PL EN

Redestylator elektryczny REL 5

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Przystosowany do pracy ciągłej
  • Destylat spełnia normy Farmakopei Polskiej V
  • Świadectwo Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej.

Urządzenie wolno stojące przystosowane do pracy ciągłej. Redestytalor jest przeznaczony do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą podwójnej destylacji.

Jest stosowany w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych. Jakość otrzymywanej wody destylowanej odpowiada normom Farmakopei Polskiej V. Aparat posiada świadectwo dopuszczenia do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej wydane przez Centralny Ośrodek Techniki Medycznej.

Wszystkie części stykające się z wodą lub parą wodną są wykonane z mosiądzu lub miedzi i pokryte warstwą czystej cyny, a części stykające się z destylatem, parą destylatu i redestylatem są posrebrzone.

Redestylator jest wyposażony w regulator przepływu wody, czujnik ciśnienia i czujnik poziomu wody.

Do destylacji powinna być użyta woda uzdatniona, pochodząca z sieci wodociągowej.

Model Wydajność systemu [l/h]
REL 5 4,5