PL EN

Spektroskop ręczny seria 1700

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Długość podstawy 20 mm
  • Wysokość 30 mm
  • Łatwa kalibracja
  • Ruchomy okular i rura obserwacyjna
  • Nieruchoma rurka wagi
  • Skala 200 

Spektroskop 1701 idealny dla szkół i uniwersytetów

 

Spektroskop 1701 według Kirchhoffa-Bunsena jest idealnym instrumentem szkoleniowym dla szkół i uniwersytetów. Jest łatwy w kalibracji i nadaje się do jakościowych obserwacji i pomiarów widm emisji i absorpcji. Zarówno tubus obserwacyjny, jak i okular są ruchome, tubus z podziałką jest nieruchomy i posiada 200-częściową podziałkę.

Model Tuba obserwacyjna Pryzmat Opcje Opis Wymiary
Model 1700 Ruchomy, ze śrubą blokującą 1718 Okular 18 mm / 90 mm Dyspersja 60 ° C-F = 2 ° 20 x 30 mm