PL EN

Demineralizatory

 • Demineralizatory serii HLP

  Demineralizatory serii HLP

  Producent: HYDROLAB

  Nr kat.:

  Wydajność systemu [l/h]: 4-4,5, 5-7, 10-12, 20-22, 30-32, 40-42, 60-62

  sprawdź
 • Demineralizatory serii R

  Demineralizatory serii R

  Producent: HYDROLAB

  Nr kat.:

  Wydajność systemu [l/h]: 5-7, 10-12, 20-22, 30-32

  sprawdź
 • Dejonizatory serii Basic

  Dejonizatory serii Basic

  Producent: HYDROLAB

  Nr kat.:

  Wymiary: 235 x 440 x 510 mm, 270 x 470 x 570 mm, 250 x 310 x 1120 mm, 250 x 310 x 1320 mm

  sprawdź
 • Demineralizatory serii Technical

  Demineralizatory serii Technical

  Producent: HYDROLAB

  Nr kat.:

  Wydajność systemu [l/h]: 5-7, 10-12, 20-22, 30-32, 40-42, 60-62

  sprawdź
 • Demineralizatory serii Spring

  Demineralizatory serii Spring

  Producent: HYDROLAB

  Nr kat.:

  Wydajność systemu [l/h]: 5-7, 10-12, 20-22, 30-32, 40-42, 60-62

  sprawdź
 • Systemy doczyszczające serii Ultra

  Systemy doczyszczające serii Ultra

  Producent: HYDROLAB

  Nr kat.:

  Wymiary: 235 x 470 x 570 mm, 270 x 470 x 570 mm, 250 x 310 x 1120 mm

  sprawdź
 • Demineralizatory serii Technical Plus

  Demineralizatory serii Technical Plus

  Producent: HYDROLAB

  Nr kat.:

  Wydajność systemu [l/h]: 5-7, 10-12, 20-22, 30-32, 40-42, 60-62

  sprawdź
Demineralizator to nowoczesny, szeroko stosowany system uzdatniania wody w laboratorium. Urządzenia te pracują pod ciśnieniem wody wodociągowej. Wbudowany wielostopniowy proces oczyszczania wody jest w pełni automatyczny i bezobsługowy, a wymaga jedynie wymiany filtrów i złóż jonowymiennych. Każdy z oferowanych przez nas demineralizatorów wyposażone są jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, który na bieżąco monitoruje wszystkie etapy oczyszczania wody stanowiąc w ten sposób doskonałe źródło w laboratorium, która z kolei jest niezbędna dla prowadzonych prac badawczych w laboratorium. Źródło wody czystej lub ultra czystej dla zmywarek laboratoryjnych, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, jak również poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci wewnętrznej w budynku jest czymś niezbędnym w codziennej pracy. W oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesne komponenty których używamy w naszych urządzeniach oferowane przez nas systemy mogą zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych i pięter, co jest niezwykle optymalne nawet w małych i dużych laboratoriach, gdzie źródło wody w każdym pomieszczeniu ułatwiania prace laboranta. Wszystko to sprawia, iż system ten zapewnia wodę demineralizowaną w każdym miejscu do pracy w laboratorium. Przed budowa takiego systemu musimy zdefiniować zapotrzebowanie na wodę w naszym laboratorium, czyli określić dzienne zapotrzebowanie na wodę, najlepiej nawet średnio godzinne. Wówczas to w procesie planowania określamy rezerwuar ( zbiornik ) dla całego systemu który na bieżąco będzie przechowywał naszą wodę. Dobrze jest wyposażyć taki system w lampę UV. Wówczas w przypadku użycia takiej wody w mikrobiologii będziemy mieli pewność iż nie ma w naszej wodzie bakterii co w przypadku wykonywania prac mikrobiologicznych jest niezwykle ważne. Kolejne ważne zadanie to określenie wody o jakich parametrach potrzebujemy, czy w zakresie zapotrzebowania na wodę odpowiednią do celów analitycznych i instrumentalnych jesteśmy w stanie dotrzymać naszych analiz i utrzymać parametry naszej pracy w laboratorium. W przypadku np.: otrzymywania wody o przewodności poniżej 0,06 µS/cm i spełnia wymów norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP. Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC . Wtedy pozostaje nam dobrać już tylko odpowiedni model urządzenia dla naszej pracy. Dla bardziej wymagających prac laboratoryjnych możemy wyposażenie systemu w rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy urządzeń tj. np.: materiałów eksploatacyjnych, archiwizację danych pracy urządzenia oraz indywidualnie ustawić progi alarmowe dla parametrów wody zasilającej po odwróconej osmozie i ultraczystej oraz dobrać sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych. Systemy oferowane przez nas możemy zaopatrzyć w szereg zabezpieczeń pozwalających na komfortową i wieloletnią eksploatację urządzenia. W naszej ofercie posiadamy demineralizatory HLP, Serii R, Serii Basic, Serii Technical oraz serii Spring.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.