆ
Automatyzacja Hyperlab gwarantuje najwyższą dokładność i precyzję wyników danych, co znacznie zmniejsza koszty analizy o około siedem razy w porównaniu z metodologiami ręcznymi. Odczynniki Hyperlab są zredukowane do minimum: pojedyncze oznaczenie wymaga mniej niż 300 mikrolitrów.

GŁÓWNE CECHY

Innowacyjne oprogramowanie: system Windows, przyjazne dla użytkownika funkcje,
technologia ekranu dotykowego, włączanie / wyłączanie z programowalnym uruchomieniem, wsparcie on-line.
Monitor: informacje o zaprogramowanych metodach, wybranych analizach, liczbie analiz
do uruchomienia, kalibracji i sprawdzania stanu.
Panel odczynników: Wyświetla pozycję próbek i ich objętości.
Próbki: Wyświetlanie statusu próbek. Możliwość dodawania, usuwania lub modyfikowania próbek podczas analizy.
Listy robocze: Nieograniczone listy robocze mogą być używane jednocześnie. Testy mogą być dodawane lub usuwane i automatycznie powtarzane, jeśli są błędne. Kontrolę reakcji kinetyki można przeprowadzić dla pojedynczych testów.
Kalibracje: Odejmowanie odczynnika ślepego od 1 do 8 kalibratorów do pojedynczego testu.
Regresje liniowe i nieliniowe z trzema typami ekstrapolacji danych: sześcienna,
wielomianowa i log-logit.
Przetwarzanie danych: wyniki można ponownie obliczyć na końcu analizy, korelując je
z jedną lub większą liczbą próbek o stałej wartości. Nowa linia regresji pokaże wartość
uzyskaną przez ponowne obliczenie.
Testy: Wszystkie analizy dotyczące oznaczania spektrofotometrycznego mogą być
zautomatyzowane.

PARAMETRY
Kwas octowy, kwas cytrynowy, kwas D-glukonowy, kwas D-mlekowy, kwas L-mlekowy, kwas L-jabłkowy, kwas pirogronowy, kwas winowy, aldehyd octowy, antocyjanin, azot alfa-aminowy, azot amoniakalny, wapń, katechiny, chlorki, żelazo , Glicerol, Glukoza /Fruktoza, Glukoza / Fruktoza (do analizy wysokiej koncentracji cukru na moszczach),Magnez, Polifenole ogółem, Potas, Miedź, Wolny i całkowity SO2, Optyczny roztwór odniesienia.

Inne metody:
IC (intensywność koloru 420 + 520), cień (420/520), ICM (zmodyfikowana intensywność koloru 420 + 520 + 620), GRB (% koloru żółtego, czerwonego i niebieskiego na całkowitym kolorze jest to niezbędne określenie dla produktów poddawanych procesowi rafinacji lub mikro-oksygenacji).

DANE TECHNICZNE HYPERLAB PLUS i BASIC

OBJĘTOŚĆ (Hyperlab Plus i Basic)
-Przykład: 2-300 µl, precyzja 1% przy 10 µl
-Reagent: 5-350 µl, precyzja <1% przy 250 µl
-Reakcja (próbka + odczynnik): 220-350 µl
-Mieszanie w kuwecie po dozowaniu

ROZCIEŃCZANIE (Hyperlab Plus i Basic) 
-Automatyczne programowalne rozcieńczenie dla każdej próbki
-Czynniki: 1: 1, 1: 4, 1:10, 1:40, 1: 100

PRĘDKOŚĆ ANALITYCZNA
-125 ... 200 analiz / godzinę - Hyperlab Plus
-100 ... 180 analiz / godzinę - Hyperlab Basic

KONTROLA TEMPERATURY (Hyperlab Plus i Basic)
- Odczynnik chłodzony w temperaturze 15 °C poniżej temperatury otoczenia
- Kuweta do odczytu z programowalnym ogrzewaniem
- Odczynnik podgrzewający w igłach ssących

RODZAJE TESTÓW (Hyperlab Plus i Basic)
Punkt końcowy, Bichromatyczny punkt końcowy, Różnicowy punkt końcowy,
Różnicowy punkt końcowy próbki puste, pochodne, czas.

PODAJNIKI PRÓBEK
-60 pozycji próbek - Fiolki Hyperlab Plus
-30 fiolek i 20 kubków- Hyperlab Basic

PODAJNIKI ODCZYNNIKÓW
-Chłodzona tacka na 30 pozycji - Hyperlab Plus
-26 stanowisk chłodniczych- Hyperlab Basic

IGŁA POBIERANIA PRÓBEK
- Szklana igła ceramiczna, czujnik pojemności, odczynnik przed ogrzewaniem - Hyperlab Plus
- Igła ze stali nierdzewnej, czujnik pojemności, opcjonalne podgrzewanie odczynnika - Hyperlab Basic 

ROTOR (Hyperlab Plus i Basic)
80 kuwet BIONEX wymienialnych pojedynczo, ponad 20 000 testów

STACJA MYJĄCA
-6 igieł dozujących do roztworu myjącego, 6 igieł ssących, 1 igła susząca, 8 cykli prania dla każdej kuwety 
-igły dozujące Hyperlab Plus -4 do roztworu do prania, 5 igieł ssących, 1 igła do suszenia, 6 cykli prania dla każdej kuwety - Hyperlab Basic

OPTICAL GROUP (Hyperlab Plus i Basic)
-1 lampa halogenowa (6 V, 10 W) z rozszerzoną emisją UV, 2 soczewki skupiające, 
-pozycyjne filtry interferencyjne, 8 pozycji z filtrami interferencyjnymi 340, 420, 520, 546, 578, 620, 650, 700 mm, 1 wolne położenie i 1 dla ciemnego czytania.

PRZETWARZANIE DANYCH (Hyperlab Plus i Basic)
Wyniki można ponownie obliczyć na koniec analizy, skorelowując je z jedną lub kilkoma próbkami o stałej wartości

INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE (Hyperlab Plus i Basic)
Niezwykle przyjazny dla użytkownika. Zoptymalizowany system losowy pozwala użytkownikowi pracować wydajnie i komfortowo. System operacyjny: Windows

ZBIORNIKI
-2x20lt z tworzywa sztucznego do mycia i odprowadzania wody, zbiorniki z tworzywa sztucznego Hyperlab Plus
-2x5lt do mycia i odprowadzania wody- Hyperlab Basic

CZUJNIK BEZPIECZEŃSTWA
-Dostępne - Hyperlab Plus
-Niedostępne Hyperlab Basic

WYMIARY (Hyperlab Plus i Basic)
LxDxH 60x66x50 cm

WAGA
- 38Kg Hyperlab Plus
- 32Kg Hyperlab Basic

WARUNKI PRACY (Hyperlab Plus i Basic)
- Maks. Wilgotność względna 16-30 ° C 80%

ZASILACZ (Hyperlab Plus i Basic)
-240 / 100Vac, 50/60 Hz jednofazowy z masą

ABSORPCJA MOCY (Hyperlab Plus i Basic)
-Poniżej 200 VA (z wyłączeniem zewnętrznego komputera PC
Model Parametr
Analizator wieloparametrowy Hyperlab Plus SQRQ060129
Analizator wieloparametrowy Hyperlab Basic SQRQ074351

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.